MARCH ON THE FIRST OF MARCH


17 februari 1997

Beste mensen,

Dit is een kort pamflet over de demonstraties die in Belgrado aan de gang zijn. De studenten daar demonstreren al zo'n 90 dagen voor hun democratische grondrechten. Erkenning van de verkiezingsuitslag, het recht op vrije pers, vrije studiemogelijkheden.
De studenten zijn op een creatieve manier zeer vasthoudend om hun eisen ingewilligd te krijgen. Geweldloos, erg ludiek, vriendelijk naar agenten. Een krant schreef;... rock'n roll demonstraties.

Nu is het plan om op zaterdag 1 maart een solidariteitsaktie te organiseren. Waarom 1 maart? - Dat is de honderste dag dat de studenten in Belgrado de straat op zullen gaan. Dit moet meer studenten betrekken bij hetgeen zich momenteel afspeelt in de straten van Belgrado. Hoe? -Door met Nederlandse studenten en andere geïnteresseerden een boodschap aan te horen en een boodschap bij de Joegoslavische ambassade af te geven. Te horen zijn: sprekers over de situatie aldaar, live verbinding met Belgrado en muzikale omlijsting. Af te geven is een boodschap aan de studenten en overheid van Joegoslavië, door middel van een petitie, die elke aanwezige kan ondertekenen. De petitie kan ook al in de week voorafgaand aan de demonstratie worden ondertekend.

Wanneer? - ZATERDAG 1 MAART, 14.00 uur.
Waar? - CARNEGIEPLEIN, VOOR HET VREDESPALEIS, DEN HAAG.

Door wie? -LSVb, IKV, Tilburg ZaMir, AEGEE, LHUMP, Dwars, JS, JD, JSJ en USIC.

Voor meer informatie:

Friso Wiersum
Chris Stuart
Ruut Brandsma (030-2899965)

e-mail: brandsma@fys.ruu.nl / dwarsglj@worldaccess.nl
post adres: Oudegracht 229, 3511 NJ Utrecht
fax op verzoek: 030-2333263dDH's 'Protests in Serbia' web site: http://www.ddh.nl/fy/serbia