[Menu]  [dDH]
Laatste update: wo 20 mei 1998

UTOPIA Home Page

Archief UTOPIA 1998
Idealen in uitvoering

Wie waren er in UTOPIA?

Een prachtige dag!

UTOPIA 98, dat op 17 mei 1998 plaatsvond op de Kraaybeekerhof in Driebergen, was een prachtige dag! Ruim veertig mensen, organisaties en initiatieven hebben er zich gepresenteerd. Hieronder de lijst, met links en e-mail-adressen.

1 mei-koor

Optreden met toepasselijke liedjes: Basta!
Het Wageningse 1 mei-koor zingt maatschappelijk geëngageerde liederen, als tegenhanger van de klassieke muziek en liedjes over de liefde. Alle zangers voelen zich betrokken bij kultuur, milieu en minderheden. Muziek en tekst worden veelal zelf geschreven, soms geleend van andere strijdkoren. Thema's: milieu, mensenrechten, internationale verhoudingen, politieke en sociale problemen in Nederland.

Alle dieren Vrij (Werkgroep- )

Workshop veganistisch (biologisch) koken.
Alle Dieren Vrij is een anarchistisch kollektief, dat opkomt voor dieren, maar daarbij milieu en mensen niet uit het oog verliest. Verzorgen voorlichting over veganisme, dierenleed, bestrijden van vivisektie, jacht, pleziervisserij, bio-industrie en genetische manipulatie. Geven workshops over veganistisch en biologisch koken met mobiele keuken 'De Breedbekkikker'. ,,Veganistisch en biologisch eten is een effektieve manier van aktievoeren, door bedenkelijke voedselindustrieën simpelweg te boykotten''.

Alternatieve Konsumentenbond (AKB)

Praatje door Margje Vlasveld over doel en werkwijze van de AKB.
De AKB zet zich in voor mens-, dier- en milieuvriendelijk konsumeren en wil mondige konsumenten informeren over eerlijke keuzes. Geeft informatie over produkten in relatie tot milieu, derde wereld, dierenwelzijn, emancipatie en arbeidsomstandigheden. De AKB wil de maatschappelijke voorwaarden verbeteren om die keuzes mogelijk te maken. Duidelijkheid, openheid en kontroleerbaarheid spelen een belangrijke rol. De AKB streeft naar een duurzame, sociaal en ekologisch verantwoorde samenleving, waarbij kwaliteit van leven centraal staat. Kwartaalblad: Kritisch Consumeren.
(meer over de AKB)

Anti-MAI kampagne

Lezing: Idealen? Laat ze niet wegMAIen!
Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van onze idealen is, dat we strijden tegen onderdrukking en uitbuiting. Verzet tegen de globalisering van de vrijhandel, zoals door het MAI, is daarvan een belangrijk onderdeel. (MAI = Multilateraal Investerings Verdrag).

Anti-Oorlogsmuseum

Korte toelichting op het initiatief. In kombinatie met video 'De kracht van geweldloosheid' van vereniging PAIS.
Oorlog en oorlogsvoorbereiding zijn onaanvaardbaar! Om die boodschap uit te dragen, namen veertien Nederlandse vredesorganisaties in 1994 het initiatief tot oprichting van het Anti-Oorlogsmuseum. Het museum zal worden ondergebracht op een varend schip, dat naar de mensen toe komt. Aan boord komen exposities over de oorzaken en gevolgen van oorlog en een vredes-mediatheek. Er komen speciale programma's voor scholen. Donateurs ontvangen twee keer per jaar 'De Vredesboot'.
(Email naar Anti-Oorlogsmuseum)
(meer over Anti-Oorlogsmuseum)

Aspe-groep Nederland

Engelstalige video's over de bus-aktiereis naar de Aspevallei in november 1997 en over de laatste wilde beren in de Pyreneeën. Kort praatje over de huidige stand van zaken.
Tegen de aanleg van een snelweg en een tunnel door de Aspevallei in de Franse Pyreneeën is veel protest en geweldloos verzet. Er is een permanent aktiekamp in de Aspevallei. De Nederlandse Aspegroep verspreidt informatie, ondermeer via een Nederlandstalige nieuwsbrief. De Aspegroep organiseert af en toe busvervoer naar Frankrijk om aan de akties te kunnen deelnemen.

Atalanta

Praatje en diskussie over de ideeën van Atalanta en muzikaal optreden. Verkoop eigen publikaties.
,,Is het mogelijk nu al 'utopisch' te leven? Wij denken dat er in elk geval veel méér kan dan er nu gebeurt. De ideeën over onze utopie noemen we anarchisme. En behalve het denken over een andere ekonomie en een andere, betere manier van samenleven, houdt dat voor ons o.a. in: veganisme, anti- racisme, feminisme, geweldloosheid, ekologie, logies denken, én vrolijkheid!'' Atalanta geeft in eigen beheer boeken uit. Mensen van Atalanta zullen 's middags ook muzikaal van zich laten horen.
(Meer over Atalanta)

Autonoom Centrum

Migratie stoelenspel, om de gedachte van een vrije open wereld vorm te geven.
Het Autonoom Centrum (AC) is een politieke aktie- organisatie die zich bezighoudt met migratie. Het AC gelooft niet in het ongebreidelde vrije markt-denken en het daarmee gepaard gaande geloof dat alles wel goed komt. Het werk van het centrum richt zich op vluchtelingen en illegalen (gevangenissen, uitsluitingsmechanismen zoals koppelingswet en identifikatieplicht, toelating en verwijdering), de ontwikkeling van ideeën over demokratie en alternatieven en racisme/nationalisme. Het AC werkt met verschillende middelen: direkte ondersteuning van de slachtoffers van beleid, onderzoek en akties.

Boswerkgroep Kraaybeekerhof

Rondgang over het landgoed Kraaybeekerhof met toelichting op de boswerkzaamheden.
Landgoed Kraaybeekerhof is ongeveer 5 hektaren groot. De boswerkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van het op het landgoed aanwezige bos.

Jon Brand - beeldende kunst

Verwerken van (natuurlijke) materialen. Tijdens Utopia laat zij zich inspireren door de Kraaybeek, die over het landgoed loopt.
Beeldend kunstenares Jon Brand werkt aan de hand van de geschiedenis van een lokatie, of een materie (hout, staal, lood, vondsten). Ze vestigt er de aandacht op en/of blaast er nieuw leven in. Ze heeft tevens een eigen inbreng tijdens de workshop bouwen met leem en hout in huis, tuin en bij bouwen, samen met CoLeem De Huizendokter.

CoLeem

Aktieve workshop 'zelf bouwen met leem', door Ger van Haarlem.
CoLeem is een eenmans leem-initiatief van natuurvoedings- winkelier Ger van Haarlem. CoLeem adviseert en werkt mee bij leembouwprojekten: organisch stuc-werk, stroleem-binnenbouw en warmtewanden. Bij voorkeur samen met opdrachtgevers en/of andere enthousiastelingen. Geeft af en toe kursussen om praktische ervaring met leembouw op te doen: afpleisteren met leem op ruwe muren, afwerken pleisterlaag met kleur of struktuur. Samenwerken, plezier en zelf ervaren zijn belangrijke uitgangspunten.

dDH Internet Platform/Socia Media

Workshop datakommunikatie en Internet - duurzame ontwikkeling op het web
Digitaal Den Haag (dDH) is een non-profit stichting, die beschikt over een eigen Internet-server. Het is een platform, gedragen door iedereen die er aan deelneemt of er gebruik van maakt. Voor maatschappelijke organisaties is zo'n onafhankelijke Internetserver (die geen eigendom is van een bedrijf of overheid) erg belangrijk. Neem bijv. duurzame ontwikkeling. Om een onderwerp als duurzame ontwikkeling de gerechtvaardigde aandacht te geven, hebben we media nodig die niet genoodzaakt zijn om via kommerciële exploitatie te overleven. Media die vasthoudend de ontwikkelingen volgen, kontinuïteit leveren en oog hebben voor 'goed nieuws'. Dergelijke media zullen we aktief moeten steunen, gebruiken en zo nodig zelf moeten realiseren. Dus werkt dDH (oa) aan een 'thema website' over duurzame ontwikkeling en Agenda 21. De workshop wordt gegeven door één van de initiatiefnemers van dDH: Boyd Noorda van Socia Media.
(Meer over Socia Media)
(Meer over Digitaal Den Haag)

ECEAT

Lezing met video over het werk van ECEAT. door Gerrit Hoogstraaten. Verkoop van landengidsen.
ECEAT zet zich in voor eko-boerderijtoerisme en -rekreatie in Europa, met als doel kleinschalig toerisme als extra inkomstenbron voor ekologische bedrijven ten behoeve van duurzaam kultuur- en natuurbeheer. ECEAT geeft landengidsen uit, waarin adressen staan van logeer-, kampeer- en rekreatie-akkommodatie bij ekologische boerderijen en milieuvriendelijke hotels en pensions.
(Meer over ECEAT)

Groep ECOSTEK

Lezing met diskussie. Tevens presentatie van het tijdschrift Zelfvoorziening.
Een groep van zeven mensen wil in kontakt komen met mee-doeners om op ideële basis invulling te geven aan circa vijf hektaren land in de provincie Groningen.

Eigentijds Festival

Video over het Eigentijds Festival, met toelichting door Henkjan de Blaauw.
Het Eigentijds Festival is een serieus lentefeest voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een nieuwe kosmologie, die persoonlijke groei en ekologie met elkaar verbindt. Het Festival vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats, van 11-14 juni in Vierhouten.

Leefwerkschool Eigenwijs

Video en korte lezing
Leefwerkschool Eigenwijs (Nijmegen) is een school voor middelbaar onderwijs in zelfbeheer. De leerlingen hebben de gelegenheid om via deelcertifikaten hun diploma MAVO, HAVO of VWO te behalen. De nadruk ligt op projekt-onderwijs.

Ekodorp Achterhoek / Projekt Aarde

Het initiatief Ekodorp Achterhoek wil op termijn een ekologische leefgemeenschap ('Ekodorp') in de Achterhoek opzetten, waar wonen, werken en milieu elkaar aanvullen en versterken. Het projekt is onderdeel van het Earth Village Network.

Emmaus

Lezing met dia's: Waar staat Emmaus voor in deze tijd?
De internationale Emmaus-beweging richt zich op de opvang van dak- en thuislozen. Emmausgroepen voorzien in hun eigen levensonderhoud door het ophalen, sorteren en verkopen van gebruikte goederen. De woon-werkgemeenschappen zijn ontmoetingsplekken voor mensen die op basis van hun idealen bewust voor een verblijf in Emmaus kiezen, en mensen die niets te kiezen hebben. In Nederland zijn er Emmausgroepen en/of kommunauteiten in Amersfoort, De Bilt, Bilthoven, Breda, Den Haag, Eemsmond, Eestrum, Eindhoven, Gouda, Haarzuilens, Haren, Heerlen, Itteren, Koudum, Langeweg, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Kwartaalblad: Honger en Dorst.

Marius de Geus

Lezing of workshop 'Ekologie en Utopie': ,,Kunnen utopieën ons leren nadenken over een duurzame samenleving? In hoeverre leveren 'ecotopia's' een zinvolle bijdrage aan de speurtocht naar een milieuverantwoorde maatschappij?''
Marius de Geus is politikoloog (RUL) en auteur van (onder andere) het boek 'Ekologische utopieën - ecotopia's en het milieudebat'. Hij onderzocht klassieke utopieën (More, Thoreau, Morris) en meer recente (Howard, Skinner, Huxley en Callenbach) op hun centrale uitgangspunten, onderlinge inkonsistenties en onverwachte wendingen. Zijn konklusie: ook in dit postmoderne tijdperk kunnen wij het niet stellen zonder de inspiratie en kracht van de utopisch-ekologische verbeelding.

Vrienden van GroenFront!

Dia-lezing over hoe je een direkte aktie kunt organiseren.
GroenFront is maar een naam, en die mag iedereen gebruiken die zich houdt aan de drie principes: Aarde eerst; geen geweld en geen kompromissen. Vrienden van GroenFront leggen uit hoe. Onregelmatig verschijnt er een nieuwsbrief.

Stichting Heelweg

Lezing door Gerard Schouten, tentoonstelling van borden en maquettes.
Een initiatief van de architekt Gerard Schouten, tot het realiseren van een dorp(je) van piramidewoningen. Trefwoorden: Wonen, welzijn, samenleving. Mensen leven zoals ze wonen; welvaart heeft het welzijn verdrongen. Samenleving als bron van geluk en betrokkenheid op elkaar, in plaats van alleen, eenzaam en verlaten.

De Huizendokter

Standpresentatie en workshop door Karel Dumon: Hou't Natuurlijk! Maak van hout geen chemisch afval. Over milieuvriendelijke toepassing van hout in huis en tuin.
De Huizendokter (ing. Karel Dumon) voert freelance opdrachten uit voor partikulieren, bewonersgroepen en instellingen die hun huisvestingssituatie willen verbeteren of verantwoord onderhoud en beheer willen voeren: bouwkundig onderzoek en advies, bouwtekeningen en kostenramingen, aanvragen van subsidies en vergunningen, uitvoeringsplanning en bouwbegeleiding. Ook voor mensen met een beperkte budget en in zelfwerkzaamheid. ,,Een weloverwogen mens- en milieuvriendelijk plan gaat langer mee en verdient zichzelf terug''.

Jongeren Milieu Aktief (JMA)

Video, praatje en workshop over JMA en projekt EcoNaction. Aankondiging van konkrete aktiviteiten.
Honderd jongeren-milieugroepen zijn aktief in Nederland. Ze worden op allerlei manieren door JMA ondersteund. Ook als individu kun je een grote bijdrage leveren aan een groene wereld. Bij JMA kun je terecht voor tips en hulp als je tussen de 12 en 28 jaar bent. Bladen: de Groene Golf en EcoNaction-Nieuws.
(Meer over JMA)

Kleinschalige Ontwikkeling Projekten (SKOP), Stichting-

Milieutheater 'De man die bomen plantte', over hoe één man een heel bos redt.
Eenpersoons act van Ali Meijer-Meijer Drees, gebaseerd op het boek 'De man die bomen plantte'. Na de voorstelling vertelt Mevrouw Meijer over een dergelijk projekt in het echt: over één man die een gebied zo groot als de provincie Utrecht redt van de verwoestijning.

Kraaybeekerhof - BD Bloemen- en Plantenkwekerij

De kwekerij is te bezichtigen en de winkel is geopend. Verkoop van pompoenplanten.
Advies over alles in de biologische siertuin. Verkoop van biologische zaden, bloemen, planten, kruiden en pompoenen. Produkten zijn verkrijgbaar al naar gelang het seizoen.

Nederland Anders

Lezing door Willem Hoogendijk: 'Waarom opstand nodig is'
Een beetje netwerken is niet genoeg. Opkomen voor deelthema's ook niet. Er is meer samenwerking nodig om ons te verzetten tegen mondialisering, tweedeling, vergiftiging en over-industrialisering. Ook moeten we ons bevrijden van de heerschappij van het Grote Geld. Willem Hoogendijk is ondermeer auteur van de boeken Economie Ondersteboven en Zeker werk en verantwoord ondernemen.

Netwerk Ekologische Landelijke Kernen (NELK)

Infopanelen en lezing door Michiel Coesel over ekologisch en landelijk wonen: ,,hoe kun je werken aan je ideaal om in een natuurlijke omgeving ekologisch te wonen? Bij welke initiatieven op dit gebied kun je je aansluiten?'' Vervolgens stellen drie aangesloten initiatieven zich kort nader voor:
De vereniging NELK zet zich in voor de bevordering van een ekologische leefwijze in een natuurrijke omgeving. Door de aktiviteit van de leden ontstaan er ekologische nuts-tuinen, diervriendelijke leeftuinen, natuurlijker woonvormen, partikuliere natuurgebiedjes en ekologische bedrijfjes die in symbiose met de natuur (willen) werken. Kwartaalblad: Leeftuin.

NIVON Jeugd & Jongeren - 18+

Diverse spelvormen rond gemeenschapsleven. Van de deelnemers wordt een aktieve inbreng verwacht.
Dit is de jongerenafdeling van het NIVON: organiseren aktiviteiten voor en door jongeren van 18-25 jaar. 's Zomers ook een vakantieweek.
(Email aan NIVON)

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Workshop over de Internationale Niet-Winkeldag (dit jaar in Nederland op zaterdag 28 november).
Omslag is een landelijk initiatief dat mensen bijeen brengt rond de thema's milieu, vrede, ekonomie, kultuur, werk en solidariteit, en de onderlinge samenwerking tussen mensen en organisaties wil bevorderen. Belangrijkste aktiviteiten: (internationaal) netwerken, organiseren Doendenkdagen, workshops en lezingen, Aktie Agenda, akties en kampagnes (oa. kringlooppapier, Nooit Meer Tsjernobyl, Anti-Oorlogsmuseum, afschaffing sollicitatieplicht, herverdeling van betaald en onbetaald werk, Autovrije Zondag). Omslag introduceerde in 1995 de internationale Niet-Winkeldag in Nederland, is uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ en organisator van UTOPIA 98.
(Email aan Omslag)
(Meer over de Niet-Winkeldag)

D'Omtrapper

Impressie van de maandelijkse fietsakties in Utrecht.
D'Omtrapper is een 'organisatie' die eens per maand de stad/straat terugverovert op het autoverkeer. Fietsers, skaters en voetgangers krijgen op dat ogenblik alle ruimte. D'Omtrappers fietsen elke tweede vrijdag van de maand door Utrecht. Verzamelen om 16:30 uur op het Domplein.

Op hoop van...

Optreden met solidariteitsliederen, workshop samen een aktielied maken.
Solidariteitsliederen over een groot aantal thema's. 'Op hoop van...' bestaat uit Jos Linnebank (zang, gitaar), Margo Fontijne (akkordeon, viola da gamba) en Marije Horjus (fluit, zang). De opbrengst van optredens en muziekkassettes is bestemd voor de reizende school van Domitila Barrios in Bolivia. Domitila was lange tijd spreekbuis van de Boliviaanse vrouwenbeweging. Samen met anderen startte zij de 'Escuela Móvil Popular' (Reizende school), die zich vooral richt op plattelandsvrouwen en vrouwen in de randgebieden van de steden. Centraal doel van de school is het bevorderen van het bewustzijn over de achtergronden van de sociale en ekonomische problemen van Bolivia, met speciale aandacht voor de mogelijkheden en rechten van vrouwen.

Vereniging PAIS

Video 'De kracht van geweldloze aktie', met korte inleiding.
Vereniging PAIS, kort geleden ontstaan door fusie van de vereniging 't Kan Anders en de aktiegroep Van Zwaarden naar Ploegscharen, zet zich in voor een vreedzame en leefbare wereld. PAIS wil mensen verenigen die willen werken aan de opbouw van een wereldwijde samenleving waarin: het georganiseerde geweld is uitgebannen, de mensen in evenwicht leven met de natuur en de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht. PAIS geeft samen met het Humanistisch Vredesberaad vijf keer per jaar het tijdschrift 't Kan Anders uit.
(Email naar PAIS)
(Meer over PAIS)

Peace Brigades International (PBI)

Lezing door Robert Nicolai, met computerpresentatie.
PBI zendt vrijwilligers uit naar konfliktgebieden (bijv. Colombia, Noord-Amerika, Mexico, Haïti, Guatemala en ex-Joegoslavië). De vrijwilligers werken in teams aan de naleving van mensenrechten en trachten geweld te voorkomen. De Peace Brigades staan bekend als 'ongewapende lijfwachten': ze begeleiden mensen en organisaties die voor hun rechten opkomen en daardoor bedreigd worden. De vrijwilligers doen dit door hen persoonlijk te eskorteren, geruggesteund door een internationaal nood-netwerk. Er is een kwartaal-nieuwsbrief. Op 23 mei organiseert PBI een info-dag in Utrecht.
(Meer over PBI)

Rampenplan, Kollektief -

Praatje over doel en werkwijze van het kollektief Rampenplan. Met dia's.
Kollektief Rampenplan maakt zich sterk voor uitkeringen- en baanvrijenstrijd en het ter diskussie stellen van arbeid in het algemeen: de afschaffing van werk. Binnen Rampenplan bestaan verschillende projekten: de mobiele vegetaries- biologiese gaarkeuken Den Troag (koken tijdens demonstraties, akties, manifestaties, fiets- en wandelaktietochten), Uitgeverij Baal Produkties (boeken en brochures over milieu, werk, ekonomie en anarchisme) en video-kollektief Organic Chaos.

Marta Resink (Omslag)

Workshop 'Stop de Sollicitatieplicht!'
Marta Resink doet verslag van de rechtszitting op 13 mei 1998. Zij daagde de gemeente Sint-Michielsgestel voor de rechter, omdat die haar bijstandsuitkering tweemaal sanktioneerde met een strafkorting en later zelfs gedurende drie maanden volledig stopzette. Reden: weigering van de sollicitatieplicht. Marta Resink is full-time (onbetaald) werkzaam bij Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.
(Email aan Marta Resink)

Stichting voor Aktieve Geweldloosheid (SVAG)

Workshop/training geweldloze weerbaarheid, door Harcourt Klinefelter.
De SVAG is een organisatie van mensen die zich niet willen neerleggen bij het gebruik van geweld in persoonlijke, maatschappelijke en politieke situaties. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van geweldloosheid als levenswijze én als middel in de strijd tegen onrecht, onderdrukking, vervuiling en vernieling. De SVAG wil daarmee een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een rechtvaardige en milieuvriendelijke wereldsamenleving. De organisatie is onafhankelijk en niet gebonden aan kerken of politieke partijen. Kwartaaltijdschrift: Geweldloos Aktief.

Het Tweede Lichtje (kaarsenrecycling)

Demonstratie kaarsenrecycling: 'wereldbolletjes' maken.
Met behulp van eenvoudige huisraad maakt Loekie Langendoen van kaarsrestanten kreatieve kaarsen. De restanten zamelt ze in bij restaurants en de kringloopwinkel in Steenwijk. Geïnspireerd door de energiebesparingskampagne van Ekonomische Zaken begin jaren zeventig, en de poster van een als een kaars opbrandende wereldbol, produceert 'Het Tweede Lichtje' ondermeer kaarsjes in de vorm van een wereldbol. Zo wil Het Tweede Lichtje hergebruik van afvalmaterialen stimuleren.

VAKgroep

Lezing 'Geld moet rollen, maar wel de goede kant op', door Paul Dijkstra. Over de vorming van een alternatieve infrastruktuur en kollektieve financieringsmogelijkheden.
De VAKgroep is een federatie van bedrijven, vrijwilligers- projekten en woonverenigingen in zelfbeheer. De VAKgroep adviseert en ondersteunt initiatieven die zich kenmerken door zelfbeheer, sociaal eigendom en het assisteren van anderen die dat ook willen. Veel initiatieven staan te veel op zichzelf. Door een alternatieve infrastruktuur te ontwikkelen nemen je mogelijkheden toe. Een voorbeeld daarvan is het gezamenlijk in eigen hand nemen van financieringsmogelijkheden. Binnen de VAK-groep via de Ana Maria Fondsen.

Vipassana Nederland

,,Hill of Dharma''. Introduktie over vipassana- meditatie.
Vipassana is een praktische universeel toepasbare methode van geestelijke zuivering en bevrijding door middel van zelfobservatie.

Vrouwen voor Vrede

Gesprek: met Gandhi op weg naar Burger Vredes Teams en de decade van geweldloosheid.
Vrouwen voor Vrede zet zich in voor een samenleving waarin: welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien; mensen, mannen én vrouwen, ongeacht ras, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld; en konflikten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos aan de onderhandelingstafel worden opgelost. Voor echte vrede is meer nodig dan het terugdringen van de bewapening. Duurzame vrede vraagt om politieke oplossingen voor ekonomische, ekologische, sociale en humanitaire problemen en ideologische tegenstellingen. Het opheffen van de achterstand die velen, onder wie zeer veel vrouwen, ook in onze samenleving hebben, behoort daartoe.

Vrijwillige Internationale Aktie (VIA)

Mini-werkkamp/workshop/doe-aktiviteit. Bv met z'n allen een muur opfleuren of een veld omspitten. Thema: 'Praktisch aan vrede bouwen'.
Stichting VIA is de Nederlandse tak van de internationale vredesorganisatie Service Civil International (SCI). VIA organiseert internationale vrijwilligersprojekten, 'werkkampen', in Nederland en zendt tevens vrijwilligers uit naar werkkampen in het buitenland. VIA stuurt ook mensen naar voormalig Joegoslavië, waar zij in vluchtelingenkampen werken en meehelpen aan de opbouw van een dorp. Die projekten duren drie weken tot drie maanden. VIA biedt konkrete hulp aan organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke verandering en die hierbij een steun in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: solidariteit met het Zuiden, ekologie, milieu, vrouwen, gehandikapten, woon- werkgemeenschappen, vluchtelingen, jongeren.
(E-mail aan de VIA)

Studio Zelfvoorziening

Tijdens de workshop van de Groep ECOSTEK wordt ook het tijdschrift Zelfvoorziening gepresenteerd.
Als stichting ging Studio Zelfvoorziening inmiddels het dertiende jaar in, met een reeks publikaties over zelfvoorziening in diverse zin. Sinds kort verschijnt tevens het tijdschrift Zelfvoorziening.

UTOPIA 98 is een initiatief van

Omslag

Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
E-mail omslag@omslag.nl


[Menu]  [dDH]