[Menu]  [dDH]
Laatste update: 22 maart 2000

UTOPIA Home Page

Archief UTOPIA 1998
 
Omslag

Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, is een onafhankelijk, landelijk, initiatief dat mensen bijeen wil brengen rond de thema's milieu, vrede, kultuur, werk, ekonomie en solidariteit. Met publikaties, bijeenkomsten en doe-aktiviteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving.
Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers (tweemaandelijks).
Een folder over Omslag is op aanvraag verkrijgbaar.

Postbus 81
5600 AB Eindhoven
Tel. 040-2910295
E-mail omslag@omslag.nl


[Menu]  [dDH]