[Menu]  [dDH]
Laatste update: 27 mrt 1998

UTOPIA Home Page

Archief UTOPIA 1998

Persbericht 27 maart 1998

Idealen in uitvoering

Zondag 17 mei organiseert Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, UTOPIA 98: een sprankelende en inspirerende dag voor iedereen die belangstelling heeft voor natuur en milieu, vrede en geweldloosheid, een andere ekonomie, wonen en werken in zelfbeheer, internationale solidariteit, kritisch konsumeren en geweldloos aktievoeren.

Tijdens UTOPIA 98 presenteren zich tientallen organisaties, die werk maken van een leefbare, kleurrijke en duurzame wereld. UTOPIA 98 is de ontmoetingsplek voor aktieve en praktische idealisten. De dag vindt plaats op studiecentrum De Kraaybeekerhof in Driebergen, van 10:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis.

Brede mondiale visie

Naast de grotere, min of meer geïnstitutionaliseerde 'one issue' organisaties, - in de media nogal eens opgevoerd als woordvoerders namens 'de' milieu-, vredes-, of solidariteitsbeweging - zijn ook tal van kleinere organisaties aktief. Zij brengen hun denkbeelden over duurzame ontwikkeling tot leven en experimenteren met een struktureel andere aanpak van sociale-, ekonomische- en milieu-vraagstukken vanuit een brede en mondiale visie.

Met UTOPIA 98 wil Omslag laten zien dat er anno 1998 een aktieve en veelzijdige beweging bestaat van mensen die hun ideeën over 'een leukere wereld voor iedereen' konkreet omzetten in praktijk.

Werken aan een leukere wereld

Naast inleidingen door ondermeer Marius de Geus ('de kracht van utopieen in het milieudebat') en Willem Hoogendijk ('waarom opstand nodig is'), zet UTOPIA 98 vooral de schijnwerper op konkrete plannen en projekten. Tientallen praktische idealisten vertellen over hun initiatieven: hun inspiratie en aanpak, hun miskleunen en suksessen, hun plannen voor de toekomst. Of het nu gaat om andere manieren van wonen en werken (Emmaus, de VAK- groep, kollektief Rampenplan), ekologisch bouwen en wonen (het piramide-dorp van architekt Gerard Schouten, Netwerk Ekologische Landelijke Kernen, de Huizendokter), of het kreëren van een natuurrijker leefomgeving (Stichting Oase, Wilde Weelde), het komt allemaal aan bod tijdens UTOPIA 98.

Geweldloos aktief

UTOPIA 98 biedt ook alle ruimte aan initiatieven voor geweldloze konfliktoplossing, humanitaire interventie en geweldloze direkte aktie. Peace Brigades International laat zien hoe ongewapende eskortes zich inzetten voor de bescherming van mensenrechtenaktivisten in konfliktgebieden. De Stichting Burger Vredes Teams Nederland werkt aan een beroepsopleiding voor vredeswerkers. De initiatiefnemers van het Anti-Oorlogsmuseum presenteren hun plannen voor een varend museum. Leden van GroenFront, de Aspegroep, Jongeren Milieu Aktief, Alle Dieren Vrij en d'Omtrappers vertellen over hun ervaringen met geweldloos aktievoeren. De presentaties worden verlevendigd met foto's, maquettes, dia's, video- en computerpresentaties.

Theorie en praktijk

Werken aan verandering is niet alleen een wisselwerking tussen theorie en praktijk, het vraagt ook een integrale benadering van ontwikkelingen op het gebied van ekonomie, arbeid, milieu en vrede. Een theorie die niet aan de praktijk is getoetst is niet erg geloofwaardig. Daarom zijn er tijdens UTOPIA ook allerlei praktische workshops: zelf bouwen met leem, een training in geweldloze weerbaarheid, samen een aktielied maken, zelf een biologisch-veganistische maaltijd bereiden of kaarsen maken.

Een grabbelton van idealen

UTOPIA 98 wordt gehouden op het terrein en in de lokalen van studiecentrum De Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen. De hele dag door zijn er op minstens zes lokaties tegelijkertijd presentaties, die elk ongeveer drie kwartier duren. Bezoekers kunnen zo hun eigen programma samenstellen en op een dag met veel mensen, idealen en initiatieven kennismaken. Het programma wordt opgeluisterd met levende muziek. Er is een speciaal kinder-programma. In het restaurant van De Kraaybeekerhof zijn de hele dag biologische hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Omslag, werkplaats voor duurzame Ontwikkeling

UTOPIA 98 is een initiatief van Omslag werkplaats voor duurzame ontwikkeling . Omslag is een onafhankelijk, landelijk, initiatief dat mensen bijeen wil brengen rond de thema's milieu, vrede, kultuur, werk, ekonomie en solidariteit. Met publikaties, akties, bijeenkomsten en doe- aktiviteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers (tweemaandelijks). Een folder over Omslag is op aanvraag verkrijgbaar.

Noot voor de redaktie

Aanmeldingen voor UTOPIA 98 (stand per 23 maart 1998)

1 mei koor, Stg. Aarde, Akties tegen Kernwapens, Stg. voor Aktieve Geweldloosheid, Wg. Alle Dieren Vrij, Alternatieve Konsumentenbond, Stg. Anti-Oorlogsmuseum, Aspegroep-Nederland, Uitgeverij Atalanta, Beweging Weigering Defensiebelasting, Boswerkgroep Kraaybeekerhof, CoLeem, Digitaal Den Haag Internet Platform/Socia Media, ECEAT, Eigentijds Festival, Emmaus- Eindhoven, Marius de Geus, Groen Front, Willem Hoogendijk, de Huizendokter, Jan Husslage, Jongeren Milieu Aktief, studiecentrum en kwekerij Kraaybeekerhof, Levend Land, Jos Linnebank/Op hoop van, Netwerk Ekologische Landelijke Kernen (NELK), Stg. Oase, Omslag, d'Omtrappers/Fietsen op Vrijdag, PAIS/'t Kan Anders, Promoterra, Peace Brigades International, Kollektief Rampenplan, Gerard Schouten, Het Tweede Lichtje, VAK- groep en Wilde Weelde.

Er melden zich nog dagelijks initiatieven aan.


[Menu]  [dDH]