<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) actie
------- Op verzoek doorgestuurd -------

From:           	"VoMiGEN" <vomigen@wxs.nl>


In 1996 gaf de Consumentenbond het onvriendelijk advies om genetische
gemanipuleerde soja toe te laten. Gelijktijdig stemde men in met niet
etikettering, Om deze handelswijze te legitimeren heeft men een zogenaamd
consumentenonderzoek gedaan onder slechts 17 van de 100 bondsraadsleden.
Waarschijnlijk om aan te tonen dat het een solide onderzoek was schrijft
de voorzitter van de Consumentenbond Walter Etty mij dat men hiervoor
zelfs 15x bij elkaar is geweest. 

Wij gaan 27 mei a.s. de Bondsraad, het hoogste gezag van de
Consumentenbond, overtuigen dat de meerderheid van de Nederlanders geen
genetisch gemanipuleerde voeding willen. Komt u ook?


OPROEP TOT ACTIE 

TEGEN GENETISCH GEMANIPULEERDE VOEDING 

ZATERDAG 27 MEI Jaarbeurs IN UTRECHT. (09.00- 11.00 uur)


Telkens weer meent de Consumentenbond namens alle consumenten te spreken
en neemt daarbij ongevraagd vergaande beslissingen. 

Dit heeft nu tot gevolg dat onze traditionele voedingsgewassen definitief
dreigen te verdwijnen.

Met betrekking tot de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding
beschuldigen wij de directie en bestuur van de Consumentenbond, samen met
politici, overheid en bedrijfsleven ervan de gewone consument, buiten spel
te hebben gezet.

Hoe ging dit o.a. te werk?

In 1996 gaf de Consumentenbond, onder voorzitterschap van een ex-marketing
man van Unilever, een positief advies tot toelating van genetisch
gemanipuleerde soja en stemde in met niet vermelding op het etiket.

De Consumentenbond weet als geen ander dat soja in ca. 60% van onze
voeding wordt verwerkt.

Dit druiste volstrekt in tegen het belang van de consument.

Dat de Consumentenbond nog steeds als enige maatschappelijke organisatie
tegen een voorlopige stopzetting op genetisch gemanipuleerde soja en mais
is gaat eveneens tegen dit belang in. 

Zaterdag 27 mei komt de Bondsraad het hoogste gezag van de Consumentenbond
in Utrecht bijeen. (Dit zijn 100 gewone consumenten zoals u en ik). Wij
zullen hen, als medeburgers, op die dag een petitie overhandigen met het
verzoek alsnog voor een moratorium (voorlopige stopzetting) te kiezen,
zoals door circa 20 andere maatschappelijke organisaties begin 1999 is
gevraagd.

Alleen de Consumentenbond kan er nog voor zorgen dat gewone niet genetisch
gemanipuleerde voeding beschikbaar en betaalbaar blijft. 

KOMT ALLEN zaterdag 27 mei, Jaarbeurs Utrecht. Van 09.00-11.00 uur. 

Deze actie is een initiatief van de Stichting ter Voorkoming Misbruik
Genetische Manipulatie (VoMiGEN) De stichting VoMiGEN is een initiatief
van een verontruste burger. Info: 010- 2251433. Fax 010- 2251400

Kenmerk 00195vom 150500. Donaties zijn welkom. Giro 8072426 t.n.v. VoMiGEN
- Rotterdam. 


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam