<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) Rachel Carson Milieuprijs
------- Forwarded Message Follows -------
Date sent:   	Thu, 13 Apr 2000 16:12:45 +0200
Send reply to: 	"bertels@cml.leidenuniv.nl" <bertels@cml.leidenuniv.nl>
From:      	Joeri Bertels <bertels@cml.leidenuniv.nl>


Aan uw aandacht ontsnapt? Het kan nog!
Sluitingsdatum 1 mei 2000


Rachel Carson Milieuprijs 2000
Bent u niet langer dan 5 jaar werkzaam op milieugebied, of studeert u nog?
Spreekt een van de onderstaande thema's u aan? Ding dan mee naar de Rachel
Carson Milieuprijs en schrijf een essay over een van deze actuele thema's:
De illusie op reis? 'Eco'-toerisme, bestaat dat? Moraal onder de motorkap?
Over moraal en techniek Een duivels slimme vriend? IT en biotechnologie
zijn de oplossing?of juist niet? Geef elkaar de ruimte! Hebben we nog
zeggenschap over de publieke ruimte?
    of?
kies een eigen milieuthema

Naast de hoofdprijs van 2.500 Euro (ca. NLG 5.500,- / BEF 100.000) zijn er
twee aanmoedigingsprijzen van elk 750 Euro (ca. NLG 1.650,- / BEF 30.000).
De beste essays worden gepubliceerd in een speciaal nummer van MILIEU,
tijdschrift voor Milieukunde.

Belangstelling? Kijk op de RCM-webpagina (http://www.leidenuniv.nl/rcm) of
vraag informatie aan bij het jurysecretariaat: e-mail
rcm@cml.leidenuniv.nl


De Rachel Carson Milieuprijs is een initiatief van de Stichting
Bevordering Milieukunde (SBM) en wordt gerealiseerd in samenwerking met de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), de Vereniging van
Milieukundigen (VVM), de Vlaamse Milieu Deskundigen (VMD) en Uitgeverij
Boom (uitgever tijdschrift MILIEU).

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam