[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Debat Energie en Ontwikkeling 4 februari 2000DEBAT ENERGIE EN ONTWIKKELING 2000: MOET KLIMAATBELEID DUURZAAM ZIJN?	

Vrijdag 4 februari 2000 is het weer raak: het Debat Energie en Ontwikkeling
(DEO). Een Debat dat traditiegetrouw door de vereniging Young Energy
Specialist and Development Cooperation (YES-DC) wordt georganiseerd. Doel
van de DEO-dag is om in een informele sfeer te komen tot een prikkelend
debat over actuele zaken in het veld van energie en ontwikkelingslanden. 

Deze keer is ervoor gekozen om het internationale klimaatbeleid aan de steen
der duurzaamheid te toetsen. Klimaatbeleid heeft een grote internationale
component gekregen doordat de Annex-I landen via flexibele instrumenten als
CDM en JI hun reductie gedeeltelijk in het buitenland zullen gaan
realiseren. Hoe wenselijk is het als een gedeelte van de CO2-reductie wordt
ingevuld door bijvoorbeeld het plaatsten van kernreactoren in
ontwikkelings-landen? En moeten flexibele instrumenten nog aan andere
criteria voldoen, zoals het scheppen van werkgelegenheid?

Globaal kunnen er drie krachten worden ontwaard die de uitkomst van deze
discussie voor een groot deel bepalen: de Annex-I landen (het 'Noorden'), de
ontwikkelingslanden (het 'Zuiden') en als laatste partij 'Het Klimaat' zelf.
Het debat zal dan ook door sprekers worden gevoerd die enkele belangrijke
gezichtspunten van deze drie partijen zo goed mogelijk kunnen verwoorden.

De sprekers krijgen ieder een kwartier om hun mening te profileren waarna de
zaal vragen kan stellen. Vervolgens zullen in het tweede gedeelte de
sprekers aan de hand van drie prikkelende stellingen met elkaar in debat
gaan. Aan de zaal is het hierna de beurt om middels stemming aan te geven of
men het met de stelling eens is of niet. Er wordt dit jaar rekening gehouden
met zo'n honderd belangstellenden uit de sectoren klimaatonderzoek,
ontwikkelingssamenwerking en industrie.

Op dit moment heeft mevr. Joyeeta Gupta, verbonden aan de Vrije Universiteit
Amsterdam toegezegd als spreker de positie van het Zuiden naar voren te
willen brengen. Sible Sch÷ne, manager van het klimaatprogramma bij het
Wereld Natuur Fonds, zal de belangen van 'Het Klimaat' verwoorden. Dhr. W.J.
Keurentjes van Lagerwey zal als spreekbuis voor het Noorden optreden.

Dhr. E. Boeker, oud Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam,
zal als dagvoorzitter zal de dag in goede banen leiden.

U bent vrijdag 4 februari vanaf 13:00 uur van harte welkom in het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht, U kunt parkeren in P3, het is echter
in het algemeen gemakkelijker om de Jaarbeurs via het openbaar vervoer te
bezoeken. Kosten voor dit evenement zijn vijftig gulden, studenten betalen
een tientje, te voldoen aan de deur. Vooraanmelding is noodzakelijk,
hiervoor kunt u bellen met 033 - 434 30 19 of faxen naar 033 - 494 69 86.
E-mailen kan natuurlijk ook: deo@yes-dc.org

Graag zie ik vele van jullie terug op de DEO-dag 2000!

Namens de organisatie,


Hugo BurgerDe vereniging YES-DC (Young Energy Specialists and Development Co-operation)
bestaat uit recent afgestudeerden jongeren, die ge´nteresseerd zijn in het
onderwerp Energie en Ontwikkelingslanden. De vereniging is ontstaan om
contacten tussen jongeren, die op dit gebied bezig zijn, te leggen en te
versterken. YES-DC organiseert daarvoor minimaal twee-maandelijks een
bijeenkomst waarvan het thema immer gerelateerd is aan de relatie tussen
energie en ontwikkelingslanden.


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam