[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Bouw mee aan Dag van de AardeWereld manifestatie Earth Day 22 april 2000
Neem deel aan Dag van de Aarde

2900 deelnemende organisaties in 165 landen en 600 miljoen mensen op de
been. Dat zijn de vooruitzichten voor Earth Day/Dag van de Aarde 2000. Een
initiatief uit 1970, is door de jaren uitgegroeit tot een wereldwijde
manifestatie. Bekend in het buitenland, maar onbekend in Nederland. Een
uitleg wat Dag van de Aarde eigenlijk is, is op zijn plaats.

Elk jaar op 22 arpil voeren grassroots organisaties over de gehele wereld te
gelijkertijd actie voor behoud van natuur en milieu. Nu voor de derde keer,
na 1970 en 1990, wordt Dag van de Aarde in 2000 extra groots opgezet.
Daarmee is direct aangegeven wat de kracht van Dag van de Aarde is: -een
netwerk van samenwerkende grassroots organisaties, en een media uniek
aandachtsmoment. Van dat laatste maken de deelnemende organisaties in de
week voor en na 22 april 2000 ten volle gebruik. De activiteiten, waaraan
zij zelf invulling geven, krijgen daarmee de aandacht die ze verdienen. Via
het netwerk worden contacten gelegd, ervaringen uitgewisseld en wordt advies
ingewonnen.

Als voorbeeld: In de landen waar Dag van de Aarde al langer is ingeburgerd
zien we op een groot aantal plaatselijke activiteiten, zoals markten en
opruimacties e.d. en vaak een paar grote evenementen, zoals in 1990 een 500
km lange menselijke keten in Frankrijk.

De agenda voor Dag van de Aarde is breed en omvat naast natuur en milieu
tevens de onderwerpen wereldbevolking, consumptie en het uitbannen van massa
vernietingswapens. Het streven is een wereldwijde duurzame ontwikkeling
opgang te brengen.

De deelname is niet beperkt tot grassroots organisaties alleen.
(Inter-)nationale natuur en milieu organisaties zijn welkom. (Plaatselijke)
overheden en bedrijven eveneens, mits hun activiteiten vallen te rijmen met
deze agenda.

Gedurende de maanden januari en februari zal de oproep voor de deelname aan
Earth Day/Dag van de Aarde 2000 door een 10-tal Natuur en Milieu
organisaties worden verspreid. De eerste positieve geluiden tot deelname van
grassroots groepen komen al binnen.

Om Nederlandse deelnemers en geinterresseerden beter te kunnen informeren
worden binnenkort de Website en lopende colum van Dag van de Aarde 2000
geopend op onafhankelijke Internet platforms.

Ziet u de mogelijkheden van Dag van de Aarde op 22 april 2000 en wenst u
daar gebruik van te maken. Bezoek dan de Interntaionale  website
http://www.earthday.net/worldwide. Hier kunt u ook terecht voor ideŽen en de
Earth Day/Dag van de Aarde kalender. Doet u mee, geef uw deelname ook door
aan het inventarisatiepunt van de Dag van de Aarde in Nederland: e-mail:
hbx@worldonline.nl. Voor informatie over Dag van de Aarde in Nederland,
e-mail avwraven@islandnet.com.


Tot ziens op Dag van de Aarde 2000


Anton v. Walraven
7053 Oar Road, RR1
Lantzville, BC. Canada
V0R 2H0
tel.    1 250 390 0743
fax.   1 250 390 0783
e-mail: avwraven@islandnet.com


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam