[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] persbericht Niet-Winkeldag ArnhemWerkgroep Arnhem Duurzaam
Oude Velperweg 38
6824 HE  Arnhem

P E R S B E R I C H T 

Arnhem, 19 november 1999

Groots Niet-Winkelfestival in Arnhem

Arnhem viert de Internationale Niet-Winkeldag op 27 november dit jaar
uitbundiger dan ooit. De Werkgroep Arnhem Duurzaam organiseert op de
Jansplaats een Niet-Winkelfestival met straattheater, dichters, zangers
en de bekende band Fluitekruid. De optredens variŽren van uiterst
kritisch tot puur vermaak. Tevens is er een informatiemarkt waar
organisaties als de LETS-groep Knooppunt Arnhem, EcoTeam Centrum
Gelderland, Gered Gereedschap en Bezoekerscentrum De Watermolen zich
presenteren.  Het festival zal om 10.00u beginnen en duren tot circa
15.30u.

Internationale Niet-Winkeldag kan worden gezien als een 'bevrijdingsdag
van het consumentenisme'. Het is een dag van vrolijk en kritisch protest
tegen de Westerse overconsumptie, de ongelijke verdeling van welzijn en
welvaart wereldwijd en de invloed van reklame op ons dagelijks leven.
Wereldwijd staat de Niet-Winkeldag in het teken van 'Genoeg is genoeg!'
De Niet-Winkeldag wil een dag per jaar een ander geluid laten horen dan
wat de reklame ons 365 dagen per jaar toeschreeuwt. Aan de lokroep 'koop
meer' voegen konsuminderaars slechts een woord toe: Waarom? Ook in
Arnhem staat deze vraag centraal. 

De Werkgroep Arnhem Duurzaam wil het winkelend publiek wijzen op de
gevolgen van de Westerse overconsumptie. Enerzijds zal zij informatie
aanbieden over milieugevolgen, mensenrechten, dierenwelzijn, genetische
manipulatie en eerlijke handel. Anderzijds zal zij mensen uitnodigen hun
mening over het thema konsuminderen te verkondigen op het podium of op
de speciaal hiervoor vervaardigde zon. Verder is speciaal voor de
Niet-Winkeldag de Grondstoffententoonstelling  van Vereniging
Milieudefensie naar Arnhem gehaald. 

Ook internationaal krijgt Buy Nothing Day steeds meer navolging.
Begonnen in 1992, als een persoonlijk initiatief van de Canadees Ted
Dave, wordt Buy Nothing Day inmiddels gevierd in minstens 25 landen.
Hieronder zijn vooral landen in het rijke Westen zoals Canada, de
Verenigde Staten en Nederland. Maar ook in steeds meer voormalige
oostbloklanden als Polen, Hongarije en SloveniŽ en zelfs in een
ontwikkelingsland als de Filipijnen is de Buy Nothing Day sterk in
opkomst. 

In Nederland wordt de Niet-Winkeldag dit jaar voor de vijfde keer
gehouden en zijn er activiteiten in ruim 25 plaatsen. Deze activiteiten
worden uitgevoerd door samenwerkings- verbanden van verschillende
maatschappelijke organisaties, veelal milieu- en ontwikkelingsgroepen,
lokale ruilhandelkringen (LETS), kerkelijke groepen en kritische
consumenten. Aan de acties doen ook opvallend veel jongeren mee. 

_______________einde persbericht_________________
Noten voor de pers, niet voor publicatie.

Voor meer informatie: Jack Stoop, 026-3645094, jack@nerd.xs4all.nl
Internationale Niet-Winkeldag op internet: www.ddh.nl/nwd
De beste gelegenheid om fotoís te maken is tussen 13.30 en 15.00u
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam