[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Opheffings uitverkoop Boekhandel MilieuBoek-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:      MILIEUBOEK <info@milieuboek.nl> 
Subject:    Opheffings uitverkoop Boekhandel MilieuBoek 

OPHEFFINGS UITVERKOOP !!! 

Het milieuboek wordt dichtgeslagen. Boekhandel MilieuBoek gaat sluiten. 
De enige Nederlandse boekhandel die het complete boekenaanbod van de 
milieubeweging kon leveren, stopt per 1 Januari 2000 met alle 
werkzaamheden. Oorzaken voor de sluiting zijn de sterk afgenomen 
publieke milieubelangstelling en de aanzienlijke afname van het aantal 
nieuwe milieutitels. De afbouw van de subsidie van het ministerie van 
VROM per 1 Januari 2000 nam de laatste strohalm weg. MilieuBoek werd 
halverwege de jaren 80 opgericht om het Nederlandse publiek te 
informeren over natuur- en milieu-onderwerpen. Aanvankelijk gestart 
als distributeur voor natuur- en milieu-organisaties verbreedde 
MilieuBoek het assortiment al snel met materiaal van commerciele 
uitgeverijen. Begin jaren 90 werd de specialisatie uitgebreid met 
natuurinformatie, tuinboeken en kindernatuurboeken. Ruim 15 jaar na de 
oprichting - en enkele honderdduizenden boeken en rapporten later - 
valt het doek voor deze unieke boekhandel aan de Plantage Middenlaan 
te Amsterdam. 

Op 1 November a.s. start MilieuBoek met de opheffingsuitverkoop, 
uitsluitend in de winkel. 

Boekhandel MilieuBoek wil via deze weg allen die niet onze 
uitverkoop kunnen bezoeken, bedanken voor hun klandizie en het 
getoonde vertrouwen. 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam