[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] discuseer maar over grijswaterIn Utrecht en omgeving wordt voor drinkwater, zoals gebruikelijk in die
omgeving, gebruik gemaakt van grondwater voor de drinkwater voorziening.
Dat grondwater heeft slechts een minimale zuivering nodig om het geschikt
te maken als drinkwater. Het grondwaterpeil daalt door het gebruik ervan
echter steeds verder. Het waterleidingbedrijf heeft nu in de nieuwe
woonwijk Leidse Rijn gekozen voor een zogenaamd grijswatersysteem. Hierbij
wordt het gezuiverde grondwater alleen gebruikt voor consumptie. Voor
zaken zoals wassen en het spoelen van het toilet wordt gebuik gemaakt van
oppervlaktewater. Dat lijkt een flinke besparing maar is dat nou wel zo?

Om dat grijswater bij de mensen thuis te krijgen moet het in ieder geval
een zuivering krijgen. Die zuivering hoeft niet zo sterk te worden gedaan
maar je moet er wel een extra installatie voor bouwen. Het fabriceren en
het bouwen van die installatie kost nogal wat energie net als het
onderhouden ervan. Via leidingen en kranen komt dat water bij mensen
thuis. Het produceren van die extra leidingen en kranen kost nogal wat
energie net als de aanleg en het onderhoud ervan. Je kan het regenwater
ook per woning opvangen maar daarvoor moet je per woning wel een flinke
tank aanleggen en weer extra leidingen voor elke woning. Het is nogal
onvriendelijk om dat schone regenwater aan de grond te onthouden.

Naar mijn mening had op een veel efficientere wijze kunnen worden
overgeschakeld op oppervlaktewater. De spaarbekkens in de Biesbosch zijn
een goed voorbeeld hoe het efficienter zou kunnen. Vanuit die
spaarbekkens, of de randmeren die eenzelfde functie kunnen hebben kan het
water naar een zuiveringsinstallatie worden gepompt en van daar via 1
leidingnet naar alle woningen. Dat kost allemaal veel minder energie dan
dat dubbele systeem van dat grijswater.

groet,
Han Brouwer

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam