[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuwsbrief Autovrije Zondag 19-09-99Dit is een door Omslag doorgestuurd bericht van 
het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) 

  *********************************************************** 
  *  NIEUWSBRIEF AUTOVRIJE ZONDAG 19-09-99 * 
  *  Uitgave: LOAZ i.s.m. Milieudefensie  * 
  *********************************************************** 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

- Steeds meer steden autovrij op zondag 19 september. 
- Tal van activiteiten in autovrije steden. 
- LOAZ gaat samenwerken met Milieudefensie. 
- Lijst van steden die meedoen. 
- Rondweg dicht in Houten. 
- Binnenstad Amsterdam toch autovrij. 
- Oproep: "organiseer evenementen in Amsterdam" 
- Steun van Pronk en Netelenbos. 
- Rotterdam loopt voorop. 
- Kerken: "Mobiliteit beperken". 
- Zonder auto goedkoper naar de dierentuin. 

STEEDS MEER STEDEN AUTOVRIJ OP ZONDAG 19-09-'99. 

Op 19-09-99 is er in tientallen gemeenten in het land een Autovrije 
Zondag. Mensen worden opgeroepen die dag de auto te laten staan. 
Bovendien zullen kilometers asfalt afgesloten worden voor het 
autoverkeer. Daardoor komt er plaats vrij voor andere weggebruikers 
(fietsers, wandelaars), openbaar vervoer, en tal van activiteiten op 
straat. 
De Autovrije Zondag is bedoeld om stil te staan bij de uit de hand 
lopende automobiliteit. Vanwege milieu en leefbaarheid is groei van 
het autoverkeer ongewenst. Ook de behoefte aan een periodieke rustdag 
is voor velen een belangrijk motief voor een Autovrije Zondag. 

Tal van activiteiten in autovrije steden 

In de autovrije plaatsen gaat veel gebeuren op 19 september: Van het 
afsluiten van binnensteden tot het organiseren van buurtfeesten; van 
gratis openbaar vervoer tot een verhalenwedstrijd over de autoloze 
zondag van '73; van koffieconcerten op het dorpsplein tot 
skeelerwedstrijden op de plaatselijke rondweg; van aankondigingen in 
de gemeenterubriek tot billboards bij de ingang van het dorp; van 
straattekenwedstrijden tot VVV stads-wandelingen en van een 
milieumarkt tot zelfs het inzetten van een Zeppelin als alternatief 
vervoermiddel. 

LOAZ gaat samenwerken met Milieudefensie 

Het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) weet zich sinds kort 
gesteund door de Vereniging Milieudefensie. In nauwe samenwerking 
zullen beide organisaties de landelijke coordinatie van de Autovrije 
Zondag van 19-09-99 op zich nemen. Milieudefensie is een organisatie 
die al 25 jaar opkomt voor mens en milieu, met 33.000 leden, 100 
lokale groepen en zusterorganisaties in 52 landen. 

Lijst van steden die meedoen 

Bij ons zijn op dit moment 40 gemeenten bekend die zeker in enige 
vorm meedoen op 19-09-99. Daarnaast zijn er nog eens 75 andere 
gemeentebesturen die wel belangstelling hebben getoond voor de 
Autovrije Zondag op 19 september maar nog niet officieel hebben 
toegezegd aan de oproep van het LOAZ gehoor te geven. Daarnaast zijn 
bij ons op dit moment meer dan 100 groepen en maatschappelijke 
organisaties bekend die in 80 verschillende plaatsen van plan zijn 
activiteiten te ondernemen. Op onze website www.autovrijezondag.nl 
is de volledige lijst te vinden. 

De 40 gemeenten die in enige vorm meedoen op 19-09-99 zijn: 

Zwolle, Zutphen, Zoetermeer, Waddinxveen, Veldhoven, Tilburg, 
Schiermonnikoog, Schiedam, Raalte, Purmerend, Ootmarsum, 
Ooststellingwerf, Oosterhout, Nijmegen, Noordenveld, Moordrecht, 
Maasbree, Leek, Houten, Hengelo, Heerlen, Heerde, Heemstede, Haarlem, 
Hardenberg, Groningen, Goes, Geleen, Geertruidenberg, Enkhuizen, 
Eibergen, Driebergen, Delft, Deventer, Den Helder, Den Haag, Buren, 
Boxtel en Amsterdam. 

Rondweg dicht in Houten 

De gemeente Houten staat al bekend om haar verkeerssysteem, waarbij 
fietsers voorrang hebben en je met de auto alleen naar een 
naastgelegen wijk kunt via de rondweg. Toch (of juist daarom) doet 
men ook in Houten enthousiast mee aan de Autovrije Zondag. Op 
19-09-99 wordt van 12 tot 15 uur de rondweg afgesloten ten behoeve van 
een hardloop-, skeeler-, en brede banden-wedstrijd. Het motto is "Heel 
Houten fietst" (Op koninginnedag 30 april jl. gaf prins Claus in Houten 
al het goede voorbeeld). Tijdens de Autovrije Zondag probeert men de 
langste optocht van versierde fietskarren te realiseren, compleet met 
fietsend koor. Een plaatselijke fietsenmaker doet enthousiast mee 
door voor ligfietsen en een volle prijzenkast te zorgen. Verder zijn 
er in Houten een lunchconcert op het dorpsplein, een 
straattekenwedstrijd en ritjes per paard en wagen. Kerkgangers zullen 
vooraf vanaf de kansel opgeroepen worden om ongemotoriseerd ter kerke 
te gaan. 

Binnenstad Amsterdam toch autovrij! 

"Burgemeester er is te weinig stilte in de stad". Schreef Adelheid 
Roosen aan burgemeester Patijn van Amsterdam. Roosen deed onlangs 
samen met een twintigtal andere bekende Nederlanders waaronder Youp 
van 't Hek, Jos Brink, Marga Minco, J.J. Voskuil en Nouchka van Brakel 
een oproep aan de Amsterdamse gemeenteraad om op 19 september de 
binnenstad van Amsterdam autovrij te maken. Ook de Amsterdamse Raad van 
Kerken stuurde een brief met die strekking. Uit onderzoek blijkt dat 
maar liefst 74% van de Amsterdammers voorstander is van een Autovrije 
Zondag in combinatie met gratis openbaar vervoer. 
De gemeenteraad van Amsterdam besloot half juli tot een autovrije 
binnenstad op 19 september. Nauwelijks een week later besloot dezelfde 
gemeenteraad echter het gebied te beperken tot de straten rondom 
evenementen in de binnenstad, omdat er volgens de gemeente geen 
juridische basis is voor het afsluiten van de gehele binnenstad voor 
het autoverkeer. Volgens het LOAZ en Milieudefensie is die basis er op 
grond van artikel 2 van de wegenverkeerswet wel. Zij worden in die 
opvatting gesteund door de VNG. 

Oproep: Organiseer evenementen in Amsterdam! 

Het LOAZ, Milieudefensie en de organiserende Amsterdamse organisaties 
zullen nu alle buurtverenigingen, actiegroepen en andere 
maatschappelijke organisaties oproepen om op 19 september in Amsterdam 
op straat evenementen en demonstraties te organiseren. De gemeente 
rest dan slechts het daadwerkelijk afsluiten van de wegen met 
dranghekken, strobalen, etc. Zodoende kunnen toch nog zoveel mogelijk 
straten autovrij worden die dag. 

Steun van Pronk en Netelenbos 

In een recente brief aan het LOAZ schrijft minister Pronk na ampel 
overleg met zijn ambtgenoot Netelenbos: Uw initiatief heeft mijn 
sympathie. Ik ben uiteraard bereid om bij voorkomende gelegenheid uw 
oproep voor een Autovrije Zondag te ondersteunen vanuit mijn 
verantwoordelijkheid . 

Rotterdam loopt voorop 

Rotterdam heeft op 3 juli al een voorproefje gehad. Onder het motto 
"De binnenstad anders bereikbaar" beleefde de stad op 3 juli jl. zijn 
eerste autovrije zaterdag. De Coolsingel en de Erasmusbrug werden voor 
het autoverkeer afgesloten. De gemeente probeerde op die manier zijn 
inwoners te verleiden de alternatieven voor de auto te ontdekken. Bus, 
metro, trein, fiets(taxi) en zelfs een kameel(!) zorgden voor 
alternatief vervoer. 

Kerken: "Mobiliteit beperken" 

De werkgroep Kerk & Milieu van de Raad van Kerken steunt de actie voor 
een Autovrije Zondag van harte. De zorg voor de schepping en de rust 
en het welzijn van mensen, dieren en planten en daaruit voortvloeiend 
het streven vervuilende mobiliteit te beperken horen zeker op de 
agenda van de Raad, aldus een brief die de Raad van Kerken onlangs 
stuurde aan het LOAZ. 

Zonder auto goedkoper naar dierentuin 

Ook Ouwehand Dierenpark in Rhenen wil een bijdrage leveren aan de 
vermindering van de automobiliteit. Daarom geven ze iedereen die op 
19-09-99 aantoonbaar met een alternatieve vorm van vervoer komt een 
aantrekkelijke korting op de toegangsprijs. De dierentuin in Rhenen 
laat hiermee het goede voorbeeld zien. Twee weken geleden nog dreigde 
een andere dierentuin, Artis in Amsterdam, de gemeente voor de rechter 
te slepen als er in die stad een Autovrije Zondag komt. Het LOAZ en 
Milieudefensie zijn van mening dat Artis daarmee helaas een kans laat 
liggen om zich te profileren als een milieubewuste onderneming met oog 
voor duurzaamheid. 

Voor meer informatie: 

LOAZ / Milieudefensie 
Postbus 19199 
1000 GD Amsterdam 
Secretariaat LOAZ: 030 - 6372621 
Milieudefensie: 020 - 5507333 
Fax: 020 - 5507310 
E-mail: autovrij@milieudefensie.nl 
Website: www.autovrijezondag.nl 

----- Einde doorgestuurd bericht ----------------------------------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam