[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] reactie op mededeling over test van het van Hall instituutIn reactie op het bericht van Fritz Glotze over het computerprogramma van het
van Hall instituut (om je eigen ecologische voetafdruk te meten).

Wij hebben een keer een middag lang mensen hun ecologische voetafdruk
laten invullen met de versie uit januari 1999 van het programma.
Mensen vonden het heel leuk om te doen. Wat echter opviel was dat
iedereen die meedeed voor bijna alle categorien beter dan de
gemiddelde Nederlander scoordem behalve voor transport. Daar zat bijna
iedereen boven de gemiddelde Nederlander. 

Wat ook goed is om te weten is dat in deze vergelijking niet alles is
    meegenomen. (De gemiddelde Nederlandse voetafdruk volgens de tabel
    is maar 1.8 hectare terwijl in de inleiding 3.32 ha per
    Nederlander genoemd staat.)

Het schijnt dat Milieudefensie een nieuwere versie van het programma
heeft gebruikt. Toen ik echter recentelijk op de website van het van
Hall instituut keek stond daar nog de versie die wij indertijd hebben
gebruikt.

Willemien Troelstra
Milieudefensie Rotterdam
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam