[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] duurzaam bouwen
Wij zijn op zoek naar informatie, die bruikbaar is in het kader van Lokale
Agenda 21, over duurzaam bouwen. ( bij voorkeur op internet)
We hebben http://www.dubo-centrum.nl/ gevonden, maar die informatie is met
name voor architecten en aannemers bestemd. 

Wie helpt ons verder ?
Jan Klink ( mailto:jan.klink@inter.nl.net )
voorzitter startgroep Lokale Agenda 21 Ravenstein
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam