[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Hulp gevraagd: Stellingname tegen machtsuitbreiding WTOHulp gevraagd: Stellingname tegen machtsuitbreiding WTO

<verspreid dit bericht - excuses voor dubbele verzending>

Beste lezers,

De campagne tegen Millennium Ronde en de voortgaande liberalisering in de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) komt goed op gang. Al zo'n 50 organisaties in
Nederland hebben aan het secretariaat van "MAI niet gezien!" laten weten,
dat ze de internationale verklaring onderschrijven. Zie hieronder.

Om het verzet tegen de WTO Millennium Ronde stevig kracht bij te zetten
hopen we dat heel veel organisaties zich hierbij nog zullen aansluiten.
Daarom willen we je vragen om mee te helpen met het benaderen van
organisaties, bijvoorbeeld van organisaties in je omgeving of die waar je al
contacten mee hebt, lid van bent enz.  We denken daarbij aan internationale
solidariteitsorganisaties, natuur- en milieubeschermingsorganisaties,
mensenrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties, uitkeringsgerechtigden- en
vakbondsorganisaties, anti-racisme-, vluchtelingen- en
migrantenorganisaties, anti-militarisme- en vredesorganisaties,
dierenrechtenorganisaties, jongerenorganisaties, politieke partijen, enz.

Er is voorlopig nog geen definitieve dead-line voor de ondertekening. Maar
vooral om de grotere en gematigdere organisaties mee te krijgen is het goed
als de lijst de komende tijd flink verder groeit.

Als je kopieŽn van de verklaring op papier wilt ontvangen, geef dan even je
adres door en het aantal kopieŽn dat je wilt ontvangen. Onze ervaring is dat
als je verklaringen rondstuurt je er vaak actief achteraan moet bellen. Als
je ergens met ons over wilt overleggen, schroom dan niet om even te bellen.

Met vriendelijke groet,
Merijn Schoenmaker, 
Harry Westerink 
en Koen van der Meulen

****************************************************************************
*******************************************************

Internationale verklaring tegen WTO Millennium Ronde

De Europese Commissie (EC) wil binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een
veelomvattende "Millennium Ronde" lanceren voor nieuwe onderhandelingen over
handelsliberalisering. De EC streeft onder meer naar uitbreiding van het
WTO-regime op bestaande terreinen, zoals het akkoord over Intellectuele
Eigendomsrechten (TRIP's), en naar nieuwe terreinen, waaronder
investeringen, concurrentiebeleid en overheidsaankopen.

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder de
stichting Naar Een Ander Europa en het landelijke campagnenetwerk "MAI niet
gezien!" verzet zich tegen uitbreiding van de macht van de WTO en tegen de
Millennium Ronde. Handelsliberalisering onder het WTO-regime gaat lijnrecht
in tegen het belang van gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling,
democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten
van vrouwen en kinderen.

Wij roepen basisorganisaties, NGO's en (lokale) overheden daarom met klem op
om de bijgaande verklaring te onderschrijven (zie hieronder) en alles in het
werk te stellen om de inhoud ervan werkelijkheid te doen worden.
Organisaties die de verklaring willen mede-ondertekenen kunnen dit door
geven aan "MAI niet gezien!", Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel
071-5127619, tel/fax: 071-5144217, fax: 071-5134907, e-mail: lokabaal@dsl.nl

----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
VERKLARING VAN LEDEN VAN DE INTERNATIONALE "CIVIL SOCIETY" TEGEN EEN
"MILLENNIUM RONDE" OF EEN NIEUWE RONDE VAN VEELOMVATTENDE ONDERHANDELINGEN
OVER HANDEL
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

In november 1999 zullen regeringen van over de gehele wereld bijeenkomen in
Seattle voor de derde MinisteriŽle Conferentie van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Wij, de ondergetekende leden van de
internationale "civil society", verzetten ons tegen elke inspanning om de
macht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit te breiden, door een nieuwe
veelomvattende ronde van handelsliberalisering. In plaats daarvan dienen de
regeringen de gebreken van het systeem en het WTO-regime zelf te herzien.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde en de oprichting van de WTO waren
uitgeroepen tot middelen voor het vergroten van welvaart en voorspoed
wereldwijd en voor het bevorderen van het welzijn van alle mensen in alle
lidstaten. In werkelijkheid echter heeft de WTO in de afgelopen vijf jaar
bijgedragen aan de concentratie van welvaart in de handen de rijke
minderheid, aan de groeiende armoede voor de meerderheid van de mensen op de
wereld, en aan niet-duurzame patronen van produktie en consumptie.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde hebben in de eerste plaats gefunctioneerd
om markten open te breken in het voordeel van multinationale ondernemingen
ten koste van nationale economieŽn; van arbeiders, boeren en andere mensen;
en van het milieu. Het systeem, de regels en de procedures van de WTO zijn
bovendien ondemocratisch, ondoorzichtig en onverantwoordelijk en hebben
gewerkt om de meerderheid van de wereldbevolking te marginaliseren.

Dit alles heeft plaatsgevonden in de context van een toenemende wereldwijde
economische instabiliteit, de ineenstorting van nationale economieŽn, de
toenemende onrechtvaardigheid zowel tussen als binnen landen en de
toenemende aftakeling van milieu en maatschappij, als gevolg van de
versnelling van het proces van economische globalisering.

De regeringen die de WTO domineren en de multinationale ondernemingen die
hebben geprofiteerd van het WTO-systeem, hebben geweigerd om deze problemen
te erkennen en aan te pakken. In plaats daarvan dringen zij verdere
liberalisering op door nieuwe onderwerpen te introduceren voor opname in de
WTO. Dit zal leiden tot een verdieping van de crisis die is verbonden met
het proces van economische globalisering en de WTO.

Wij verzetten ons tegen alle onderhandelingen over verdere liberalisering,
in het bijzonder die onderhandelingen die nieuwe terreinen onder het
WTO-regime brengen, zoals investeringen, concurrentiebeleid en
overheidsaankopen. Wij verbinden onszelf om campagne te voeren voor de
afwijzing van alle zulke voorstellen. In het bijzonder verzetten wij ons
tegen de Trade Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs).

Wij roepen op tot een moratorium op alle nieuwe onderwerpen en alle verdere
onderhandelingen die de reikwijdte en macht van de WTO uitbreiden.

Tijdens dit moratorium dient een veelomvattende en grondige herziening van
de bestaande akkoorden plaats te vinden. Effectieve stappen dienen dan te
worden genomen om deze akkoorden te veranderen. Zo'n herziening dient de
effecten van de WTO op gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling,
democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten
van vrouwen en kinderen aan te pakken. De herziening dient te worden
uitgevoerd met volledige deelname van de "civil society".

De mislukking van het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI) in de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toont de
brede maatschappelijke oppositie tegen deregulering van de wereldeconomie,
tegen de toenemende overheersing van multinationale ondernemingen en tegen
het escalerende gebruik van hulpbronnen en de aftakeling van het milieu.

Een herziening van het systeem schept voor de maatschappij een gelegenheid
om van koers te veranderen en een alternatief, humaan en duurzaam
internationaal systeem van handels- en investeringsregels te ontwikkelen.


****************************************************************************
*********************************************************


Ondertekenaars uit Nederland (bijgewerkt op 25 april 1999):

Actiecomitť Sem-Terra Nederland
Action for Solidarity Equality Environment and Development (A SEED)
Alternatieve Konsumenten Bond (AKB)
Amsterdams SolidariteitsKomitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen
(ASKV/SV)
Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief Noord (AMOK-Noord)
Bangladesh Groep Nederland
Bont voor Dieren
Both Ends
Burma Centrum Nederland
Corporate Europe Observatory (CEO)
COS Groningen, Centrum voor Internationale Samenwerking
DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie
Emmaus Regenboog, Wageningen
Emmaus De Bilt
Guatemala Komitee
Haags Vredesplatform
International Committee Against Disappearences (ICAD)
Jongeren Milieu Aktief (JMA)
Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme (KURF)
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Regio Schagen
Liga voor de Rechten van de Mens
MAI niet gezien! anti-MAI campagne in Nederland
MAID
Mama Cash, Financieringsfonds voor Vrouwen
Milieudefensie, Friends of the Earth Nederland
Nederlands Comitť voor IUCN
OtherWise, Interdisciplinary Research and Education on Sustainable Development
Pacifistische Socialistische Partij Ď92 (PSP'92)
Progressieve Boekhandel Rosa
Recht voor al wat leeft
Secretariaat van de Schone Kleren Kampagne in Amsterdam
Socialistische ArbeidersPartij (SAP)
Stichting Promotie, Arabische en Turkse Vrouw en Gezin
Stichting Searchweb
Stichting Aarde
Stichting Naar Een Ander Europa
Stichting De Brandnetel
Stichting Omslag
VENA Library and Information Services over Gender, Social Change and Development
Vereniging Amsterdam Anders
Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
VoedselkoŲperatie Utrecht
Vrouwen Informatie Punt Nicaragua (VIP)
Wageningse Steungroep Minima
Werkgroep Noord-Zuid FNV Groningen
Werkgroep Naar Een Feministisch Europa
Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam
Women For Peace, International Department (Vrouwen voor Vrede)

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam