[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame agendaBeste lezers van de Duurzaamlijst, 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 

De volledige agenda (ruim 500 agendapunten voor de komende 11 
maanden) is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

Met vriendelijke groet, 

Omslag, 

Dick Verheul 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 18-03-99 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie van 'duurzame' aktiviteiten. 

* MAART 1999 

Wo 24 mrt 15:00-17:00 Start college-reeks Duurzaam over de drempel. 
Inleiding, definities en probleemstelling door L. Hacquebord (RUG). 
RUG, Groningen. Vervolg op 31 mrt, 7, 14, 21, 28 apr, 12, 19 en 26 
mei. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Wo 31 mrt 15:00-17:00 College: Duurzaamheid, filosofie en religie, 
door J.J. Boersema (VROM), ihkv college-reeks Duurzaam over de 
drempel. RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

* APRIL 1999 

Apr Kursus Invloed op duurzaamheid (drie zaterdagen en twee 
avond-bijeenkomsten). f75,-. Org: Milieukwartet. Info: 030- 2321726. 

Wo 7 apr 15:00-17:00 College: Geschiedenis en duurzaamheid, door H. 
van Zon (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. RUG, 
Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Di 13 apr 10:00 Congres 'De meerwaarde van inkopen en aanbesteden op 
milieu-aspecten en duurzaamheid. Musis Sacrum, Arnhem. f895,- ex BTW 
(!). Info: 040 - 212 94 99 (Herman Jansen), 
http://www.ckc-seminars.nl/ckc990413-inko.htm 

Di 13 apr KORR> 17:30-19:00 Lezing 'Alternatieve 
financieringsmogelijkheden voor duurzame ontwikkeling', door Claus 
Peter Zeitlinger (Internat. Projekt Consult IPC). Kleine Zaal 
Tropeninstituut, Amsterdam. Gratis. Org: Society for International 
Development. Info: 010-4367891. 

Wo 14 apr 15:00-17:00 College: Duurzaamheid en archeologie, door J. 
Koolen (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. RUG, 
Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Vr 16 apr 18:30-21:30 Start kursus Invloed op Duurzaamheid. 
Praktische en doelgerichte training voor vrouwen om 
duurzaamheidsbeleid te beinvloeden. Pax Christi-centrum, Utrecht. 
f75,- voor hele kursus. Vooraf aanmelden. Ook op 24 apr, 5 en 12 jun 
(hele dagen) en 20 mei ('s-avonds). Org: St. Milieukwartet. Info: 
030-2321726 (Keete Voerman). 

Ma 19 apr 19:30:21:15 Nat. duurzaamheidsdebat Ruimte voor de fiets. 
Jacobitheater, St. Jacobsstraat 12, Utrecht. f25,- of f.30,- voor 2 
debatten op dezelfde dag. Org: NCDO. Info: 020-5503576. 

Ma 19 apr 17:00-18:45 Nationaal duurzaamheidsdebat De veelkleurige 
stad. 's avonds debat Ruimte voor de fiets. Jacobitheater, St. 
Jacobsstraat 12, Utrecht. f25,- of f.30,- voor 2 debatten op 
dezelfde dag. Org: NCDO. Info: 020-5503576. 

Di 20 apr 19:30:21:15 Nat. duurzaamheidsdebat Sleuteltechnologie 
voor de 21ste eeuw. Jacobitheater, St. Jacobsstraat 12, Utrecht. 
f25,- of f.30,- voor 2 debatten op dezelfde dag. Org: NCDO. Info: 
020-5503576. 

Di 20 apr 17:00-18:45 Nationaal duurzaamheidsdebat De beste 
technieken voor de armste landen. 's avonds debat Sleuteltechnologie 
voor de 21ste eeuw. Jacobitheater, St. Jacobsstraat 12, Utrecht. 
f25,- of f.30,- voor 2 debatten op dezelfde dag. Org: NCDO. Info: 
020-5503576. 

Wo 21 apr 15:00-17:00 College: Duurzaamheid en milieukunde, door 
A.J.M. Schoot Uiterkamp (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de 
drempel. RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Wo 21 apr 19:30:21:15 Nat. duurzaamheidsdebat Mobiliteit, de 
achilleshiel van het toerisme. Jacobitheater, St. Jacobsstraat 12, 
Utrecht. f25,- of f.30,- voor 2 debatten op dezelfde dag. Org: NCDO. 
Info: 020-5503576. 

Wo 21 apr 17:00-18:45 Nationaal duurzaamheidsdebat Natuurbesef: 
noodzaak of luxe? 's Avonds debat Mobiliteit, de achilleshiel van 
het toerisme. Jacobitheater, St. Jacobsstraat 12, Utrecht. f25,- of 
f.30,- voor 2 debatten op dezelfde dag. Org: NCDO. Info: 020-5503576. 

Ma 26 apr 19:30 Actie-avond Wageningen Duurzaam; vorming 
themagroepen Lokale Agenda 21. De Wereld, 5 Meiplein, Wageningen. 
Org: Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen. Info: 0317-411607 
(Johanna Cuelenaere), 0317-414407 (Ida Blok), E-mail: 
Ecoboon@hotmail.com web: http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws 

Wo 28 apr 15:00-17:00 College: Duurzaamheid en internationaal 
klimaatbeleid, door C.J. Jepma (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam 
over de drempel. RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

* MEI 1999 

Vr 7 - za 8 mei Kongres The time of your life: internat. kongres 
over duurzame ontwikkeling en hoe maatschappelijk gedrag te 
veranderen. Amsterdam. Er doen studenten uit heel Europa mee. Org: 
AEGEE. Info: 020-5252496. Email: timelife@dds.nl. 

Wo 12 mei 15:00-17:00 College: Landgebruik en duurzaamheid, door P. 
Kooij (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. RUG, 
Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Wo 19 mei 15:00-17:00 College: Bestaat ekologische duurzaamheid? 
Door H. van der windt (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de 
drempel. RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

Di 25 - do 27 mei World Sustainable Energy Fair, vooral 
gericht op vernieuwbare energiebronnen, energie uit afval en 
duurzaam transport. RAI, Amsterdam. Info: 00-44-181-289-8989. Email: 
sustan@emml.co.uk. Web: www.emml.com 

Wo 26 mei 15:00-17:00 College: Duurzaamheid en literatuur, door H.F. 
van der Berg (RUG), ihkv college-reeks Duurzaam over de drempel. 
RUG, Groningen. Info: Email: arctisch@let.rug.nl. 

* JUNI 1999 

Wo 9 jun 15:00-17:00 Afsluiting college-reeks Duurzaam over de 
drempel. Lezing door minister Pronk (VROM) over de politieke 
konsekwenties van duurzaamheid. RUG, Groningen. Info: Email: 
arctisch@let.rug.nl. 

* NOVEMBER 1999 

Za 27 nov Internationale Niet-Winkeldag/Buy Nothing Day. Wereldwijd 
akties tegen overkonsumptie en de invloed van reklame. Straat-akties 
in heel Nederland. Aktiehandleiding beschikbaar. Koordinatie in 
Nederland: Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 
073-5941622 of 030-2730100. Email: omslag@antenna.nl. Website: 
http://www.ddh.nl/nwd. 

* EINDE 18-03-99 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag, Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - omslag@antenna.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9812- 
 

* 5 April: Paasmars voor Ontwapening en Vrede. Zie www.ddh.nl/vrede 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam