[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fw: 22 februari: Debat over groen poldermodel-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Vereniging Milieudefensie <persberichten@milieudefensie.nl>
Aan: Vereniging Milieudefensie <persberichten@milieudefensie.nl>
Datum: dinsdag 16 februari 1999 13:48
Onderwerp: 22 februari: Debat over groen poldermodel


>Persbericht Milieudefensie
>
>Uitnodiging voor de pers
>
>Consensus en conflict in de milieupolitiek 
>Tweede-Kamerleden en milieubeweging in debat over Groen Poldermodel
>
>Amsterdam, 16 februari 1999 -- De Rode Hoed en Vereniging
>Milieudefensie organiseren een groot debat over het groene
>poldermodel op maandagavond 22 februari a.s.. Aan de hand van goede
>en slechte voorbeelden uit het verleden debatteren Tweede-Kamerleden
>van de vijf grootste partijen over de besluitvorming over milieu en
>ruimtelijke investeringen. 
>
>Kan een groen poldermodel helpen om tot betere besluiten met meer
>draagvlak te komen? Hoe moet de verhouding zijn tussen de
>onderhandelingen die gevoerd worden tussen de `milieupartners' en de
>rol van de politiek? Welke stappen moet de politiek zetten? Moet het
>groene poldermodel geinstitutionaliseerd worden in een `groene SER'?
>Na een uitdagende aftrap door Wijnand Duyvendak (Milieudefensie)
>debatteren hierover fractievoorzitters Ad Melkert (PvdA) en Paul
>Rosenmoller (GroenLinks) en de milieu-woordvoerders Jan-Hendrik Klein
>Molekamp (VVD), Peter van Wijmen (CDA) en Bert Bakker (D66).
>
>Vervolgens discussieren de algemeen directeuren van de grote
>nationale natuur- en milieuorganisaties over hun rol. Namens wie of
>wat spreken zij eigenlijk aan de onderhandelingstafel? Kun je
>tegelijkertijd onderhandelen en actievoeren? Hierover debatteren
>onder andere Frans Evers (Natuurmonumenten), Wim Braakhekke
>(Wereldnatuurfonds), Ad van den Biggelaar (Natuur en Milieu) en Teo
>Wams (Milieudefensie).
>
>
>Datum   maandag 22 februari 1999
>Tijd        20.00 - 22.15 uur
>Plaats     De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
>
>Aanleiding voor het debat is het boek van Milieudefensie en het
>Instituut voor Publiek en Politiek 'Het Groene Poldermodel: Consensus
>en conflict in de milieupolitiek' (redactie Wijnand Duyvendak, Ingrid
>Horstik, Bertram Zagema), dat deze avond gepresenteerd zal worden.
>Hierin geven dertig prominente en maatschappelijk actieve
>Nederlanders hun visie op de vaak hoog oplopende conflicten over
>milieu en economie.
>
>###
>
>Voor meer informatie:
>Persvoorlichting Milieudefensie, tel.(020) 550 73 33
>
>We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt.
>Op verzoek sturen we u een recensie-exemplaar van het boek 'Het 
>Groene Poldermodel: Consensus en conflict in de milieupolitiek'.
>

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam