[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Digitale Duurzaamheids DebattenIn de provincies Overijssel en Noord-Brabant vinden in de aanloop naar de
Statenverkiezingen op 3 maart Digitale Duurzaamheids Debatten plaats. Onder
de titel Kiezen voor een Duurzame Provincie gaat het over:

* Groei en groen? (over ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en schaarse
bronnen)
* Ik, wij en de rest? (over individualisering, vergrijzing, uitsluiting,
sociale kwaliteit en nieuwe samenlevingsvormen)

In beide provincies doen provinciale lijsttrekkers en lokale COS'en en
milieufederaties mee aan het debat.

http://www.brabant2050.nl
http://www.prv-overijssel.nl/debat/

De debatten worden mede mogelijk gemaakt door de NCDO

= = = = =
Steven Lenos (lenos@xs4all.nl)
Instituut voor Publiek en Politiek
http://www.publiek-politiek.nl
Prinsengracht 911-915, 1017 KD Amsterdam
tel. 020-5217643  -  fax 020-6383118


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam