<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Protestbrief van de Schone Kleren KampagVanwege een storing is dit bericht naderhand toegevoegd aan het archief.

------- Forwarded message follows -------
Date sent:   	Wed, 23 May 2001 14:19:02 +0200
To:       	"<duurzaamlijst@ddh.nl>" <aktielijst@antenna.nl>
From:      	Clean Clothes Campaign <info@cleanclothes.org>
Subject:    	[Duurzaamlijst] Protestbrief van de Schone Kleren Kampagne

Beste mensen,

Ik stuur dit meeltje eenmalig rond om jullie op de hoogte te brengen dat de
schone kleren kampagne naast een papieren protestbrief nu ook een e-mail
versie te versturen heeft. De protestbrief wordt 3 keer per jaar uitgegeven
en behandeld altijd een onderwerp over onrecht in de kledingindustrie. Er
zijn geen kosten verbonden aan lidmaatschap.

-------------------------------------------------------------------------
Onze mei/juni Protestbrief gaat over: 1. Lingerie bedrijf Triumph laat
ondergoed in Birma maken - brief aan Triumph International - brief aan
Birmese Junta - brief aan Vendex/kbb (die verkopen Triumph bh's) -
solidariteitsbrief aan Birmese vakbond in ballingschap 2. Update vorige
protestbrief (Brand in Bengaalse kledingfabriek) 3. Krantenknipsels van
actie van Burma Centrum Nederland en Schone Kleren Kampagne rondom Triumph
------------------------------------------------------------------------- 

De Schone Kleren Kampagne (SKK) is een internationaal netwerk van
consumenten organisaties, vakbonden, onderzoekers en
mensenrechtenactivisten. We vertegenwoordigen kritische consumenten in tien
Europese landen. Ons doel is de arbeidsomstandigheden in de 
kledingindustrie
te helpen verbeteren. We proberen dit te bewerkstellen door: a. consumenten
bewust te maken van de manier waarop hun kleding gemaakt wordt. b. politiek
op de hoogte te brengen om zo tot een betere wetgeving op dit gebied te
komen c. proefprocessen te voeren en zo de wetgeving op dit gebied aan te
wenden of uit te breiden d. dialoog met kledingbedrijven aan te gaan.

Dit alles om kledingbedrijven te bewegen: 
1. alleen kleren te verkopen die onder goede arbeidsomstandigheden en
-voorwaarden zijn gemaakt
2. daarbij wereldwijd alle werknemer/sters van de uitbestedingsketen te
betrekken 3. openheid van zaken te geven over de wijze waarop de kleding
gemaakt wordt.

Wil je de protestbrief per e-mail of post ontvangen? Of wil je meer info
over de Schone Kleren Kampagne, bel, schrijf of meel dan met:

de Schone Kleren Kampagne
Postbus 11584
1001 GN Amsterdam
tel. 020 412 2785
fax. 020 412 2786
e-mail. ccc@xs4all.nl

We zijn er van ma t/m do, van 10.00 tot 17.00 uur

Kijk ook op: www.cleanclothes.org (daar kun je ook direct protestbrieven
versturen)

Veel groeten, Viev

Clean Clothes Campaign
PO Box 11584
1001 GN Amsterdam
The Netherlands
tel: + 31 20 4122785
fax: + 31 20 4122786
e-mail:ccc@xs4all.nl

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam