[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [Duurzaamlijst] duisterBeste Ronaldo,

Ik vind dit een prima aktie voor Amerikanen om de discussie over hun nieuwe
energiebeleid te beinvloeden (m.a.w. de onzin van het in verband brengen van
oliewinning in Alaska met de energiecrisis in California).

Gezien de eenzijdig asociale opstelling van George W. in internationaal
opzicht (klimaatverdrag), heb ik echter geen zin om me met acties op hem te
richten (waarmee je hem een soort legitimiteit als wereldleider zou geven
die hem niet toekomt).

Dan liever een aktie gericht op het Nederlandse beleid van steeds grotere
import van kernstroom ?

Groeten,

Frank van der Vleuten

PS. Bij een eventuele aktie kan ik wel mijn autonome zonnestroom blijven
gebruiken ?
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-duurzaamlijst@ddh.nl
[mailto:owner-duurzaamlijst@ddh.nl]Namens ro-esp
Verzonden: zondag 20 mei 2001 5:29
Aan: aktielijst@antenna.nl; duurzaamlijst@ddh.nl
CC: linksplatform@yahoogroups.com
Onderwerp: [Duurzaamlijst] duister


net op een andere lijst gelezen... Het voorstel is om, als protest tegen
de broeikasgaspolitiek van ene Bush, op 21 juni alles te verduisteren
van 19.00 tot 22.00. Gewoon alles uit wat energie gebruikt en uit kan.

leuk idee toch ? Een van oost naar west rollende verduistering..

                   groetjes, Ronaldo

-- Arachne V1.69, NON-COMMERCIAL copy, http://arachne.cz/

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam