[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Waar kunnen duurzame werkers terecht?Beste vredesactivisten, 

Op de nieuwe website van Omslag, die dinsdag 1 mei in de lucht 
komt, staat een pagina 'Werk', bestemd voor vacatures voor mensen 
die willen werken aan hun idealen. 

Op deze pagina zijn 20.000 bytes gereserveerd voor vacatures bij 
sympathieke organisaties. Het gaat hier om vacatures voor 
betaald werk, ID-banen en onbetaald vrijwilligerswerk. 

Begin dit jaar liep bij Omslag een sollicitatieronde, en 
verschillende kandidaten die wij teleur moesten stellen 
informeerden waar zij soortgelijke vacatures konden vinden. 
Daarvoor komt nu dus een plek: http://www.omslag.nl (vanaf 1 mei). 

Wie dus dergelijke vacatures heeft, doet er dus goed aan die 
even naar webmaster@omslag.nl te sturen. Overigens blijft de 
beslissing of we zo'n vacature op de site zetten bij ons. Het 
moeten in elk geval serieuze vacatures zijn, dus niet zoiets als 
'kom maar langs, bij ons is altijd werk zat'. 

Groeten, 

Omslag, 

Dick Verheul 

Groeten, 

Omslag, 

Dick Verheul 

* Zondag 20 mei Utopia ! Zie http://www.ddh.nl/duurzaam/utopia ! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam