[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Programma Nooit Meer TsjernobyNooit meer Tsjernobyl EN programma

***************************************************************************
 ***************************************************************************

Voor ‘t geval het je ontgaan is; toch nog maar eens deze oproep:
Ter gelegenheid van 15 jaar na Tsjernobyl (26 april 1986)
manifestatie tegen kernenergie in Nederland (en de rest van de wereld)
NOOIT MEER TSJERNOBYL!
KERNENERGIE; HET WAS NEE EN HET BLIJFT NEE!!!

***************************************************************************

Zaterdag 21 april Almelo
12.00 - 13.00 uur bijeenkomst bij hoofdpoort Urenco (verzamelen 11.30 NS
station de Riet
13.00 - 14.00 uur demonstratieve tocht naar centrum van Almelo
14.00 - 17.00 uur manifestatie in het centrum van Almelo
Hier zal informatie worden gegeven over de hele nucleaire keten tot en
met het militaire gebruik, waaronder de kernwapens in Nederland.
***************************************************************************

Nederland zei NEE tegen kernenergie ..........
Helaas is de Nederlandse houding ten aanzien van kernenergie niet
bepaald gunstig te noemen.
De situatie in Nederland op dit moment:
* Transporten van nucleair afval van Borssele naar La Hague (F) en van
Dodewaard naar Sellafield (GB) om daar opgewerkt te worden. Hierdoor
ontstaat er nog gevaarlijker materiaal. Bekend is dat rondom La Hague en
Sellafield het aantal kanker/leukemiegevallen veel hoger ligt dan
elders.
* Voor de ontmanteling van de kerncentrale van Dodewaard is gekozen voor
de ongunstige lange termijn.
* Ondanks dat Nederland zich duidelijk heeft uitgesproken tegen
kernenergie;
~ Borssele zou voor 2004 moeten sluiten; maar daar ziet het niet naar
uit.
~ wordt er wel kernenergie geïmporteerd. o.a. de NS rijdt deels op
kernenergie.
~ wordt er nucleaire brandstof geëxporteerd voor kernenergiecentrales in
de rest van de wereld.
  Geproduceerd door Urenco in Almelo (vandaar deze lokatie). Urenco is
een belangrijke schakel aan het begin van de keten. Het is van belang
dat de keten zo vroeg mogelijk wordt onderbroken ipv het te laten
verwerken tot plutonium (alleen geschikt voor kernwapens of de zeer
gevaarlijke plutoniumreactor die inmiddels heeft afgedaan) of een nog
grotere hoogradioactieve afvalberg.
* Tijdens de klimaattop in Den Haag in november bleek dat de nucleaire
lobby heel hard zijn best doet om kernenergie door te drukken als
oplossing voor het CO2 probleem.
* Zelfs binnen de Verenigde Naties wordt in beraad genomen of
kernenergie als oplossing kan dienen.

Vandaar, ter gelegenheid van de 15 jarige herdenking van de ramp in
Tsjernobyl, gaan we de nucleaire nachtmerrie wederom onder de aandacht
brengen.
Laat je stem horen want het is harder nodig dan ooit!
Meer informatie op http://www.ddh.nl/duurzaam

**********************************************************************
Programma

Programma Nooit Meer Tsjernobyl

Dagpresentator Paul Waayers 070-3687271 presentator / schrijver /
columnist

12 tot 13 uur - bijeenkomst bij Urenco, Almelo.

12.00 Muziek; Sambaband
12.10 Welkomstwoord; Elise Leijten 020-6650273 / 06-51152499
(BRIES 11),
      Jan Schaake (NENO; Nucleair Euregionaal Nucleair Overleg)
12.15 Spreker over Urenco; Dirk Bannink (LAKA; Documentatie en
onderzoekscentrum kernenergie)
12.30 Muziek Sambaband
12.40 Radioberichten over ramp. Aansluitend 1 minuut stilte Bandje
12.45 Over de sociale en economische gevolgen van de ramp in
Tsjernobyl; Julia Khripko uit de Oekraine
12.55 Klaarmaken voor vertrek naar centrum Almelo
********************************************************************************************************

13.00 Vertrek richting centrum Almelo met Sambaband.
********************************************************************************************************

14 tot 17.30 uur - manifestatie in centrum Almelo.
(tijden kunnen iets afwijken)
14.00  Aankomst Koornmarkt, centrum Almelo
14.05  Muziek  Sambaband
14.25  Opening  Elise Leijten, Jan Schaake (NENO)
14.35  Over Urenco  Dirk Bannink, (LAKA)
14.45  Muziek  Sambaband
14.50  Over de risico’s van ongelukken in kerncentrales en de gevolgen
daarvan.
      Gerard Aupers; kernfysicus, polemoloog
15.00  Over nucleaire situatie over de grens in Duitsland Udo Buchholz
15.10  Bandje met berichten over Tsjernobylramp Bandje
15.15  Stilteritueel herdenking slachtoffers van straling Carolien
Looman
15.30  Gepaste muziek  Bandje
........
15.35  Opwerking  Henk van der Keur (LAKA en Cultural Express)
15.45  muziek  Sambaband
15.55  Juridische aspecten rondom kernenergie; Borssele Nico Steijnen
(advocaat)
16.05  “Voordat de bom valt” Doe Maar;  Bandje
16.10  Link kernwapens kernenergie. Over Khan (Pakistan) en militair
gebruik nucleair materiaal; kernwapens en uraniummunitie; Henk van der
Keur
(LAKA en Cultural Express)
16.20  Akties Tegen Kernwapens Rob Boogert (Akties Tegen kernwapens)
16.25  Hoe verder akties tegen kernenergie(transport), COP 6,5,
transportakties NL/Dtsl., akties Frankrijk, aktie tegen NS.
16.40  Afsluitend woord  Elise Leijten
16.45  Maaltijd  Rampenplan
Hierna willen we een ‘vergadering’ houden om te komen tot een doorlopend
aktie-overleg vanwaaruit regelmatig akties zullen worden georganiseerd!

********************************************************************************************************

Podium en geluid Theaterstraat
Infomarkt
Expositie  Cultural Express
Brochure  Kernenergie in Nederland ?! (LAKA & NENO)

*** Wachten we tot de volgende ramp of komen we NU in aktie? ***
                TOT ZATERDAG!


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam