[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuwsbrief: Landelijke Fietsdag ook op 22 september!
**********************************************
* NIEUWSBRIEF AUTOVRIJE DAG	*
* 	Nummer 12, april 2001 		   * 
**********************************************

In deze extra nieuwsbrief:
- Landelijke fietsdag ook op 22 september!
- Referendum in Amsterdam over Autovrije Dagen gaat niet door.
- Minister Pronk woensdag 30 mei op congres over Autovrije Dag.
- Voor meer informatie.


Landelijke Fietsdag ook op 22 september!

Deze week is bekend geworden dat de jaarlijkse landelijke fietsdag 
wordt verplaats van 12 mei naar zaterdag 22 september. De 
organisator van de dag, Stichting Toerisme & Recreatie AVN, heeft 
hiertoe besloten in verband met de MKZ-crisis. Men vond de 
organisatie van de fietsdag in mei niet verantwoord in verband met 
de routes die door landelijk gebied lopen. De landelijke fietsdag zal 
nu dus samenvallen met de door LOAZ/Milieudefensie 
gecoordineerde Autovrije Dag van 22 september. Eerder was al 
bekend geworden dat de Autovrije Dag van 22 september 
gecombineerd zal worden met een landelijke OV- promotiedag 
onder het motto "Stap 'ns een dagje over". Deze dag wordt 
georganiseerd door reizigersvereniging Rover i.s.m. 
LOAZ/Milieudefensie. Diverse OV-bedrijven, provincies en 
gemeenten hebben inmiddels hun medewerking hieraan toegezegd. 

Voor meer informatie over 22 september kunt u dus bellen met: 
* Autovrije Dag: 020 - 5507300 (LOAZ/Milieudefensie)
* Landelijke Fietsdag: 070 - 3705705 (AVN)
* OV-Promotiedag: 030 - 2348604 (Rover en LOAZ/Milieudefensie) 


Referendum in Amsterdam over Autovrije Dagen gaat niet door.

Het referendumcomité '(geen) Autoloze Dagen' in Amsterdam stopt 
met zijn actie. Het comite zegt dit te doen uit protest tegen wat ze 
noemen een onduidelijke vraagstelling op het referendumformulier 
dat de gemeente aan de inwoners wil voorleggen. Het is echter niet 
duidelijk of het comité de eerste 6000 handtekeningen wel heeft 
opgehaald die nodig zijn voor de eerste stap in de procedure voor 
een referendum. Het comité overhandigde aan wethouder Van der 
Aa (referendumzaken) van Amsterdam vorige week woensdag niet 
de handtekeningen, maar een blanco lijst. De gemeente wilde een 
autovrije zondag op 10 juni en een autovrije zaterdag op 22 
september, wanneer ook elders in Europa een autovrije dag wordt 
gehouden. De referendumprocedure had een opschortende 
werking. Hierdoor is er nu waarschijnlijk te weinig tijd om de 
autovrije zondag op 10 juni alsnog door te laten gaan, aldus een 
gemeentewoordvoerder. Hiervoor wordt binnenkort een nieuwe 
datum gekozen. De autovrije zaterdag op 22 september gaat wel 
gewoon door. Het Milieucentrum Amsterdam heeft er voor gepleit 
dat de gemeente nu snel de praktische organisatie ter hand neemt 
van de beide autovrije dagen.   


Minister Pronk woensdag 30 mei op congres over Autovrije Dag.

De gemeente Amsterdam organiseert samen met LOAZ / 
Milieudefensie op woensdag 30 mei van 15.00 tot 19.00 uur in het
Victoria-Hotel in Amsterdam een congres over de Autovrije Dag.
Sprekers op het congres zijn ondermeer: 

- Minister Jan Pronk (VROM).
- Wethouder Frank Kohler van Amsterdam.
- Wethouder Antoine Scholten van Deventer.
- Wijnand Duyvendak, directeur Milieudefensie.
- Aleid Groothoff, voorzitter LOAZ.
- Rudy Schoonveld, voorzitter Reizigersvereniging ROVER.
- Claude Bochu van de Europese Commissie.

Het congres is in eerste instantie bedoeld voor bestuurders en 
ambtenaren van gemeenten in Nederland die geintereseerd zijn in 
de Autovrije Dag van 22 september 2001. De deelnamekosten zijn 
125 gulden. Vertegenwoordigers van lokale vrijwilligersorganisaties 
kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. (Informatie 
hierover is te verkrijgen bij LOAZ/Milieudefensie). Een uitnodiging 
met het exacte programma en een aanmeldingsformulier sturen wij 
u later nog toe, maar noteer de datum vast in uw agenda!  

Voor meer informatie:

LOAZ en Milieudefensie.
Pepijn Provoost, Hugo Vegter en René Danen.
Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
Tel: 020-5507300, fax: 020-5507310.
www.autovrijedag.nl.
autovrij@milieudefensie.nl

# # #

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam