[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Rijks Universiteit Groningen onderzoekt duurzame economische beginselen
Persbericht

"Economisch Virus heeft vat op Mens, Dier en Milieu".

Het "vaccin" wordt onderzocht door de economische
faculteit van de RUG.


In het kader van een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. de nieuwe retailformule "TrendBreuk" heeft natuurvoedingswinkel de Biotoop
te Leeuwarden, een opdracht verstrekt aan de Rijks Universiteit van Groningen
(RUG). De RUG gaat onderzoeken hoeveel huishoudens in de drie noordelijke
provincies biologische voedingsmiddelen en andere duurzame producten met 25%
korting, op basis van een maandabonnement willen kopen. Dit marktonderzoek
wordt gesubsidieerd door LNV-Noord en door de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe.


Het MKZ virus maakt de samenleving weer eens duidelijk dat de economische
wetmatigheden vaak ten nadele van de mens, het dier en het milieu werken
en zelf als een soort virus degene die economisch afhankelijk van het product is" ziek "
maakt.


In de biologische sector heeft het "economische virus" nog niet zo veel
slachtoffers gemaakt. De duurzame criteria waarin ethische, sociale,
ecologische en juridische zaken met elkaar verbonden zijn, zorgen voor een
evenwicht waarin de economische belangen, zoals bijvoorbeeld bij het MKZ
virus, minder zwaar wegen. Dit bewijst dat geen enkele biologische schakel,
waar ook ter wereld biologisch vlees wil weigeren, als de dieren preventief
zijn ingeënt.Een groot aantal consumenten zegt de biologische landbouw te waarderen, maar
in de praktijk blijkt dat slechts 1% van deze groep biologische producten
koopt. Een belangrijke onderzoeksvraag is of de TrendBreuk formule meer mensen
over de streep kan krijgen om biologisch te gaan consumeren. Men is immers
door middel van een abonnement meer gebonden aan een biologische levensstijl,
maar de producten zijn dan ook goedkoper. Tot nu toe zijn biologische
producten te duur bevonden door de meerderheid van de bevolking. Wel is in het
verleden gebleken dat een bepaald deel van de samenleving bij crisissen in de
voedselsectoren het economische virus wil bestrijden met een loyaliteits
programma als geneesmiddel en een "gezonde economie". Maar als de crisis
voorbij is vallen de mesten weer in het oude consumptiepatroon terug. Er is
ook een grote groep consumenten die voor duurzame producten wil kiezen als
deze in de prijs kunnen concurreren met de gangbare producten. Het is de vraag
of die groep groot genoeg is om tot 10% van de markt uit te groeien, zoals
minister L. Brinkhorst probeert na te streven? Via enquêtes kunnen de burgers
hun mening hierover aan de RUG onderzoekers mededelen.

In het Noorden wordt, verdeeld over de 3 provincies, over verschillende
afzetkanalen, (een AGF speciaalzaak, boerderijwinkel, consumentenkring,
natuurvoedingswinkel en bezorgdienst) gemeten hoeveel belangstelling er is
voor deze nieuwe aanpak. Tevens zal uit het onderzoek blijken of, doordat
producten goedkoper worden, voldoende nieuwe afzet zal ontstaan. Als dat zo is
zullen deze producten in alle 538 gemeenten van Nederland aan huis geleverd
kunnen worden via de koeriersdienst van Wehkamp. Ook wordt onderzocht
welke bedrijven hun werknemers in de gelegenheid willen stellen om hun
werknemers vanaf hun werkplek via internet boodschappen willen laten
bestellen. Een gegarandeerde deelname van de diverse belanghebbenden betekent
een grotere afzetmarkt van biologische producten. Dit zou voor een aantal
boeren de aanzet geven om van gangbare naar biologische landbouw om te
schakelen. Als het onderzoek gunstige resultaten oplevert dan zullen de
transparante prijzen via de volledige prijsopbouw; "van de grond tot in de
mond" op de internetsite vermeld worden.

Noot voor de redactie:
Projectleiding: H. Jurgens Redczus, tel:058-2169360,
agendazi@telekabel.nl
RUG:Elise Kamphuis, tel:050-3637182
LNV:Bart Muntjewerf,tel:050-5992372
NLTO: Klaas Johan Osinga, tel:0512-305000
Bijlagen verkrijgbaar: