[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Uitnodiging info-bijeenkomst De Rechte banaan, 19 april-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  RechteBanaan@hetnet.nl 

              Uitnodiging 

Geachte heer/mevrouw 

Hierbij nodigt de Stichting Rechte Banaan U uit tot het bijwonen van 
een informatie bijeenkomst op donderdag 19 april aanstaande. 

Speciale gasten op deze avond zijn Jos=E9 Perez, Maritza Salazar, 
Carlos Eugenio en Yamileth Astorga. Jose Perez is voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur van Coopetrabasur in Costa Rica en Maritza 
Salazar is een werkneemster van Coopetrabasur. Carlos Eugenio 
is een consultant die vaak door Coopetrabasur wordt ingehuurd en 
Yamileth Astorga controleert op naleving van Max Havelaar 
voorwaarden in Costa Rica. Coopetrabasur levert sinds 1997 
bananen met het Max Havelaar keurmerk aan AgroFair. 

De vertegenwoordigers van Coopetrabasur zullen een presentatie 
verzorgen over hun co=F6peratie. Aansluitend zullen de heer Eugenio 
en mevrouw Astorga kort iets vertellen over hun werk en ervaringen. 

Hierna is er volop de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
gasten uit Costa Rica en de heer Frans Papma van de Stichting 
Max Havelaar. De heer Papma kan met name ingaan op de 
ontwikkelingen van de fair-trade bananenmarkt in Nederland en 
Europa. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in de Stationstraat 39 te 
Tilburg. Het pand is gelegen op drie honderd meter afstand van 
het Centraal Station. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal 
om ongeveer 22.00 uur worden afgesloten. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het 
missiesecretariaat van het bisdom =92s-Hertogenbosch en de 
Stichting Max Havelaar. 

Nadere informatie over de bijeenkomst is te verkrijgen bij de 
Stichting Rechte Banaan, tel. 013 =96 5350916 (=92s avonds) of per 
E-mail:rechtebanaan@hetnet.nl 

Hopende U op 19 april te mogen verwelkomen, 

Jan Vugts 

Namens Stichting Rechte Banaan 
Stationsstraat 39, 5038 EC Tilburg 
E-mail: rechtebanaan@hetnet.nl 

--------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam