[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Gentech-debat in de Rode HoedBeste Micha,

in principe heb je gelijk als in de non eko producten grondstoffen zouden
zitten waar al genetische manipulatie aan is toegepast.
Dit vraagstuk heb ik al een aantal jaren geleden toen ik in de Raad van
Advies van SKAL zat geagendeerd.
Toen speelde de eerste gen-tech vraag rond om de proefvelden waar getest
mocht worden. Omdat het theoretisch mogelijk was dat een boer die eerst op
zijn veld genetisch materiaal gebruikte en later de EKO licentie aan ging
vragen dit na 2 jaar mogelijk was. Toen kwam een amerikaanse proffessor en
die melde dat de plantenresten die vercomposteerd worden later ook met
genetisch veranderd meteriaal weer door de "Ekoplant"opgenomen worden enz.
Toen heb ik voorgesteld om de overgangsregeling van 2 jaar voor dergelijke
bedrijfen uittebreiden naar 5 jaar en hiervoor kreeg ik ook veel
medewerking. Er werd ook een subsidieaanvraag bij Laser goedgekeurd om de
gentech vraagstukken goed te onderzoeken samen (SKAL, BIOLOGICA en het Louis
Bolk Instituut) en maatregelen te nemen om de gentech vrije status te
waarborgen. Dit laatste is niet gebeurd mede omdat Skal in een
stroomversnelling terecht kwam omdat de markt aantrok en grote spelers niet
gehindert wilden worden door dat soort belemmeringen werden geen beperkende
maatregelen genomen, en het is wachten tot dat we met de gebakken peren
komen te zitten.
Deze mail verstuur ik ook aan SKAL.

Beste Micha, ik ben lid van de Duurzaamlijst en ik heb een zeer gevulde
agenda, ik houd mij aanbevolen om alles wat het gentechvraagstuk en EKO
betreft van je te mogen ontvangen maar niet alle informatie over alle
gentech vraagstukken.

Het ga je goed,

Jurgena

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Micha Kuiper <kuiper@knoware.nl>
Aan: H. J. Redczus <agendazi@telekabel.nl>
Datum: dinsdag 13 maart 2001 22:35
Onderwerp: Re: [Duurzaamlijst] Gentech-debat in de Rode Hoed


Beste Jurgens, als ik mag,

weet jij hoe het zit met de non-EKO ingredienten in EKO
samengestelde producten, zoals AH EKO pindakaas met
5% non-EKO olie... kan dat ggo zijn ?
Biologisch betekent: geen ggo, maar als 5% non-EKO mag zijn,
hoe kan dan gecontroleerd worden of het non-ggo is
als er geen etiketteringsplicht is ?

groet
Micha
JMA en NPG

PS wil je je op de gen-tech lijst abonneren ?


On 13 Mar 01, at 21:51, H. J. Redczus wrote:

From:      "H. J. Redczus" <agendazi@telekabel.nl>
To:       <geno@zap.a2000.nl>
Copies to:   <duurzaamlijst@ddh.nl>
Subject:    Re: [Duurzaamlijst] Gentech-debat in de Rode Hoed
Date sent:   Tue, 13 Mar 2001 21:51:51 +0100

> Beste Jelle,
> Onderaan vind je een aantal corrospondenties over de dreigende gevaren van
> gen tech restanten in EKO producten van dierlijke afkomst ( soja en mais)
> omdat SKAL niet meer de grondgebonden veevoer afspraken hanteerd. Dit
> betekend dat alleen nog BD boeren uitsluitend biologisch veevoer
> gebruiken.
>
> Elke Eko boer mag dagelijks 25% van het krachtvoer met niet ekoveevoer
> bijvoeren met alle gevaarlijke bijkomstigheden. Dit heb ik al aan
> Greenpeace gevraagd en aan de BD vereniging Bruno van der Dussen zie
> onderaan, of we Skal niet tot orde moeten roepen enz. lees de
> briefwisseling maar.
>
> Het ga je goed,
>
> Jurgens
>
>
>
>
>
> Beste Bruno,
> alvast wat gezond veevoer.
> Gelukkig dat BD geen nietbio bijvoer gebruikt.
>
> Het ga je goed,
> Jurgens
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: sdesk@ams.greenpeace.org <sdesk@ams.greenpeace.org>
> Aan: H. J. Redczus <agendazi@telekabel.nl>
> Datum: dinsdag 13 maart 2001 15:57
> Onderwerp: Re: Veevoer op bepaalde EKObedrijven staat controversieel in
> relatie tot de gentechvrije status zoals op jullie site vermeld. t
>
>
> Beste Jurgens,
> Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb je mail doorgestuurd aan
> Geert Ritsema, onze specialist op het gebied van gentech. Ik heb
> aan hem gevraagd jou terug te mailen over de ECO-kwestie.
> Geert is dacht ik pas donderdag weer op kantoor, dus het kan even
> duren eer je antwoord krijgt.
>
> Met vriendelijke groet,
> manette marchand
> Afdeling Informatie
>
>
> On 13 Mar 2001, at 15:26, H. J. Redczus wrote:
>
> > Beste Manette,
> > mag ik je zo noemen, ik ben Jurgens.?
> > Omdat er uitzonderingen zijn in de veevoerregels bij Skal de
> > controlleorganisatie van het EKO keurmerk om gewoon voer te mogen
> gebruiken
> > is jullie aanduiding op de site niet juist.
> > Willen jullie dit corrigeren dat namelijk de aanduiding alleen voor
> > plantaardige EKO producten geldig is. Anders misleiden jullie alle
> > bezoekers. Tevens zouden we samen aan SKAL een brief kunnen sturen met
> > het verzoek
> om
> > met het toestaan van niet EKO veevoer te stoppen. Dit schaadt het EKO
> > keurmerk enorm. De vele mensen die het keurmerk samen groot gemaakt
> > hebben verdienen niet dat het nu vanwege de groei aan vleesbehoefte in
> > de
> Biosector
> > omdat BSE en ander voeselonveiligheden dat stimuleren trekken ze ook EKO
> in
> > mee als we niet oppassen worden de pioniers die wel zuiver zijn de dupe
> > omdat de nieuwe leden wel niet EKOveevoer gebruiken.
> >
> > Dit is een ernstige zaak en er hangen vele boterhammen van echte
> > ecologen aan vast maar tolereren zou later nog meer schade berokkenen.
> > Hopelijk kunnen we samen met een aantal andere organisaties deze
> ongewenste
> > en gevaarlijke situatie terugdraaien anders is het met het al in
> > opspraak gekomen EKO keurmerk binnenkort gedaan.
> >
> > Wat adviseren jullie mij?
> >
> > Het ga jullie goed,
> >
> > Jurgens
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: sdesk@ams.greenpeace.org <sdesk@ams.greenpeace.org>
> > Aan: agendazi@telekabel.nl <agendazi@telekabel.nl>
> > Datum: dinsdag 13 maart 2001 15:09
> > Onderwerp: Re: Contactformulier: Vanaf de website.
> >
> >
> > On 12 Mar 2001, at 18:58, agendazi@telekabel.nl wrote:
> >
> > > Hier is het resultaat van een FORMMAIL.
> > > Bezorgd door Luna Internet.
> > > Verzonden door :
> > > (agendazi@telekabel.nl) on Maandag,12 Maart, 2001 at 18:58:38
> > >
> >
> __________________________________________________________________________
> _ > > > > name: H.Jurgens Redczus > > > > D_Adres: Schrans 52 > > > >
> C_Postcode: 8932 NG > > > > E_Stad: Leeuwarden > > > > F_Telefoon:
> 058-2169360 > > > > textareaName: Beste mensen, > > ik vraag mij af hoe
> dat zit met de soja en de mais die kippen krijgen.Zit > dan in het ei een
> nawijsbaar stukje van het genetisch gemanipuleerde > gen?Nergens kan
> iemand mij een plausible antwoord geven ik hoop dat jullie > het wel
> weten. > > > > submitButtonName: Verstuur > > > >
> --------------------------------------------------------------------------
> > - > > > > Hartelijk dank voor uw mail. > U stelt een goede
> vraag.Genetisch gemanipuleerde ingredienten > zijn grotendeels uit onze
> voeding verdwenen, maar genetisch > gemanipuleerde soja en mais worden nog
> wel toegepast in veevoer. > Dat gebeurt op grote schaal. Er zijn
> aanwijzingen dat genetische > gemanipuleerd veevoer ongezoen kan zijn voor
> dieren. Over de > gevolgen voor mensen van het eten van dierlijke
> producten die zijn > afgeleid van vee dat gevoerd is met gentech voer,
> tast de > wetenschap nog in het duister. In de nabije toekomst zullen onze
> > acties zich ook gaan richten op gentech in veevoer. > > Met vriendelijke
> groet, > Manette Marchand > > Stichting Greenpeace Nederland > Afdeling
> Informatie > Keizersgracht 174 > 1016 DW Amsterdam > Tel: 020 422 33 44 >
> e-mail: info@greenpeace.nl > =============================================
> > Het laatste Greenpeace-nieuws in uw mailbox? > Neem een abonnement op
> news @ greenpeace.nl (gratis). > Klik op de volgende link om u te
> abonneren: > http://cybercentre.greenpeace.org/t/s/m?sk=1&li=0&la=nl&st=0
> > ============================================== > >
>
>
> Met vriendelijke groet,
> Manette Marchand
>
> Stichting Greenpeace Nederland
> Afdeling Informatie
> Keizersgracht 174
> 1016 DW Amsterdam
> Tel: 020 422 33 44
> e-mail: info@greenpeace.nl
> =============================================
> Het laatste Greenpeace-nieuws in uw mailbox?
> Neem een abonnement op news @ greenpeace.nl (gratis).
> Klik op de volgende link om u te abonneren:
> http://cybercentre.greenpeace.org/t/s/m?sk=1&li=0&la=nl&st=0
> ==============================================
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: geno@zap.a2000.nl <geno@zap.a2000.nl>
> Aan: duurzaamlijst@ddh.nl <duurzaamlijst@ddh.nl>
> Datum: dinsdag 13 maart 2001 18:04
> Onderwerp: [Duurzaamlijst] Gentech-debat in de Rode Hoed
>
>
> On 13 Mar 2001, at 17:44, Jelle Schottelndreier wrote:
>
> +++ Bericht van de GEN-TECH Lijst. Mail <mk@kr8.nl> voor hulp
> +++
>
> Aan de krant:
>
> Het debat over gentechvoedsel in de Rode Hoed begon met een
> sterk
> manipulatieve beeldvorming. De heer Katan zei dat de natuur ons
> vijandig gezind is, dat klassieke plantenveredeling bestaat uit
> schoppen tegen planten om te zien wat er uit komt, en dat je met
> genetische manipulatie gericht kunt veredelen "want dat bouwplan
> heb
> je straks".
>
> In werkelijkheid wordt er juist bij genetische manipulatie blind
> geschopt, met uiterst invasieve methoden, terwijl er bij klassieke
> veredelaars veel gevoel voor het geheel van de plant is. Het is een
> meer respectvolle houding, die aan de natuur ontlokt wat zij ons aan
> heerlijke overvloed kan schenken. De soortsgrenzen worden geen
> geweld
> aangedaan. Het cynische vijandsbeeld in de wetenschap van de
> natuur
> heeft tot de huidige industriŽle, problematische landbouw gevoerd.
> En
> nu wordt het volgende technische walhalla beloofd en doorgedrukt.
>
> Het kost miljarden, terwijl er nauwelijks geld wordt besteed aan
> innovatief onderzoek voor de biologische landbouw. Toch komen
> daar al
> goede resultaten uit: door het System of Rice Intensification (SRI),
> in Madagascar 4 tot 5 keer zo hoge rijstopbrengst, in Bangladesh,
> IndonesiŽ en China verdubbeld, (Financial Times, John Madeley,
> 23.1.2001). In de biologische katoenteelt worden helemaal geen
> chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat is alleen al door
> teeltmaatregelen. De veredeling van gewassen voor biologische landbouw
> staat nog in de kinderschoenen.
>
> Er is geen noodzaak voor gentech. En er is geen weg terug wanneer de
> natuurlijke en agriculturele planten eenmaal genetisch vervuild zijn. Toch
> heeft de overheid al gekozen voor "Ja, mits" - op wiens gezag?
>
>
> Jelle SchŲttelndreier
>
> Zacharias Jansestraat   27 - 3
>        1097 CJ Amsterdam
>       tel. +31 20 692 93 93
>       fax +31 20 882 82 96
>
> | Bericht van de list <GEN-TECH@nic.surfnet.nl> .
> | Voor info of hulp, mail <mk@kr8.nl> .
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
>
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam


--
Micha <Kuiper@knoware.nl>
ph: +31-30-254.3107 (JMA Utrecht)
SMS: 06-5454 5454, aan: 06-1554 6688
 { door omstandigheden kan ik niet alle berichten
goed lezen en beantwoorden. Wil je antwoord
attendeer me dan via JMA Utrecht/voicemail.}

+Je hoeft niet te slikken dat je eten genetisch vergiftigd wordt;   +
+Download het handtekening-formulier op www.stopmanipulatie.nl !    +
+Als je deze actie steunt: kopieer deze 3 regels in je eigen 'signature+

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam