[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Vooraankondiging: Omslag organiseert UTOPIA op 20 mei in EindhovenVOORAANKONDIGING / PERSBERICHT - februari 2001 

UTOPIA op 20 mei in Eindhoven 

'IDEALEN IN UITVOERING' 

Zondag 20 mei vindt UTOPIA plaats, een sprankelend festijn 
voor en door mensen die hun idealen over een leefbare en 
kleurrijke wereld in de praktijk willen brengen. 

UTOPIA wordt georganiseerd door Omslag, Werkplaats voor Duurzame 
Ontwikkeling. Het festijn speelt zich af op het terrein van Omslag, 
aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven, van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Met UTOPIA wil Omslag laten zien dat er anno 2001 een actieve en 
veelzijdige beweging bestaat van mensen die hun theorieen over 
'een leukere wereld voor iedereen' omzetten in levende praktijk. 
Naast de grotere, min of meer geinstitutionaliseerde 'one issue' 
organisaties - in de media nogal eens opgevoerd als de 
woordvoerders namens de milieu-, vredes of solidariteitsbeweging - 
zijn er tal van kleinere organisaties actief, soms al tientallen 
jaren. Zij brengen hun denkbeelden over duurzame ontwikkeling tot 
leven en experimenteren met een structureel andere aanpak van 
sociale-, economische en milieuvraagstukken. 

Tijdens UTOPIA presenteren zich zo'n veertig vooral kleinschalige 
initiatieven, die actief zijn op het gebied van anders wonen, 
werken en leven, milieu en economie, vrede en geweldoosheid, 
multiculturaliteit en solidariteit. 

Omslag heeft vooral gekozen voor projecten die werken vanuit een 
brede, mondiale visie op duurzame ontwikkeling, die inspiratie en 
enthousiasme uitstralen, en die hun idealen op een praktische en 
concrete manier in praktijk brengen. 

Tijdens UTOPIA zijn er de hele dag op zes verschillende locaties 
tegelijk presentaties, workshops, lezingen, video's en doe- 
activiteiten. Het programma wordt opgeluisterd met levende muziek, 
er is een speciaal kinderprogramma, en de hele dag zijn er 
ecologisch-vegetarische hapjes en drankjes verkrijgbaar. 

Alle presentaties geven een indruk van de visie, het werk en de 
aanpak van de diverse organisaties. Elke presentatie duurt 
ongeveer drie kwartier. Bezoekers kunnen zo hun eigen programma 
samenstellen en op een dag kennismaken met veel verschillende 
initiatieven. Met deze opzet van UTOPIA wil Omslag tevens een 
stimulans geven aan de onderlinge samenwerking en uitwisseling 
tussen basis-initiatieven. 

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Omslag is een onafhankelijke landelijke basisorganisatie die mensen 
bijeenbrengt rond de thema's milieu, vrede, cultuur, werk, economie 
en solidariteit. Met publicaties, bijeenkomsten en doe-activiteiten 
werkt Omslag sinds 1994 aan een kleurrijke, duurzame samenleving. 
Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers 
(tweemaandelijks). 
Een folder over Omslag is op aanvraag beschikbaar. 

---------------------- 
Noten voor de redactie 

- Nadere informatie via 040-2910295 (Dick Verheul en Marta Resink). 

- Bent u op zoek naar een interessant onderwerp, naar woordvoerders 
  van basis-initiatieven en naar praktisch ingestelde idealisten? 
  Dan mag u UTOPIA niet missen! 

- Logo's ter illustratie van de aankondiging van UTOPIA zijn bij 
  Omslag verkrijgbaar. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam