[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Lezing door Adri Kemps (directeur Amnesty Int. Ned) 26 febrBeste mensen. 

De hieronder aangekondigde lezing is vast ook interessant voor 
lezers van deze lijst. Daarom stuur ik 'm door. 

Met vriendelijke gret, 
Omslag, 

Marta Resink 

-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:    "burO Op Orde" <buro.op.orde@luna.nl> 
Date:    Fri, 9 Feb 2001 10:40:03 +0100 
Subject: SID-lezing door Adri Kemps (directeur Amnesty Int. Ned) 26 febr, 18.00 

Geachte meneer/mevrouw, 

Hierbij treft U informatie aan over een lezing door de heer Adri Kemps, 
directeur Amnesty International Nederland, getiteld 
'WERELDMARKTEN, UNIVERSELE WAARDEN EN MENSENRECHTEN - DE ROL VAN 
STAKEHOLDERS' 

Deze lezing vindt plaats op maandag 26 februari 2001, 18.00 uur aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 

SID-Nederland nodigt u hiervoor graag uit. Mocht u personen en instanties 
kennen die ook geinteresseerd zijn dan verzoeken wij u deze informatie aan 
hen door te sturen. 

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
Els van der Lugt, 
secretariaat SID Nederland 

UITNODIGING 
2e lezing in de SID-cyclus 2001 "GLOBAL MARKETS - UNIVERSAL VALUES? 
Social values and ethics in international economic co-operation" 

WERELDMARKTEN, UNIVERSELE WAARDEN & MENSENRECHTEN DE ROL VAN STAKEHOLDERS 

door ADRI KEMPS 
Directeur Amnesty International Nederland 

Maandag 26 februari 2001, Vrije Universiteit, Amsterdam 

Discussieleider: mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter SID-Nederland 

Let op! Door omstandigheden is deze lezing verzet: in plaats van de 
derde maandag vindt deze nu plaats op de vierde maandag van de maand. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Informatie en aanmelding: secretariaat SID-Nederland, 
tel/fax: 010-4367891; e-mail: buro.op.orde @ luna.nl 
Datum: maandag 26 februari 2001 
Tijd: 18.00-19.30 uur 
Plaats: Agorazaal 1, Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1105, Amsterdam 
Kosten: geen 
Voertaal: Nederlands 
Introduce(e)s: van harte welkom 
Ontvangst: vanaf 17.30 uur 
Bereikbaar: per openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal: sneltram 51 
(16 min.) of stadstram 5 (25 min.); vanaf Stations Zuid/WTC: te voet, 
sneltram 51 of stadstram 5 (halte VU) 
Auto: Ringweg A-10, afslag S108 Buitenveldert/Amstelveen centrum 

SID-SERIE 2001: Wereldmarkten - Universele waarden? 

Het broeit en rommelt in de internationale economische samenwerking. 
De vrije markt staat nog wel centraal, maar de twijfel knaagt. De 
'Transitie' in Centraal- en Oost-Europa, de tekortkomingen van de 
'Washington Consensus' en de financiele crises in Azie en Rusland in 
1997 en 1998, hebben de ogen van veel bankiers en anderen in de 
internationale economische gemeenschap geopend. Het besef groeit dat 
ook de (financiele) wereldmarkten regulering behoeven: als 
spelregels, maar meer nog als een morele en ethische basis. 

Maar van belang is ook dat er nog geen heldere breedgedragen 
overeenstemming is over een evenwichtig sociaal-economisch model 
waarin vrijhandel gepaard gaat met mensenrechten, milieubescherming 
en arbeidsstandaarden. Er is een groot wantrouwen tussen NGO's en 
de wereld van de haute finance. 

Met haar lezingenserie 'Wereldmarkten - Universele Waarden?' 
exploreert SID-Nederland deze ruimte voor een herbezinning op de 
'klassieke' internationale samenwerking en economische en financiele 
architectuur. Groeit het besef echt dat maatschappelijke waarden en 
ethiek van belang zijn voor internationale financieen en economie. 
Hoe zijn die waarden te integreren? En welke dilemma's en keuzes 
brengt dat met zich mee? 

Uitgenodigde sprekers zijn : UNDP-topvrouw Sakiko Fukuda-Parr, 
'Wereldbankier' Bernard Hoekman, Enrique Iglesias van de Inter- 
American Development Bank, oud-ontwikkelingsminister van Noorwegen 
Hilde Johnson, globaliseringexpert Dani Rodrik, VU-professor Nico 
Schrijver, Nobelprijswinnaar Amartya Sen, en ILO-topman Juan Somavia. 

2e lezing: Wereldmarkten - Mensenrechten - Stakeholders 

Globalisering gaat gepaard met democratisering. En daarmee met meer 
'stakeholders' als het gaat om mensen-rechten. Dat stelt de 
directeur Adri Kemps van Amnesty International Nederland in de 
tweede SID-lezing op maandag 26 februari 2001 aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam (aanvang 18.00 uur). In zijn inleiding 

WERELDMARKTEN, UNIVERSELE WAARDEN & MENSENRECHTEN: 
DE ROL VAN STAKEHOLDERS 

stelt Kemps vast dat in de 20e eeuw het fenomeen van de globalisering 
een definitieve doorbraak heeft gemaakt. Dat ging, niet toevallig, 
gepaard met een golf van democratisering. Overheden, bedrijven en 
NGO's zijn samen toenemend onderdeel geworden van het wereldwijde 
'democratische' bestuur. Een en ander heeft ingrijpende gevolgen 
voor het uitdragen van universele waarden van de mensenrechten. 
Kemps onderscheidt hierin drie essentiele elementen: 
- informatie: overheid en ondernemingen moeten zich op de hoogte 
stellen van de belangrijkste gegevens omtrent een land waar men wil 
investeren of handel drijven; 
- aansprakelijkheid c.q. accountability: die maakt een overheid of 
onderneming uiteindelijk minder kwetsbaar; 
- (preventieve) actie, om te beginnen met ondernemingen: het is elke 
grotere onderneming aan te bevelen althans een persoon te belasten 
met alle kwesties die betrekking hebben op verantwoord ondernemen, 
mensenrechten, milieu en andere ethische zaken. 

Kemps laat het overigens niet bij analyses van ontwikkelingen. Hij 
doet ook concrete aanbevelingen richting de Nederlandse overheid en 
het bedrijfsleven. Hij stelt onder meer aan de orde: de 
waarheidsvinding over mensenrechten en de gevolgen daarvan voor de 
vaderlandse politiek en economie, de verantwoording en rapportage 
over het Nederlandse mensenrechtenbeleid, en de uitdaging aan 
Nederland om in het mensenrechtenbeleid 'speerpunten' te ontwikkelen 
gericht op IMF en Wereldbank. 

Adri Kemps (1954) is sinds 1993 directeur van de Nederlandse afdeling 
van Amnesty International. Hij studeerde politicologie aan de Vrije 
Universiteit was eind jaren zeventig een van de oprichters van de 
Nederlandse Vereniging voor een Nieuwe Internationale Orde (NIO). 
In de jaren tachtig werkte hij als ontwikkelingsconsulent in Midden- 
Amerika. 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam