[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Praktijktest elektrische auto                                                                            Rotterdam, 09-02-2001
 
 
Geachte lezer,
 
Elektrische auto's hebben duidelijke milieuvoordelen: laag energieverbruik, geen direkte emissies, laag geluidsniveau. De nadelen zijn: Een beperkt aktieradius en lagere prestaties. De indirekte emissies, ontstaan door de elektriciteitsproduktie in een centrale behoren in sommige gevallen ook tot de nadelen: Wanneer de electriciteit opgewekt wordt met conventionele centrales, onstaan vaak meer emissies dan bij voertuigen met verbrandingsmotor.
Elektriciteit kan echter met behulp van duurzame energiebronnen (wind, water, zon, biomassa) opgewekt worden. Een elektrische auto aangedreven met deze energie, stoot nagenoeg geen indirekte emissies uit. Diverse energiebedrijven bieden duurzaam geproduceerde elektriciteit aan in de vorm van Groene Stroom, Eco Stroom e.a. Het prijsverschil tussen Groene Stroom en conventionele elektriciteit is door verhoging van de Ecotax op conventionele stroom marginaal (ca. 1,5 cent /kWh).
Schoon autorijden met behulp van Groene Stroom is geen illusie. HEC levert in Nederland de VW Golf CityStromer, een elektrische auto op basis van de VW Golf. Elektrische auto's zijn in Nederland vrijwel onbekend. HEC wil hieraan verandering geven door mensen gelegenheid te geven een elektrische auto in de praktijk te testen. Personen die aan een bepaald gebruikersprofiel voldoen kunnen aan deze praktijkproef deelnemen. Het gebruikersprofiel luidt als volgt: De deelnemer woont binnen een straal van 60 km rond Rotterdam, de auto wordt ingezet als vervanging van de tweede auto, de maximale aktieradius is 60 km, de auto wordt dagelijks ingezet, een stopkontakt is aanwezig waar de auto geparkeerd wordt (b.v. garage). De praktijkproef houdt in dat men gedurende een week de beschikking krijgt over een CityStromer. De elektriciteitskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Er zijn geen overige kosten aan de proef verbonden. Het voertuig wordt in goede staat afgeleverd en dient in goede staat te worden geretourneerd. HEC stelt het op prijs als de deelnemer een kort stukje (10-20 regels) schrijft betreffende de ervaringen met de auto. Dit stukje wordt gepubliceerd op de website van HEC als de auteur hiervoor toestemming verleent.
 
Meer informatie over HEC en de CityStromer vindt u op de website van HEC:
 
            http://www.hec.w4r.nl
 
 
Met vriendelijke groet,
HEC
 
 
Eddy Hustinx
 
HEC
Kritostraat 32
3076 BH Rotterdam
Tel/fax: 010-4329773
 
hec@w4r.nl
http://www.hec.w4r.nl