[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] 'Duurzame' ramen en kozijnenBeste Han,

Helaas, ik heb niet de ervaring die je zoekt, ik heb hetzelfde probleem met
een nog wat ouder huis. Wat ik wel weet is dat HR++ glas alleen zinvol is
als ook je muren goed ge´soleerd zijn. Is dat niet zo, dan krijg je
problemen met schimmel op de muren. Vraag voor meer informatie bij voorbeeld
bij het EPA-team van je energiebedrijf.

PVC mag dan wel "duurzaam" zijn in de zin van dat het lang meegaat, zowel de
productiefase als de afvalfase zijn uiterst milieuonvriendelijk. Een beter
alternatief is FSC-hout en kookverven. Meer informatie kun je ook bij het
Dubo-Centrum krijgen.

Succes!

Nienke Bloksma
Stichting Duurzaam Texel
Heemskerckstraat 46-a
1792 AC  Oudeschild
Tel: 0222 - 320 723
duurzaamtexel@planet.nl

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam