[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] 20 januari: Aanloopdag over Kultuur van Vrede en GeweldloosheidBeste mensen. 

Op zaterdag 20 januari organiseert Omslag, werkplaats voor duurzame 
ontwikkeling een Aanloopdag met als thema 'Een kultuur van Vrede en 
Geweldloosheid'. 
De dag vindt plaats bij Omslag, aan de Hoogstraat 301a, Eindhoven *) 

Programma: 
11:00-13:00 Informeel kennismaken met de lokatie, de mensen en het 
       werk van Omslag 
13:00-14:00 Ekologische lunch (met zelfgebakken brood) 
14:00-17:00 Gedachtenwisseling over Vrede en Geweldloosheid 

       De middag wordt ingeleid door Janne Poort-van Eeden, lid 
       van de werkgroep Edukatie van het Platform Vredeskultuur. 

Wie wil kan na afloop blijven mee-eten; de deelnemers bereiden samen 
een biologisch-vegetarische maaltijd. 

Deelname aan de dag kost wat het u waard is. 

Meld uw komst vooraf bij Omslag, 040-2910295 of omslag@omslag.nl 

Omslag is goed bereikbaar per openbaar vervoer! Vanaf NS-station: bus 3 
met bestemming St. Josephziekenhuis, uitstappen halte Bayeuxlaan. 
Dan nog een klein stukje lopen. 
Desgewenst kunt u een 'groene' wandelroute vanaf het NS-station, langs 
de Dommel, naar Omslag toegestuurd krijgen. 

-------------------------------------------- 
Naar een Kultuur van Vrede en Geweldloosheid 

De periode 2001-2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 
Internationaal Decennium voor een Kultuur van Vrede en Geweldloosheid 
voor de Kinderen van de Wereld. Het initiatief daarvoor kwam van alle 
winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. 

Vanuit de Nederlandse vredesbeweging is het Platform voor een 
Vredeskultuur bezig met het vormgeven van dit decennium in eigen land. 
Onderdelen daarvan zijn ondermeer: het instellen van een Nationale 
Kommissie voor een Kultuur van Vrede en Geweldloosheid en het vormen 
van gemeentelijke platforms, het bijeen brengen van mensen die bij 
elkaar in de buurt wonen om samen initiatieven te nemen, en het 
organiseren van een volksraadpleging. 

Een speciale werkgroep richt zich op het onderwijs. Er is al het een 
en ander aan materiaal ontwikkeld voor basis- en middelbare scholen, 
en voor opvoeders van (jonge) kinderen. 

Tijdens de Aanloopdag op 20 januari zal Janne Poort-van Eeden, lid 
van de werkgroep Edukatie, vertellen over de plannen en idealen van 
het Platform voor een Kultuur van Vrede en Geweldloosheid. 

----- 

Een indruk van de Aanloopdagen en een korte introduktie van het thema 
Vrede en Geweldloosheid, kunt u lezen in het laatste nummer van ZOZ, 
het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag. 
Vraag desgewenst een gratis proefnummer van ZOZ 41, via 040-2910295. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam