[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] aktieplan(nen) van rijk, provincies en gemeentes in het kadervan het aktieplan van een aantal Nobelprijswinnaars voor de Vrede.Beste mensen,

zoals de meesten van jullie weten is dit decennium - 2001 tot 2010 -
uitgeroepen tot de Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en
Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld.
Dit aktieplan, van een aantal Nobelprijswinnaars, is ondersteund door de
VN.

Helaas horen we, noch zien we daarvan veel terug in de media of in onze
woonplaats.
Maar het is nooit te laat!

wij, het ABC Amsterdam, anarchisties basisdemokraties centrum, stellen
daarom voor om aan alle gemeente- en provinciebesturen en de regering te
vragen, wat zij doen of gaan doen in het kader van dit voorgestelde
aktieplan.

Doen jullie mee?
Dan kan dit in een breed koalitieverband aangepakt worden.
Stuur dan je kommentaar naar de diskussielijst:  abcadam@egroups.com
abcadam-subscribe@egroups.com

verder stellen wij voor om in dit kader een goeie informatieve website
te maken als gezamenlijk produkt van vredesorganisaties en -groepen,
waar mensen die hierin geintersseerd zijn terecht kunnen voor
informatie.

Wij gaan er vanuit, dat er veel reakties op ons voorstel komen.
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan wijzelf op 1 februari
2001 van start met een aktie naar de overheid en de verdesbeweging in
Nederland.

Een strijdbaar 2001!
namens het ABC Amsterdam (het anarchisties basisdemokraties centrum)
voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid
gerard w. schut
e-post: abc@abcadam.nl
kijk ook eens op: 
http://www.egroups.com/group/abcadam (ned.talige diskussielijst)
http://www.321website.com/members/home/data/ajlo/ (engelstalig)

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam