[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Aktieplan Vredesdecennium van de NobelVredesPrijsWinnaarsBeste mensen,

Ik heb na bezoek aan het Millennium Forum in mei 2000
een exemplaar van het Draft Action Plan for The Peace Decade
2001-2010 toegestuurd gekregen van Pierre Marchand.

Ik heb het alleen nergens gepubliceerd gezien op het web,
zodat ik maar het initiatief genomen heb het te publiceren op
mijn eigen website www.casema.net/~lgwkater vanwaar 
het als html pagina bekeken kan worden, maar ook als word 
document gedownload kan worden.

Het is reeds toegezonden aan Kofi Annan, alle staatshoofden
en diplomatieke vertegenwoordigingen bij de VN, maar resultaten
zijn mij niet bekend.

Ik vind dit document als centraal aktieplan voor het Vredesdecennium
uitermate belangrijk, maar vind het wel jammer, dat de layout
erg onrustig aandoet, en dat het officiele taalgebruik van 
VN-resoluties niet wordt aangehouden. 

Dit maakt lobbyen moeilijk.

Er moet dus helaas nog een vertaling naar officieel VN-engels plaats 
vinden, al zijn de intenties voor de goede verstaander natuurlijk
overduidelijk. Het lijkt verder vooral toegesneden op de franse 
bestuurspraktijk en zou dus eigenlijk wat verder ontwikkeld 
moeten worden voor wereldwijde toepassing.

Ik vind het erg belangrijk, dat hierover in Nederland een openbare 
diskussie plaats gaat vinden en natuurlijk ook een meer interne,
liefst via het internet omdat dat nou eenmaal het snelste werkt.

Vraag is: kan zo'n diskussie op de vredeslijst bij dDH plaatsvinden, 
of moet hier een aparte lijst voor in het leven geroepen worden?

Indien "liever niet op de vredeslijst" kan, dan vind ik het systeem 
van www.egroups.com het beste, omdat daar de meeste 
faciliteiten aanwezig zijn, het gratis is en omdat 
reclame nauwelijks opvalt, althans lang zo erg niet 
als bij www.topica.com 

Eventueel wil ik zelf het initiatief voor oprichting wel nemen.
Dan moeten er minstens twee andere deelnemers zich opgeven.

Extra faciliteiten zijn naast een archief van alle emails, ook een
files sectie voor alle mogelijke documenten en een "polling"
faciliteit; enquetering dus. Dit is ook bruikbaar voor 
besluitvorming. Allerlei andere statistieken worden automatisch
bijgehouden en men kan de wijze van email-ontvangst zelf
instellen en zelfs onderbreken ("read on the web only") 
zonder de lijst op te zeggen. Tenslotte is er een chat faciliteit,
maar ide is niet erg bruikbaar omdat saven/knippen/plakken niet
werkt en dus erg vluchtig is.

Redelijk bruikbaar dus voor een werkgroep. Dus tenzij iemand
iets beters weet....

Daar er voor mijn gevoel nogal wat aan dit aktieplan gesleuteld
moet worden, zowel in het engels als ook in de toepassing op
onze nederlandse situatie, lijkt mij een aparte werkgroep voor
aktieve sleutelaars en nederlandse aktiestrategen de beste 
vormgeving, met natuurlijk een goede terugkoppeling naar 
meer algemene lijsten. 

Met vriendelijke groet,
Leonard Kater-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam