[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Zacht Geritsel 7Lieve mensen,

VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) is alweer aan de zevende versie 
van Zacht Geritsel toe.
Deze keer artikels over :

*-Het verschil tussen belastingverlaging en belastinghervorming: VODO maakt 
zich weer onpopulair
*-U kan maar beter uw voorzorgen nemen: Als de Europese Commissie weer eens 
toeslaat
*-Lokale agenda 21: Op weg naar het post-milieuconvenant-tijdperk
*-Lokale agenda 21: Gemeentelijk enegiebeleid in een notedop
*-Lokale agenda 21: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de 
duurzaamste van Nederland?
*-Forum: Duurzame ontwikkeling als radicale ommekeer
*-Column: Rechts, kinderleed en de Diepste Draai
*-De lange weg sinds Rio: klimaatonderhandelingen op cruciaal punt

rechtstreeks via de homepagina op onze website: www.vodo.ngonet.be
veel leesplezier.
Anke van Altena

VODO vzw - Steunpunt Lokale Agenda 21
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel

Tel : 02/536.19.42  Fax :02/536.19.43
anke.vanAltena@vodo.ngonet.be
www.vodo.ngonet.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam