www.ddh.nl/agenda21
Digitaal Den Haag
Onafhankelijk
Internet Platform

 

[Menu]  [dDH]  [Info]

Agenda 21 at dDH  
De Duurzaamsite
 
De Rioverklaring

(UNCED 1992)
 
Agenda 21 links
 
Earth Summit +5 (1997)
 
Joburg Media
(Johannesburg 2002)

 

Archief over Agenda 21

 
Halverwege de jaren 90 stond 'Agenda 21' volop in de belangsteling. Om deze positive ontwikkeling te ondersteunen, besloot dDH een nieuw onderdeel aan de Duurzaamsite toe te voegen, namelijk een themasite over (Lokale) Agenda 21.
dDH enqueteerde een groot aantal gemeenten en organisaties, waarvan de meesten wel brood zagen in een zo'n onafhankelijk platform, speciaal voor Agenda 21. Er was in het veld grote behoefte aan meer onderling contact, het uitwisselen van ervaringen en samenwerking. Deze faciliteit, inclusief professionele ondersteuning maar ingevuld door en voor de belanghebbenden zelf, leek in die behoefte te voorzien. Ook de mogelijkheid een eigen website kunnen bouwen op dDH sprak vele plaatselijke werkgroepen en Agenda 21 gemeenten aan.

Wanneer dit enthousiasme in daden omgezet zou zijn, stonden er nu vele websites van Agenda 21 projecten op dDH en vond u hier allerlei nieuws, archieven en naslagwerken.
Zo ver is het echter niet gekomen. Door een groot aantal factoren lijkt er behoorlijk de klad gekomen in de 'Agenda 21-ontwikkelingen' in Nederland. Vrijwilligerswerk raakte 'uit', processen raakten verstrikt in ambtenarij, de nieuwe 'E-conomy' werd de trend... Ook al staan onderwerpen als klimaatverandering, genetische manipulatie en globalisering volop in de belangstelling, van Agenda 21 als 'wereldplan voor duurzaamheid' hoor je weinig meer.
Veel afspraken over duurzame ontwikkeling werden zelfs afgezwakt of teruggedraaid in Johannesburg (2002).

dDH kan daar weinig aan veranderen. In ieder geval wèl een succes werd onze gratis E-mail mailing list, de Duurzaamlijst. Dat is inmiddels een belangrijk nieuws- en communicatiekanaal voor iedereen die bezig is met duurzame ontwikkeling.

En 'bewaard voor het nageslacht' staat hier ook de komplete nederlandse vertaling van Agenda 21 (de Rioverklaring). Deze u ook kunt 'downloaden' en dan zonder Internetverbinding raadplegen.

menu | dDH | info