[Vredeslijst] [Persbericht] Europees Netwerk tegen financiering wapenindustrie met publiek geld

Stop Wapenhandel - Mark Akkerman m.akkerman op stopwapenhandel.org
Wo Nov 30 16:17:22 CET 2016


PRESS RELEASE
Europees Netwerk tegen financiering wapenindustrie met publiek geld

Amsterdam, Brussel, Helsinki, Londen, Madrid, Milaan, Paris, Praag, 
Rome, Stockholm

30.11.2016 - Leden van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) 
zijn ernstig verontrust over de plannen om militair onderzoek te 
financieren met 25 miljoen EUR uit het EU budget 2017, oplopend to 90 
miljoen in 3 jaar. Morgen beslist het Europees parlement hierover. 
Daarnaast wil de EU ook geld uit andere Europese middelen vrijmaken, 
oplopend tot 5 miljard EUR, voor het stimuleren van de wapenindustrie 
via een Europees Defensie Fonds. Geld daarvoor moet komen van onder meer 
de Europese Investerings Bank (EIB) en uit Europese Structurele en 
Investeringsfondsen (ESIF). De plannen zijn tot stand gekomen na forse 
lobby vanuit de wapenindustrie, en veranderen via een achterdeur het 
Europese vredesproject in een militair project.

"Het is misschien efficient om binnen de EU militaire capaciteiten meer 
te delen, maar dit plan gaat vooral over meer geld, dat direct naar de 
wapenindustrie gaat" alsdus Wendela de Vries van Stop Wapenhandel. "Maar 
met een gezamlijk budget van 217.5 miljard EUR voor EU lidstaten in 2015 
is de EU de tweede in grote in wereldwijde militaire uitgaven; de 
suggestie dat meer geld nodig is om de Europese veiligheid te garanderen 
snijdt geen hout. Ook het idee dat het stimuleren van wapenindustrie een 
goed investering is in banen en economische ontwikkeling is nergens op 
gebaseerd; investeren in zorg en onderwijs kan veel meer werkgelegenheid 
opleveren."

Het Europees Defensie Actie Plan is door de Europese Commissie 
ontwikkeld na advies van onder meer een Group of Personalities (GoP), 
waarvan 9 van de 16 leden afkomstig zijn uit de wapenindustrie. Toezicht 
op het plan moet plaatsvinden vanuit een Board bestaande uit de Europese 
Commissie, lidstaten, de Hoge Vertegenwoordiger, het Europese Defensie 
Agentschap en wederom de wapenindustrie. Behalve het vrijmaken van 
middelen behelst het plan ook een verdere versoepeling van de Europese 
interne wapenexportregels, waardoor controle van wapenexporten en het 
voorkomen van export naar mensenrechtenschenders en oorlogsgebieden 
verder wordt bemoeilijkt.

-----

Meer informatie
Wendela de Vries - 06 506 522 06


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst