[Vredeslijst] Burgerdoden door Russische bombardementen in SyriŽ

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Okt 11 12:17:04 CEST 2016


Beste Chris,

Dank je wel voor de uitleg.

Ik begrijp dat ook Pais verschil maakt tussen strijden tegen onrecht en
oorlogsvoering.
Oorlog in de definitie van een opdracht uitgevoerd door professionals
die hun taken uitvoeren met de nieuwste technologische geweldsmiddelen.
Veel naties hebben een nationale oorlogsindustrie.
Strijd tegen onrecht is vaak een strijd van machtelozen, soms slechts
bewapend met de wil tot overleven.
Hoewel het mogelijk is dat nationale oorlogsmiddelen worden ingezet voor
een rechtvaardige zaak, worden oorlogsmiddelen daar niet rechtvaardiger
van. Een beperking van het recht op het gebruik van oorlogsgeweld voor
degenen die alle middelen hebben is daarom belangrijk.
Aan de andere kant kan het recht op de uitoefening van oorlogsgeweld
niet worden ontzegd aan degenen die voor hun leven vechten.

Het zijn niet alleen Pais en WRI die al sinds de eerste wereldoorlog
werken aan andere methoden om oorlog uit te bannen. Door velen is hard
gewerkt aan dat nobele streven. Daaraan hebben we in Den Haag niet
alleen het Vredespaleis te danken. Er zijn veel internationale
instellingen ontstaan vol met medewerkers van peace-bedrijven, zoals PAX
met zijn ruime, door de Postcode Loterij gevulde, budget. Maar Den Haag
heeft ook instellingen als het "Humanity House", de "Peace, Justice and
Security Foundation", het "The Hague Institute for Global Justice", en
de "University for Peace" waar sinds februari 2015 het programma
“Business and Peace” wordt ontwikkeld.

's-Gravenhage is een stad vol van "Peace and Justice" met dus een flinke
internationale peace business die is ontstaan rond het Vredespaleis dat
ooit is opgericht door een Amerikaanse kapitalist samen met verontruste
oude Europese adel waaronder de Russische Tsaar. Behalve oorlog kan ook
vrede als product in de markt gezet worden. Oorlog en vrede zijn hier de
twee kanten van een verdienmodel die elkaar aanvullen en niet
uitsluiten, zoiets als waterleiding en riool.

Binnen deze gemeenschap van vredesfiguren zijn de mensenrechten het
leidende motief. Zelfs als soevereine staten als LibiŽ en SyriŽ worden
aangevallen en grotendeels vernietigd worden die mensenrechten
aangehaald in de vorm van "responsibility to protect". De mensenrechten
in het geval van West-Sahara doen er aan de andere kant in het geheel
niet toe. Marokko is immers een bondgenoot.

De dringende nood in Aleppo zal in ieder geval niet door de vriendelijke
Haagse vredeswerkers worden verholpen. De media aandacht voor de ellende
in Aleppo is moeilijk anders te begrijpen als cynische manipulatie om
ingrijpen in SyriŽ te rechtvaardigen.


Frank


PS. Op dit moment waarschuwt het Front Polisario dat het bestand dat
sinds 1991 van kracht is om een referendum te organiseren in West-Sahara
onder zware druk staat. Marokko heeft openlijk verklaard het referendum
niet meer te willen houden. Marokko heeft tientallen medewerkers van de
VN missie MINURSO die sinds 1991 aanwezig is om het referendum te
organiseren het land uitgezet.
Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat grondstoffen uit
West-Sahara niet mogen worden geŽxploiteerd door Marokko, maar dat
gebeurt toch.
Het Internationaal Hof van Justitie heeft bepaald dat Marokko geen recht
heeft op West-Sahara maar hun militaire bezetting wordt gedoogd.
Het Polisario is overigens toegetreden tot de Conventies van GenŤve en
heeft het verdrag tegen landmijnen en clustermunitie getekend en heeft
tot het overlijden van de leider Abdelaziz in mei dit jaar een ronduit
pacifistische koers gevaren, koersend op het internationaal recht. De
nieuwe leider, Brahim Ghali, staat onder grote druk om het bestand op te
zeggen en de wapens weer op te nemen.


Op 07-10-16 om 15:24 schreef Chr. Geerse:
> Beste Frank,
> 
> Jij vindt dat het verstandig is om oorlog te voeren voor een
> rechtvaardige zaak. Daarin sta je niet alleen. Veel mensen gaan zelfs
> verder en menen dat je moreel verplicht bent om mensen gewapenderhand te
> hulp te komen die onderdrukt en onrechtvaardig behandeld worden.
> 
> Dat is ook het standpunt van PAX. Het ongelukkige is dat mensen,
> groepen, volken, landen die dit standpunt aanhangen nogal van mening
> verschillen over welk doel zo goed is dat het een oorlog rechtvaardigt.
> Jij lijkt hier b.v. nogal een andere mening over te hebben dan PAX.
> Resultaat: eindeloze oorlogen, eindeloos leed en eindeloze haat.
> 
> Zelf behoor ik tot de radicale Vredesbeweging Pais, de Nederlandse tak
> van War Resisters' International. Al sedert de Eerste Wereldoorlog
> verwerpen wij oorlog als geschikt middel om het goede te bereiken.
> 
> Enkele jaren geleden heeft Vredesbeweging Pais de vraag 'Oorlog tegen
> onrecht? Heiligt het doel de middelen?' als volgt beantwoord:
> 
> Er heerst in de wereld veel onrecht: armoede, uitbuiting, discriminatie,
> dictatuur, onderdrukking, schending van mensenrechten en de kansen voor
> mensen zijn vaak zeer ongelijk. Veel mensen menen dat in de strijd tegen
> dit onrecht oorlogvoeren geoorloofd of zelfs morele noodzaak is.
> 
> Wij pacifisten denken daar anders over en hebben daar goede redenen voor:
> 1.  Oorlog voeren brengt onvermijdelijk nieuw en extra onrecht met zich.
> Mensen verliezen leven, naasten, bezittingen, toekomst. Zie voor een
> uitvoeriger betoog op dit punt ons antwoord op de vraag 'Waarom moeten
> wij oorlog bestrijden?' <http://www.vredesbeweging.nl/discus/oorlog.php>.
> 2.  Oorlog brengt niet automatisch een rechtsstaat voort. Integendeel,
> oorlog gaat altijd gepaard met een periode van chaos en ontreddering. In
> zo'n situatie lijdt de bevolking onder ontberingen en vrij spel hebbende
> misdaad. Ook dat is onrecht. In Irak b.v. vallen nu dagelijks meer
> slachtoffers dan onder Saddam.
> 3.  Oorlog zaait haat die nog lang een rol kan blijven spelen. De
> kruistochten zijn niet vergeten in de Arabische wereld en een
> middeleeuwse veldslag speelt een rol bij het conflict in Kosovo.
> 4.  Door de voorstanders van oorlogen tegen onrecht wordt het
> bovenstaande niet altijd ontkend. Ze menen dat er geen ander middel is,
> 'je kunt toch niet stil blijven zitten, dus moet je wel oorlog voeren'.
> Zij zien niet dat er ook andere mogelijkheden zijn. De geschiedenis
> toont echter aan dat die er wel zijn. Daarbij hoeven we niet alleen te
> kijken naar de klassieke voorbeelden van Gandhi en Martin Luther King.
> Het hele machtige Sowjet-imperium is in elkaar gestort met opmerkelijk
> weinig geweld!
> Er zijn dus andere methoden. Methoden waar ontstellend weinig aandacht
> voor is, zodat voor de ontwikkeling ervan nauwelijks geld beschikbaar is.
> 
> Hopelijk geeft dit je enig inzicht in hoe, in de kring van
> vredesactivisten waar ik toe behoor, gedacht wordt.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> Chris Geerse
> 
> Op 05-10-2016 om 12:36 schreef fwillems op antenna.nl:
>> Beste Chris,
>>
>> Je stelling dat oorlog een misdaad in zichzelf is klinkt mooi maar is
>> wel wat kort door de bocht. Het kan zijn dat in alle oorlogen alle
>> strijdende partijen oorlogsmisdaden begaan. Maar de ene oorlogsmisdaad
>> is de andere niet. En bovendien gaan oorlogen ergens om, en dat is de
>> hoofdzaak, de reden voor oorlog kan zijn het afdwingen van een
>> rechtvaardige vrede.
>>
>> Daarom is een rechtvaardiging van oorlog wel degelijk mogelijk door
>> vredesactivisten en dat hebben we de laatste tijd te vaak zien gebeuren.
>> Stond een organisatie als PAX niet zo ongeveer vooraan in het koor dat
>> onze strijders toezong die samen met onze bondgenoten Khadaffi en Assad
>> zouden verjagen? De reden en rechtvaardiging voor de Nederlandse
>> oorlogsverklaring aan deze twee heersers was het herstellen van
>> mensenrechten van de onderdanen van de twee despoten, en daarmee de
>> binnenlandse vrede in die landen. De vredesactivisten in de Nederlandse,
>> Amerikaanse, Saoedische en Marokkaanse bommenwerpers zijn niet zo
>> succesvol geweest. De Russische oorlogsmachine blijkt veel effectiever.
>> Misschien dat de consensus in de vredesbeweging waar PAX bij hoort
>> hierdoor is verminderd. Ik hoor er niet veel over.
>>
>> Zelf ben ik geen lid van PAX of hun beweging en ik ben van mening dat
>> zij liegen over hun motieven om Khaddafi en Assad te bestrijden. Hun
>> bedoeling is om de gebieden te veroveren die nog niet onder Westerse
>> invloed zijn. het gaat niet om mensenrechten maar om geld, economische
>> belangen, en grondstoffen zoals olie en fosfaat.
>>
>> Hoewel PAX met hun militaire companen de vredesbeweging heeft
>> geperverteerd is het mijn inziens wel degelijk mogelijk voor
>> vredesactivisten om een rechtvaardige oorlog te steunen. Als voorbeeld
>> noem ik de de strijd van de Saharanen tegen Marokko. Die strijd is
>> rechtmatig volgens het internationaal recht en de strijd van Marokko om
>> West-Sahara te veroveren is onrechtmatig, ook volgens islamitisch recht.
>> Althans de Saharanen beroepen zich op het internationaal recht en
>> Marokko beroept zich op historische rechten.
>> Afgezien daarvan is het een strijd van nog geen miljoen oorspronkelijke
>> bewoners tegen dat zich verzet tegen mishandeling en plundering door het
>> misdadige leger van een volk van 30 miljoen dat altijd wordt gesteund
>> door Europese machten, de USA en de Arabische Golfstaten.
>> Sinds 1991 is er een bestand van kracht in West-Sahara. Er is
>> afgesproken dat er een referendum over de toekomst van het gebied wordt
>> gehouden. Marokko weigert medewerking, eerst verhuld en tegenwoordig
>> openlijk. De koning van Marokko heeft aangekondigd dat hij een
>> treinverbinding wil aan leggen naar het uiterste puntje van West-Sahara
>> dat nog niet onder Marokkaanse controle is. De bestandsschendingen door
>> Marokko nemen steeds ernstiger vormen aan. Marokko voelt zich sterk door
>> westerse steun in ruil voor hun steun aan de strijd tegen het
>> terrorisme. Te verwachten is dat Marokko de provocaties zo ver opvoert
>> dat er weer militaire schermutselingen ontstaan waardoor het bestand
>> wordt opgeheven. De Saharanen zullen het bevrijde gebied dat ze
>> beheersen verdedigen en de Marokkanen in het bezette gebied aanvallen.
>>
>> In deze situatie is het niet juist om te zeggen dat elke oorlog
>> een misdaad in zichzelf is van alle strijdende partijen. Uiteindelijk
>> gaat het om de strijd van Saharanen tegen genocide door Marokko. Dat is
>> geen misdaad maar dat is verstandig en dapper en verdient steun. Zeker
>> van vredesactivisten. Maar wapens hoeft de vredesbeweging niet te
>> leveren, hulp met bombarderen hoeft ook niet. (Voedsel en medische hulp:
>> graag. Culturele uitwisseling, technische hulp, agrarische, economische
>> en technologische adviezen zijn allemaal heel welkom.)
>>
>> Maar het is wel een misdaad om producten in te voeren uit West-Sahara in
>> Nederland die zijn samengesteld uit grondstoffen die zijn geplunderd in
>> het illegaal bezette gebied. Plundering is een oorlogsmisdaad.
>>
>> Koop daarom geen producten uit Marokko die uit West-Sahara komen.
>>
>>
>> met vredelijke groet,
>>
>> Frank
>>
>>
>>
>>
>>
>> Op 04-10-16 om 15:33 schreef Chr. Geerse:
>>> Beste mensen,
>>>
>>> In oorlogen begaan alle strijdende partijen oorlogsmisdaden. Dat is een
>>> kenmerk van oorlog. Oorlog is een al een misdaad in zichzelf en daarom
>>> zijn we er tegen.
>>>
>>> We moeten ons niet laten verleiden om partij te kiezen op basis van wie
>>> de grootste of meeste oorlogsmisdaden pleegt. Ook niet als daar veel
>>> propaganda voor gemaakt wordt of juist omdat je die propaganda
>>> leugenachtig vindt.
>>>
>>> Als je naar het aantal Syrische burgerslachtoffers kijkt die de m.i.
>>> onverdachte organisatie Airwars telt, dan zie je dat de Russen meer
>>> slachtoffers maken dan de coalitie bij hun bombardementen. Dat wil
>>> echter helemaal niet zeggen dat de coalitie en de groepen die zij
>>> steunen nu goed zijn en de tegenpartij slecht. In mijn ogen zoeken ze
>>> allemaal hun gelijk door oorlog te voeren. Daarmee zijn ze allemaal
>>> misdadig bezig. We moeten dus tegen hen allemaal actie voeren en we
>>> moeten hen allemaal ervan trachten te overtuigen dat er betere wegen zijn.
>>>
>>> Het zoeken naar oorzaken van oorlogen heeft zin als het een zoeken is
>>> dat in dienst staat van het verzoenen van de strijdende partijen. Vaak
>>> echter vindt elke partij zijn eigen oorzaak en daarmee rechtvaardiging.
>>> Dat komt omdat oorzaken veelal ook weer het gevolg zijn van eerdere
>>> oorzaken. Dat geeft helaas veel mogelijkheden om eigen oorzaken te
>>> kiezen. Daar liggen dus valkuilen waar we als vredesactivisten niet in
>>> moeten stappen.
>>>
>>> Met vriendelijke groeten,
>>>
>>> Chris Geerse
>>>
>>> Op 03-10-2016 om 17:58 schreef Rik Min:
>>>> Oorlog is het ergste wat er is. Vooral voor burgers. Het gaat er dus
>>>> om dat wij, vredes-aktivisten, oorzaak en gevolg goed onderscheiden.
>>>>
>>>>
>>>> In eerdere artikelen naar deze mailing-list, hebben mensen zoals wij
>>>> al aangetoond, dat er geen “gematigde”rebellen in Syrie zijn. En zeker
>>>> niet in oost-Aleppo. Daar zijn AL-Queda, Al-Nusra, Ahrar al Sham en IS
>>>> allen aanwezig. Sonja v.d. Ende heeft aangetoond, dat de Nederlandse
>>>> bevolking niet goed wordt voorgelicht en dat bijvoorbeeld de NOS met
>>>> een Al-Queda terrorist spreekt vanuit het Handarat kamp (het
>>>> Palestijnse vluchtelingenkamp in oost-Aleppo), een kamp bezet door
>>>> hen, de al-Queda terroristen, en vol zit met Syrische Palestijnen.
>>>> Deze journalist, Zuhair al Shimali, is een ordinaire terrorist, die
>>>> nota bene gezocht wordt door de “UK”. Bij hen staat hij vermeld op een
>>>> lijst met “gezochte”terroristen. Misschien is hij nu ook dood, door de
>>>> bommen van Assad, deze geradicaliseerde Marokkaan of SaudiŽr, die
>>>> talloze onschuldige mensen, waaronder ook kinderen en vrouwen,
>>>> vermoord heeft!
>>>>
>>>>
>>>> **
>>>>
>>>> De NOS en de westerse media gaat prat op fact checking. Bij SyriŽ doen
>>>> ze dat echter niet. Redenen: Het westen gelooft blijkbaar alles wat
>>>> hun vriendjes, de Verenigde Staten van Amerika, zeggen. Dat het een
>>>> ordinaire - door hen bedachte - regime change is, moet blijkbaar
>>>> geheim blijven. Kosten wat het kost, moet de vuile oorlog, die door
>>>> derden gevoerd wordt, tot een einde volbracht geworden. Niet alleen
>>>> deze regime change in SyriŽ, maar nu moet dit ook tot een regime
>>>> change in Rusland leiden.
>>>>
>>>> De rol en 'functie' van de zogenaamde 'White Helmets' is ook allang
>>>> bewezen. Het is een organisatie gesponsord door de VS. Deze mensen,
>>>> zijn allemaal stuk voor stuk lid van AL-Queda en/of Al-Nusra. Ze
>>>> zetten als het hen uitkomt een 'witte helm' op en gaan - zogenaamd -
>>>> mensen redden. M.n. kinderen, die opgetuigd, en zelfs geschminkt
>>>> worden voor de 'speciale foto', die dan weer verzonden kan worden naar
>>>> westerse media, zodat iedereen 'ah en wee' kan roepen. En "die barbaar
>>>> van een Assad doodt zijn eigen bevolking".
>>>>
>>>> Voor de oorlog, telde oost Aleppo 3 reguliere ziekenhuizen. Als we de
>>>> media mogen geloven, zijn er afgelopen weken wel 20 ziekenhuizen
>>>> gebombardeerd. Het is valse propaganda. Demonisering. (Lees het
>>>> handboek van de NATO hierover.)
>>>>
>>>> Het demoniseren van ongebonden landen is al een tijdje aan de gang; en
>>>> het grootste obstakel is Rusland. Dus ga je hen van alles de schuld
>>>> geven, de 'MH17-kwestie', 'de bommen op burgers', de 'dictatuur in
>>>> Syrie', en je verklaar hen gewoon tot vijand van het “vrije”westen,
>>>> die samen, gebroederlijk met de VS het aansturen op een wereldoorlog.
>>>>
>>>> <https://www.facebook.com/sonja.vandenende>
>>>> Rik Min en Sonja van der Ende, aktiekomitee Stop Medialeugens over Syrie
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Op 3-10-2016 om 17:00 schreef vredesnieuws op vredesmedia.nl:
>>>>> *..... over de verschrikkelijke bombardementen in SyriŽ, waarbij veel
>>>>> burgerdoden vallen. Is het terecht dat hierbij alleen naar Rusland en
>>>>> de Syrische regering gewezen wordt?
>>>>> *
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> .......
>>>>>
>>>>>
>>> _______________________________________________
>>> Vredeslijst mailing list
>>> Vredeslijst op ddh.nl
>>> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>> _______________________________________________
>> Vredeslijst mailing list
>> Vredeslijst op ddh.nl
>> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>>
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
> 


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst