[Vredeslijst] 21 september: Filmvertoning A Haunting History [GroupMail]

Rik Min r.min op hetnet.nl
Ma Sep 19 15:49:32 CEST 2016


Jullie schreven ons: dat Zuid Soedan wederom het toneel van een 
burgeroorlog is. Ja het is logisch dat er in Soedan door de afsplitsing 
van het zuiden, en de vorming van Zuid Soedan, er daar een burgeroorlog 
is. Wij, communisten, hebben dat voorspeld. Steun anno 2016 nooit als 
oplossing van een probleem voor de opdeling van een land. Zie Palestina. 
Joods deel en een Palestijns deel? Zie Joegoslavie. Aparte bosnische 
moslim-staat? Zie Kosovo. Flikkeren nu 'serven' eruit? Zie Tsjetsjenie. 
Zie Irak. Nu noord Koerdistan? (De strijd gaat in al die gebieden maar 
door met steeds weer nieuwe minderheden met een probleem.) Het houdt dan 
niet op. Als je eenmaal een land gaat opdelen en afscheidingsbewegingen 
gaat steunen, vraag je om ellende. Dat is wat Pronk en de katholieken 
daar in Zuid Soedan hebben gedaan.

De Nederlandse vredesbeweging hoort beter te weten. Denk aan de 
akkoorden van Helsinki 1975. "Respecteer svp landsgrenzen op straffe van 
eeuwigdurende oorlogen...".

Met vriendelijke groeten

Rik Min, Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede

TOELICHTING:

Afscheidingsbewegingen denken in termen van eigen volk eerst. 
Afscheidingsbewegingen worden nooit socialistisch. Dat misverstand 
(zelfbeschikkingsrecht der volkeren) is ook bij Harry van Bommel en bij 
GL en PvdA aanwezig. Die strove van Marx en Lenin (zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren) slaat eigenlijk alleen op gekoloniseerde landen. Anno 2015 
niet (meer) op Walen, joden, protestanten in Noord Ierland, 
Oost-congolezen, Tamils, Tibetanen, Tukkers, Friezen, Limburgers, etc. 
Dat is in de Helsinki-akkoorden (1975) Europees, wereldwijd - ook in 
Afrika - afgesproken. Je ziet wat een puinhoop er in India, Pakistan en 
Bangladesh (nota bene door Gandi) is ontstaan door het verkeerd 
toepassen van deze stelling van de jonge Marx. Denk maar aan de joodse 
staat die zich afscheidde van Palestina; aan Kroatie of Kosovo dat zich 
afscheidde van Joegoslavie. Denk maar aan de Okraine dat zich afscheidde 
van de Sovjet Unie, etc. De Koerden hebben/hadden de plicht samen met de 
niet-Koerden heel Turkije te bevrijden (en socialistisch te maken). 
Daarom strijden communisten altijd in bevrijdingsbewegingen (binnen 
Israel, binnen Turkije, binnen Indonesie, binnen Spanje, binnen Belgie, 
etc.) en zijn ze zelden of nooit aktief in afscheidingsbewegingen (zeker 
als die geweld gebruiken).

Het Turkse proletariaat is mij even lief als het Koerdisch proletariaat. 
Ik verdeel mijn sympathie niet voor de een of voor de ander. Net zoals 
het joodse proletariaat mij net zo aan het hart gaat als het 
Arabisch/Palestijns (niet-joods) proletariaat. Daarom ben ik ook voor 
een een-staat-oplossing zoals het was voor 1948 toen Palestina (met 
geweld en inmenging van buitenaf) werd opgesplitst in een joods deel en 
een rest-deel.


Op 19-9-2016 om 14:41 schreef Vredesburo:
> Op 21 september vertonen we de film “A Haunting History”: 
> indrukwekkend portret van de ontwikkelingen in Zuid Soedan aan de hand 
> van het verhaal van de teruggekeerde advocaat Anuol Deng. Op dit 
> moment is Zuid Soedan wederom het toneel van een burgeroorlog. De film 
> geeft een indringend beeld van waarom het geweld zo moeilijk te 
> stoppen valt.
> Aanvang 19:30u Natlab: Kastanjelaan 500, Eindhoven (de film is gratis ).
> De film wordt georganiseerd in het kader van de Wereld Vredes dag door 
> het Vredesburo, Amnesty International en filmhuis Natlab.
> De inleiding wordt verzorgd door Kathelijne Schenkel van 
> vredesorganisatie Pax.
>
>Meer informatie over de Vredeslijst maillijst