Vrijdag 1 april 2016: Referendum EU-IsraŽl Associatieverdrag

vredesnieuws op vredesmedia.nl vredesnieuws op vredesmedia.nl
Ma Mrt 28 16:48:30 CEST 2016


Op 1 april a.s. organiseren we ons eigen referendum over het EU-IsraŽl Associatieverdrag. Doel is om met overmacht te eisen dat dit verdrag onmiddellijk wordt opgezegd. Doe mee en breng je stem uit!

Op woensdag 6 april vindt het referendum plaats over het EU-OekraÔne Associatieverdrag. Die veelbesproken gebeurtenis benutten we om de aandacht te vestigen op een ander Associatieverdrag: dat tussen de EU en IsraŽl. Het EU-IsraŽl Associatieverdrag kan namelijk alleen bestaan door de spelregels te negeren, die bepalen dat de deelnemers de mensenrechten respecteren. IsraŽl voldoet daar niet aan, en hoort niet langer beloond te worden met handelsvoordelen. Om die reden dient het EU-IsraŽl Associatieverdrag te worden opgezegd. En aangezien de overheid hierover nooit een referendum zal organiseren, doen we dat zelf.
†
Om gehoord te worden is het belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt, en dat we dat gelijktijdig doen. Om de attentiewaarde van ons referendum te verhogen, is gekozen voor 1 april. De actie wordt nu al verspreid om op voorhand zoveel mogelijk medestanders te mobiliseren. Als we er in slagen om vrijdag honderden mails te versturen, ontvangt de politiek van ons in korte tijd de vierde duidelijke boodschap dat actie verlangd wordt om een einde te maken aan de uitzonderingspositie van IsraŽl. Het zou mooi zijn als dit de meest massale wordt.
†
Gebruik onderstaande tekst of schrijf je eigen variant. De adressen zijn die van Eerste en Tweede Kamerleden die zich bezighouden met Economische Zaken of Buitenlandse Zaken, en van de Nederlandse EuroparlementariŽrs. Gebruik die naar eigen inzicht, en breidt ze vooral uit met politieke partijen of andere organisaties waarvan je vindt dat die hierop horen aan te slaan. Het is de hoogste tijd dat in alle sectoren van onze samenleving het debat losbarst.
†
Breng vrijdag 1 april tussen 00.00 en 24.00 uur je stem uit tegen het EU-IsraŽl Associatieverdrag.
†
Voorbeeldmail:
†
Aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement
Onderwerp: Stemverklaring inzake referendum EU-IsraŽl Associatieverdrag
†
Stemverklaring
Hierbij spreek ik mij uit tegen het EU-IsraŽl Associatieverdrag.
†
Motivatie
IsraŽls consistente en ingrijpende schending van Artikel 2 van het Associatieverdrag, waarin is vastgelegd dat Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.
Op grond hiervan roep ik u op om het EU-IsraŽl Associatieverdrag op de kortst mogelijke termijn op te zeggen.
†
Met vriendelijke groet,
(naam, plaats)
†
Mailadressen:
†
Tweede Kamercommissie BuZa
hantenbroeke op tweedekamer.nl, m.servaes op tweedekamer.nl, r.deroon op tweedekamer.nl, r.knops op tweedekamer.nl, HvBommel op sp.nl, s.sjoerdsma op tweedekamer.nl, j.klaver op tweedekamer.nl, j.voordewind op tweedekamer.nl, C.vdStaaij op tweedekamer.nl, t.kuzu op tweedekamer.nl, j.vklaveren op tweedekamer.nl, marianne.thieme op tweedekamer.nl, h.krol op tweedekamer.nl, j.houwers op tweedekamer.nl, klein op tweedekamer.nl, r.vvliet op tweedekamer.nl
†
Tweede Kamercommissie EZ
s.gesthuizen op tweedekamer.nl, d.graus op tweedekamer.nl, l.jacobi op tweedekamer.nl, p.ulenbelt op tweedekamer.nl, r.vermeij op tweedekamer.nl, a.bosman op tweedekamer.nl, t.vdekken op tweedekamer.nl, e.dijkgraaf op tweedekamer.nl, s.dikkers op tweedekamer.nl, h.lodders op tweedekamer.nl, j.monasch op tweedekamer.nl, l.vtongeren op tweedekamer.nl, s.vveldhoven op tweedekamer.nl, k.verhoeven op tweedekamer.nl, i.dcaluwe op tweedekamer.nl, e.ziengs op tweedekamer.nl, j.geurts op tweedekamer.nl, r.klever op tweedekamer.nl, agnes.mulder op tweedekamer.nl, Secretariaat.VanVeen op tweedekamer.nl, j.c.vos op tweedekamer.nl, r.heerema op tweedekamer.nl, e.bruins op tweedekamer.nl, r.bosma op tweedekamer.nl
†
Eerste Kamercommissie BDO
bastiaan.vanapeldoorn op eerstekamer.nl, diederik.vandijk op eerstekamer.nl, t.elzinga op eerstekamer.nl, thom.degraaf op eerstekamer.nl, henk.tenhoeve op eerstekamer.nl, ben.knapen op eerstekamer.nl, tkox op sp.nl, r.kuiper op eerstekamer.nl, frits.lintmeijer op eerstekamer.nl, gidi.markuszower op eerstekamer.nl, m.martens op eerstekamer.nl, marnix.vanrij op eerstekamer.nl, martin.vanrooijen op eerstekamer.nl, S.Schaap op tip.nl, herman.schaper op eerstekamer.nl, n.j.schrijver op planet.nl, petra.stienen op eerstekamer.nl, t.strik op eerstekamer.nl
†
Nederlandse EuroparlementariŽrs
paul.tang op europarl.europa.eu, agnes.jongerius op europarl.europa.eu, kati.piri op europarl.europa.eu, sophie.intveld op ep.europa.eu, gerben-jan.gerbrandy op ep.europa.eu, marietje.schaake op ep.europa.eu, matthijs.vanmiltenburg op europarl.europa.eu, hans.vanbaalen op europarl.europa.eu, cora.vannieuwenhuizen op europarl.europa.eu, jan.huitema op europarl.europa.eu, esther.delange op ep.europa.eu, wim.vandecamp op ep.europa.eu, jeroen.lenaers op ep.europa.eu, lambert.vannistelrooij op europarl.europa.eu, annie.schreijer-pierik op ep.europa.eu, ddejong op sp.nl, amineur op sp.nl, bas.eickhout op europarl.europa.eu, judith.sargentini op europarl.europa.eu, bastiaan.belder op europarl.europa.eu, peter.vandalen-office op europarl.europa.eu
†
Aparte mail aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders:
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
†
Aparte mail aan minister van Economische Zaken Henk Kamp:
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Bron: Allard de Rooi

Dit bericht wordt verspreid via het VredesNieuws-systeem.
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst