[Vredeslijst] Geen bommen op Syrie

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Jan 29 16:26:33 CET 2016


(29 januari 2016 - Bericht van Oorlog is geen Oplossing)

P E R S B E R I C H T

Geen bommen op Syrie

Utrecht, 29 januari 2016 - 
De landelijke groep 'Oorlog is geen Oplossing' vindt het 
onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering juist vandaag 
heeft besloten om de bombardementen die Nederlandse F16's al 
anderhalf jaar boven Iraaks grondgebied uitvoeren nu ook uit 
te breiden naar het Syrische grondgebied. Juist vandaag 
zouden eindelijk, na maandenlange voorbereidingen de door 
VN-onderhandelaar Staffan de Mistura, de 
vredesonderhandelingen tussen de diverse bij de oorlog in 
Syrie betrokken partijen beginnen.


Hoe weinig hoopvol die onderhandelingen er op voorhand ook 
uit mogen zien, ze vormen volgens Oorlog is geen Oplossing de 
enige weg naar een einde van het al maar toenemende en zich 
uitbreidende geweld in Syrie en de bredere regio. In plaats 
van, juist ook als EU-voorzitter, deze vredeonderhandelingen 
te ondersteunen, geeft de Nederlandse regering met dit 
besluit het signaal af weinig vertrouwen te hebben in de 
onderhandelingstafel en de oplossing voor de oorlog te zoeken 
in de inzet van nog meer geweld. Het besluit is daarmee een 
slag in het gezicht van allen die zich inspannen voor een 
vredesproces, inclusief de VN-veiligheidsraad waarvan 
Nederland volgend jaar graag lid wil worden.

Met haar huidige inzet van 4 F16's boven Irak, behoort 
Nederland nu al tot de meest actieve landen die in het 
Midden-Oosten bombardementsvluchten uitvoeren. Al sinds het 
begin van deze bombardementsvluchten, in oktober 2014, 
bepleitten verschillende partijen in de Tweede Kamer een 
uitbreiding van het operatiegebied tot Syrie, hoewel dit in 
strijd zou zijn moet het internationaal recht. Voor 
bombardementen boven Syrisch grondgebied bestaat immers noch 
een Veiligheidsraadsresolutie, noch een verzoek van de 
Syrische regering die hierom vraagt of hierin toestemt. 
Ondanks de intensieve bombardementen door de internationale 
coalitie, bleek ISIS het afgelopen jaar nog volop in staat 
nieuwe gebieden te veroveren en is deze organisatie ook 
nauwelijks teruggedrongen, terwijl het verslaan van ISIS de 
doelstelling van deze operatie was. Aan de effectiviteit van 
de operatie kan dus getwijfeld worden, maar deze heeft de 
afgelopen anderhalf jaar nauwelijks ter discussie gestaan.

Dat de effectiviteit van de bombardementen niet ter sprake 
komt en het besluit deze uit te breiden op het moment komt 
dat de vredesbesprekingen zouden moeten beginnen, wijst erop 
dat de werkelijke redenen voor dit besluit, niet gebaseerd 
zijn op ontwikkelingen in het betreffende oorlogsgebied, maar 
in binnenlandse politieke overwegingen. Dat hebben we ook bij 
eerdere besluitvorming over de inzet van Nederlandse 
militairen gezien. In dit geval gaat het om een redeloze 
angst voor aanslagen van ISIS in Europa en de aanhoudende 
stroom vluchtelingen. De intensivering van de strijd tegen 
ISIS zal de kans op aanslagen, de stroom vluchtelingen en de 
angst van de bevolking echter alleen maar verder laten 
toenemen en dat ten koste van de burgerbevolking in Syrie en 
Irak en van een uiterst fragiel vredesproces. Oorlog is geen 
Oplossing.


-------

Noten voor de pers

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Jan Schaake, 
06-39477862

Oorlog is Geen Oplossing NL werd opgericht op 11 februari 
2013 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De groep die zich in Oorlog is geen Oplossing verenigd heeft 
kwam voor het eerst samen bij een picketline bij het 
Ministerie van Defensie tegen de uitzending van Nederlandse 
Patriots naar Turkije.

Zie verder: http://www.oorlogisgeenoplossing.nl


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Oorlog is geen OplossingMeer informatie over de Vredeslijst maillijst