[Vredeslijst] Protestactie tegen Patriot-raketten

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Dec 20 19:21:57 CET 2012


(20 december 2012 - Bericht van Enschede voor Vrede)

P E R S B E R I C H T

Protestactie tegen Patriot-raketten

Enschede, 20 december 2012 - 
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseren Enschede 
voor Vrede, de Aramese Beweging voor Mensenrechten, de 
Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen uit 
Turkije), de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) 
en de NCPN afdeling Twente onder de noemer “Oorlog is geen 
Oplossing” een protestactie tegen de voorgenomen 
stationering van Nederlandse Patriots op de grens van Turkije 
en SyriŽ. Deze actie vindt op donderdag 20 december 2012 
tussen 19 en 20 uur plaats op het Ei van Ko, het plein voor 
het Stadhuis op ruim 100 meter van het Glazen Huis van 
Serious Request.


Vorige week dinsdag, 11 december, besloot de Tweede Kamer 
nog een volledige en zorgvuldige procedure af te lopen 
alvorens over het besluit van de regering te debateren en zou 
de afsluitende vergadering op woensdag 16 januari gehouden 
worden. Direct na het bekend worden van dit traject werd door 
de vijf genoemde organisaties besloten tot het organiseren 
van deze protestactie en twee dagen later, op donderdagavond 
13 december, trotseerden reeds 50 mensen die bittere kou in 
de Enschedese binnenstad.

Inmiddels heeft een Kamermeerderheid besloten van dit 
zorgvuldige traject af te wijken en reeds vanavond (20 
december) over het regeringsbesluit te vergaderen en 
vermoedelijk rond middernacht daarmee al dan niet in te 
stemmen om vervolgens aan het Kerstreces te beginnen waarin 
ongetwijfeld weer lege woorden over Vrede op Aarde gewisseld 
zullen worden.

Des te vastberadener zijn de vijf organisaties van “Oorlog 
is geen Oplossing” om juist ook weer vanavond op te roepen 
om “Geen Patriots naar Turkije” te sturen. In principe 
zal deze actie elke donderdagavond worden voortgezet zolang 
de Patriots nog niet naar Turkije zijn verscheept.

Drie van de vijf organisaties, Enschede voor Vrede, de 
Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Samenwerkende 
Democratische Organisaties (van mensen uit Turkije) had al 
eerder het initiatief genomen tot het organiseren van een 
drietal bijeenkomsten onder de titel “Syria’s Request” 
in de periode dat het Glazen Huis van de Serious Request 
actie in Enschede zou staan.

De eerste van deze drie avonden vond op 19 december plaats 
onder de titel “Let’s Listen to the Syrians”. De 
aanwezigen waren getuige van aangrijpende verhalen van in 
Enschede levende mensen afkomstig uit SyriŽ over het lot van 
hun familieleden en kennissen. Duidelijk werd dat de Syrische 
bevolking niet geholpen is met het zenden van nog meer 
wapensystemen maar dat er juist een groot gebrek is aan 
humanitaire hulp en daadwerkelijke dialoog tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen en met de buitenwereld.

Op vrijdag 21 en zondag 23 december zullen de tweede en 
derde avonden in het kader van “Syria’s Request” 
plaatsvinden onder de titels “Inkijkjes in de ‘Black 
Box’” (met een situatieschets door Maarten Zeegers, 
auteur van “Wij zijn Arabieren – portret van 
ondoordringbaar Syrië”) en “Kom in Actie! Maar hoe?” 
(met een paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van 
verschillende bevolkingsgroepen en van verschillende 
standpunten ten aanzien van het verzet en van de regering).

Meer informatie hierover op de website van Enschede voor 
Vrede: http://www.enschedevoorvrede.nl


-------

Noten voor de pers

Contact voor de pers: Jan Schaake, 06-39477862


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Enschede voor Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst