[Vredeslijst] 27 november: Symposium Het opraken van grondstoffen en duurzaamheid

Stichting Vredesburo Eindhoven info op vredesburo.nl
Do Nov 15 12:34:01 CET 2012


Stichting Vredescentrum Eindhoven, in samenwerking met Stichting Vredesburo 
Eindhoven, organiseert op dinsdag 27 november 2012 een symposium, met als 
thema:  Het opraken van grondstoffen en duurzaamheid.
Het symposium vindt plaats in zaal 5 van het Auditorium van de Technische 
Universiteit Eindhoven van 13.30 uur tot 17.45 uur

Het symposium is het tweede in een samenhangende serie van 3 symposia over 
wereldproblemen, die leiden tot conflicten en oorlogen.
Wij willen niet alleen informatie verschaffen, maar vooral het inzicht 
vergroten in mondiale problemen en de mogelijkheden om die te overwinnen. 
Het gaat om:
-mondiale problemen, die een internationale aanpak via de Verenigde Naties
 vereisen;
-oplossingen via mentaliteitsverandering en internationale bindende 
afspraken.

De sprekers zijn
-Wouter van Dieren, directeur IMSA (Instituut Milieu- en Systeemanalyse)
-Lucas Reijnders, hoogleraar emeritus Milieukunde, Universiteit van 
Amsterdam.

De voorraden van diverse voor de mens belangrijke natuurlijke hulpbronnen 
nemen af.  Iedereen merkt hiervan de gevolgen: hogere prijzen van goederen, 
toenemende spanningen in de wereld en migratie. Er zijn ruime technische 
mogelijkheden om de vermindering van deze voorraden natuurlijke hulpbronnen 
te vertragen of zelfs te stoppen.
Lucas Reijnders zal met name ingaan op de problemen rond de schaarste van 
zoet water, fossiele brandstoffen, fosfaat erts en metaalertsen en de 
technische mogelijkheden voor een duurzamer gebruik daarvan.

De economieŽn in de wereld werken niet efficiŽnt, in sommige landen wordt 
geprobeerd hier een fundamentele verandering voor te vinden. Die 
veranderingen betreffen de machtsverhoudingen, het grondstoffengebruik, 
energie, wet- en regelgeving. Mochten deze pogingen mislukken, dan zal de 
klimaatsverandering zodanig toeslaan dat de orkaan Sandy daarbij vergeleken 
een zacht herfstwindje lijkt.
Wouter van Dieren gaat in op de onmogelijkheid om de problematiek van de 
wereld op te lossen met dezelfde instrumenten die deze problematiek hebben 
veroorzaakt.

Naast de twee inleidingen van de sprekers zal er ook een discussie 
plaatsvinden tussen de inleiders en zal er ook met de mensen in de zaal 
worden gediscussieerd.

Contact: Stichting Vredescentrum Eindhoven/Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 
41, 5611 KH Eindhoven, tel.040-2444707
p.p.j.m.schram op tue.nl
www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info op vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl 
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst