[Vredeslijst] Russell Tribunal on Palestine, endorsements gevraagd

Sonja Zimmermann s.zimmermann op planet.nl
Ma Aug 20 12:25:13 CEST 2012



RUSSELL TRIBUNAL ON PALESTINE, 4E SESSIE OP KOMST IN NEW YORK
Steun het werk van het Tribunaal!

Het Russell Tribunaal is een tribunaal van het volk en het geweten. Het is 
in het leven geroepen als reactie op onrecht en schending van het 
internationaal recht, en wil optreden daar waar regeringen en internationale 
rechtspraak het laten afweten. Het Russell Tribunal on Palestine is op zoek 
naar nieuwe organisaties die zijn werk moreel en materieel willen steunen.


VIER SESSIES:

Drie sessies heeft het Russell Tribunal on Palestine (RToP) inmiddels 
voltooid:
In BARCELONA onderzocht het Tribunaal of de EU medeplichtig is aan het 
voortduren van de Israelische bezetting van Palestijns grondgebied, cq 
nalatig is wegens gebrek aan optreden tegen Israels 
mensenrechtenschendingen.
In LONDEN bestudeerde het Tribunaal het gedrag van een serie bedrijven 
betreffende de vraag of deze medeplichtig geacht kunnen worden aan Israels 
schendingen van het Internationaal Humanitair Recht, de Mensenrechten en 
oorlogsmisdaden.
In KAAPSTAD lag de vraag op tafel of Israels beleid en praktijken mbt de 
Palestijnen in Israel en de zgn Palestijnse gebieden een schending vormen 
van het internationale verbod op apartheid en gerekend kunnen worden als 
vervolging, een misdaad tegen de menselijkheid.
Tussen 6 en 8 oktober vindt de vierde en laatste RToP sessie plaats in NEW 
YORK en zal de rol van de VN worden onderzocht.

Tijdens de sessies worden goed voorbereide vragen voorgelegd aan een jury 
bestaande uit experts en internationaal bekende en gerespecteerde personen, 
zoals Stéphane Hessel, Mairead Maguire, Michael Mansfield, Aminata Traoré, 
Alice Walker en vele anderen. Informatie over de doelstellingen en werkwijze 
van het Tribunaal, evenals de verslagen in meerdere talen, zijn te vinden op 
de website www.russelltribunalonpalestine.com .

Wereldwijd zijn er vele organisaties die het werk van het het Russell 
Tribunal on Palestine moreel en materieel steunen. In Nederland werkt het 
Nederlands Palestina Komitee samen met RToP. Ex-premier Dries van Agt is 
beschermheer van het Tribunaal. Ook werkte het Tribunaal samen met het 
Nederlandse kunstproject Gegoten Lood.
Recente toetredingen tot de groep ondersteuners zijn de United Anti -War 
Coalition (UNAC) , Codepink, the US Campaign to End the Israeli Occupation, 
Jewish Voice for Peace (JVP), Jews Say No, Adalah New York, Occupy 
Wallstreet  en New Yorkers Against the Cornell-Technion Partnership. U kunt 
de hele lijst endorsements bekijken op 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop/endorsers.

WIL UW ORGANISATIE OF ACTIEGROEP OOK HET WERK VAN HET TRIBUNAAL STEUNEN?
Dat kan eenvoudig door dit formulier 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/endorsement-submission aan te 
klikken en in te vullen!

WILT U DE SESSIE IN NEW YORK BIJWONEN? Ook dat kan. Voor vragen over 
deelname aan een Nederlandse delegatie kunt u terecht bij het Nederlands 
Palestina Komitee, npk op xs4all.nl .


VOOR MEER NEDERLANDSTALIGE INFORMATIE KLIK 
http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/395 




Meer informatie over de Vredeslijst maillijst