[Vredeslijst] (Fwd) Re: Halabja monument - verzoek hulp

Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) mailinglists2008 op sociamedia.nl
Vr Jun 22 15:18:55 CEST 2012


------- Forwarded message follows -------
Date sent:	Fri, 22 Jun 2012 14:40:38 +0200
From:	"K. Koster"

20062012

Beste mensen

jullie zijn ongetwijfeld allemaal bekend met Halabja en wellicht ook met 
de pogingen van het Comite Halabja om in Den Haag een gedenkteken te laten 
plaatsen. (zie hieronder) . Harry van Bommel steunt dit initiatief van 
harte. Helaas dreigt het fout te gaan doordat een deel van de al 
opgehaalde handtekeningen niet geldig zijn . Er zijn dringend en op korte 
termijn meer handtekeningen van inwoners van Den Haag nodig. Kunnen jullie 
hier mee helpen , wellicht via jullie netwerken in Den Haag? Zo ja, zouden 
jullie contact willen opnemen met Jip van Dort, fractiemedewerker van 
Harry van Bommel, die deze actie coordineert? Het zou jammer zijn als het 
niet lukt om voldoende mensen achter het initiatief van het 
Herdenkingscomite te krijgen. Graag ook alle vragen naar Jip: tel 06 
45610067, "Dort van J." <j.vdort op tweedekamer.nl>

vr groet
Karel Koster
SP Wetenschappelijk Bureau 


HERDENK DE SLACHTOFFERS VAN HALABJA MET RESPECT!

Het `Comité Halabja Herdenking´ vindt dat de gasaanval op de Koerden van 
Halabja op een waardige manier moet worden herdacht. Daarom is het comité 
een petitie gestart om een gedenkteken te krijgen ergens in Den Haag. Wij 
vragen u die petitie te tekenen.

Op 16 maart 1988 viel Saddam Hoessein de Koerdische stad Halabja aan met 
chemische wapens. Bij deze aanval kwamen zo´n 5.000 mensen, waaronder veel 
vrouwen en kinderen, om het leven. Na de aanval stierven nog velen en 
anderen hebben ook nu nog gezondheidsklachten. 

Wij vinden dat de gemeenteraad van Den Haag een plaats moet aanwijzen waar 
een gedenkteken kan worden geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van Halabja. Het ligt voor de hand om de herdenking in Den Haag te doen en 
wel om drie redenen:

1. In Den Haag is het gebouw van de Organisatie voor het verbod op 
chemische wapens (OPCW) aan de Johan de Wittlaan 32. De herdenking is daar 
nu elk jaar op de stoep, zonder gedenkteken en er is geen ruimte.
2. Den Haag is de juridische hoofdstad van de wereld met het 
internationaal strafhof en andere belangrijke organisaties.
3. De gifgashandelaar die Saddam Hoessein van grondstoffen voor chemische 
wapens voorzag, komt uit Nederland: Frans van Anraat. Hij zit nu een lange 
gevangenisstraf uit.

De gemeenteraad gaat het voorstel van het Comité Halabja Herdenking pas 
bespreken als onze petitie door 2.500 inwoners van Den Haag van 14 jaar of 
ouder is ondertekend. Teken daarom de petitie en vraag anderen dat ook te 
doen.

Digitaal ondertekenen kan ook via: 
http://petities.nl/petitie/aanwijzing-locatie-waar-een-gedenkteken-kan-
komen-voor-halabjaherdenking

Namens het Comité Halabja Herdenking,
Alan Aziz, woordvoerder (tel: 06-19791710 / e-mail: alan10 op live.nl) 

Bekijk www.halabja.eu voor meer informatie over de massamoord in Halabja.
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst