[Vredeslijst] (On-)mogelijkheden van samenwerking binnen de Vredesbeweging

vredesnieuws vredesnieuws op vredesmedia.nl
Ma Jun 4 15:43:36 CEST 2012


OPNIEUW VERZONDEN OMDAT EEN TEKSTDEEL WAS WEGGEVALLEN.

Vredesbeweging Pais organiseerde op 2 juni een bijeenkomst waarvoor 
iedereen die actief is binnen de vredesbeweging was uitgenodigd. De 
opkomst was groter dan verwacht: 53 mensen tezamen actief in ca. 35 
vredesorganisaties. Het leverde, naast veel ideeŽn, ook enkele concrete 
resultaten op.

In zijn inleiding ging Chris Geerse in op het grote aantal, meest 
kleine, vredesorganisaties. Is dit een teken van grote bloei of is het 
hard noodzakelijk duchtig te fuseren? Chris denkt geen van beide en 
pleit voor onderlinge afstemming en samenwerking zodat een mooi mozaÔek 
ontstaat dat de vredesbeweging een gezicht naar buiten geeft.

Daarna vertelde Jan Van Criekinge, eindredacteur van De Wereld Morgen 
(www.dewereldmorgen.be), over het functioneren en de totstandkoming van 
deze Vlaamse nieuwssite. Met een kleine betaalde redactie en vele 
freelancers en burgerjournalisten, wordt in feite een digitaal dagblad 
gemaakt dat anders dan de gewone dagbladen veel aandacht besteed aan 
nieuws en meningen uit progressieve/alternatieve kring. De Wereld Morgen 
is redactioneel onafhankelijk maar wordt door een breed scala aan 
maatschappelijke organisaties ondersteund waaronder de vakbeweging en 
veel vredesorganisaties. De inleiding van Jan leidde tot een geanimeerde 
discussie o.a. over de mogelijkheid om zoiets ook in Nederland op te zetten.

Daarna was er een ronde waarin iedereen naar voren kon brengen waar hij 
mee bezig is en aangeven waar de samenwerkingsmogelijkheden zitten. Dit 
bleek zoveel te zijn dat de voorzitter de teugels moest aantrekken en 
iedereen het moest doen met enkele minuten spreektijd. Frustrerend voor 
sommigen, maar het leverde wel een aardig beeld in vogelvlucht op van 
waarmee men bezig is in de vredesbeweging.

Gelukkig kon men verder praten in 5 werkgroepjes t.w.: Een mooi MozaÔek 
(samenwerkingsstructuur vredesbeweging), Communicatie en 
Nieuwsvoorziening, Internationale Samenwerking, Vredeseducatie, en 
Vredesweek 2012.
Enkele werkgroepen presenteerden al aan het eind van de bijeenkomst hun 
resultaten, andere komen nog met een schriftelijk verslag.

Concrete resultaten en aanbevelingen:


Er komt jaarlijks een bijeenkomst van vredesorganisaties. In 2013 zal 
die georganiseerd worden door de SVAG.

Vredesorganisaties wordt aangeraden een bijdrage te leveren aan de 
Vredesweek. De Vredesweek is een initiatief van IKV Pax Christi 
(Ministerie van Vrede (www.ministerievanvrede.nl/vredesweek-2012)). Zij 
konden helaas op deze bijeenkomst niet aanwezig zijn maar hebben laten 
weten deelname van andere (plaatselijke afdelingen van) 
vredesorganisaties op prijs te stellen. Er is dus ruimte om er een 
gebeuren van de hele vredesbeweging van te maken.

Er wordt in klein comitť verder gepraat over betere afstemming binnen de 
bestaande communicatiestructuur van de vredesbeweging, vergroting van de 
bekendheid ervan en eventuele toevoeging van nog ontbrekende elementen. 
In afwachting daarvan wordt aanbevolen dat alle mensen die actief zijn 
binnen de vredesbeweging zich abonneren op De Vredeslijst 
(vredessite.nl/vredeslijst/) en VredesNieuws 
(www.vredesbeweging.nl/nieuws/aanmelden.php) en daar ook gebruik van 
maken voor het publiceren van hun nieuwsberichten, aankondigingen, 
ideeŽn, enz. De Vredeslijst is ook bedoeld voor onderlinge discussie. 
Verder is het erg wenselijk dat alle evenementen, bijeenkomsten e.d. 
vroegtijdig op de Vredesagenda (www.aktieagenda.nl/) komen.

Verslag: Chris Geerse, 4-6-2012

Dit bericht wordt verspreid via het VredesNieuws-systeem.Meer informatie over de Vredeslijst maillijst