[Vredeslijst] 24 mei, Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening

Stichting Vredesburo Eindhoven info op vredesburo.nl
Wo mei 9 14:00:41 CEST 2012


 In het kader van de VN-dag voor vrouwen, vrede en veiligheid, zal op 
donderdag 24 mei van 14:00u tot 17:00u, in Nieuwe Fellenoord 7 in Eindhoven, 
een bijeenkomst worden gehouden met als thema Vrouwen, Geweld en 
Gezondheidszorg. De middag wordt georganiseerd door de stichting "Samen voor 
gezondheid van vrouwen". De stichting bestaat sinds 2011 en stelt zich ten 
doel om de gezondheidsproblematiek van (allochtone) vrouwen onder de 
aandacht te brengen.
Geweld en verkrachting is wat talloze vrouwen iedere dag ervaren. Dat 
gebeurt vooral in conflictgebieden zoals SyriŽ, LibiŽ, Sudan, Somalie, 
Congo, Irak en Afghanistan. Hoewel de Verenigde Naties vastgelegd hebben dat 
vrouwen beschermd moeten worden tegen geweld en fundamenteel recht hebben op 
lichamelijke integriteit (resolutie 1325), leven veel VN-lidstaten de 
afspraken, die hierin vastgelegd zijn, nauwelijks na.

Op deze dag vragen we aandacht voor de rol van vrouwen in vredesprocessen, 
het belang van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en rechtvaardigheid in 
het maatschappelijke proces.

Na de inleiding, door de voorzitter van de  stichting Samen voor Gezondheid 
van Vrouwen, zal een gastspreker van de vereniging "Vrouwen voor Vrede" 
nader op het thema  ingaan.
Dan komt de situatie in Afghanistan aan de beurt.
Daarna is er een open podium voor diegene die hun ervaring hierover kwijt 
willen. Mensen die, hier aan mee willen doen, worden verzocht zich tijdig op 
te geven via sgv.vrede op gmail.com.
Tevens is er een foto-expositie te bezichtigen over conflictgebieden. Voor 
specialistische vragen is er een deskundige aanwezig op het vlak van vrouwen 
en gezondheidszorg.
Het programma wordt beŽindigd door  kinderen die witte ballonen oplaten als 
symbool voor vrede en verzoening

De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Amnesty International Eindhoven
Stichting Kumasi
Stichting Somalische Gemeenschap Eindhoven
Vereniging Afghaanse vrouwen in Eindhoven (Hambastegi)

Voor informatie kunt u zich wenden tot :
 Email: sgv.vrede op gmail.com
Tel.:     06 41120 668 
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst