[Vredeslijst] Fwd: persbericht demonstratie 12 april

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Apr 11 22:41:50 CEST 2012


Op 03-04-12 10:43:20 schreef DHR./MW. Bervoets:

PERSBERICHT

NEE TEGEN KERNWAPENS

DEMONSTRATIE OP HET PLEIN OP 12 APRIL VANAF 14.00 UUR

Het Haags vredesplatform, Kerk en Vrede,? de 
vrouwenvredesbond WILPF en
diverse andere organisaties roepen op tot een demonstratie 
in Den Haag
op 12 april op het Plein. Alle organiserende verenigingen 
hebben zich in
beginsel aangesloten bij de Nederlandse branche van ICAN, 
een
internationale organisatie die zich inzet voor de 
afschaffing van
kernwapens.

Wij willen de burgerij er alert op maken dat 
aroombewapening nog steeds
op de agenda van de mogendheden staat en dat met name de 
NAVO het
gebruik van deze wereldvernietigende instrumenten schijnt 
te willen
propageren.


En waarom moeten wij naar het Plein?

Op donderdag 12 april vindt er in de Thorbeckezaal van het
Tweede-Kamergebouw een openbare commissiezitting van 
Buitenlandse zaken
en Defensie plaats met als onderwerp de NAVO-top van 
Chicago op 20 mei.

Op de agenda staat? het verdedigings- en 
afschrikkingsbeleid van de NAVO
(NATO Deterrence and Defense Posture Review), waarin men 
over de
mogelijke instandhouding van ?kernwapens praat? De 
NAVO-bureaucratie
schijnt liefst alles bij het oude te laten Dus blijven er 
ook
atoomwapens in de luchtmachtbases Volkel, Kleine Brogel en 
Duitsland.

Daarom roepen wij iedereen op om te komen op het Plein om 
kenbaar te
maken dat er aan het ergste van het zinloos geweld in de 
wereld een
einde moet komenKOMT ALLEN!!!


Voor meer informatie:

Jan Bervoets, Haags Vredesplatform,

tel. 070-3922102

e-mail Jan Bervoets op casema.nl-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst