[Vredeslijst] 800 activisten uit heel Europa sluiten NAVO-hoofdkwartier

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Zo Apr 1 22:57:15 CEST 2012


(1 april 2012 - Bericht van Vredesactie)

P E R S B E R I C H T

800 activisten uit heel Europa sluiten NAVO-hoofdkwartier

Brussel, 1 april 2012 - 
Rond twee uur deze middag verzamelden 800 vredesactivisten 
uit meer dan tien Europese landen bij het NAVO-hoofdkwartier 
in Evere. Zo'n 500 mensen probeerden geweldloos de 
NAVO-terreinen te betreden. Een twintigtal actievoerders 
slaagde erin het militair domein binnen te gaan. De zone rond 
de NAVO werd met rood-wit lint afgebakend. 483 mensen, 
waaronder ook enkele Nederlanders, werden administratief 
aangehouden. Tegenover de hoofdingang van het 
NAVO-hoofdkwartier juichten 300 supporters de 
interventieteams toe.

Waar vrede op het spel staat, is geweldloze interventie 
immers noodzakelijk. Een militaire alliantie zoals de NAVO, 
van een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, die 
kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is 
een gevaar voor de wereldvrede. 

Op 20 en 21 mei komen in Chicago de staatshoofden en 
regeringsleiders van de NAVO samen. Met de geweldloze 
interventie gaven de vredesactivisten een duidelijke 
boodschap: de NAVO creŽert meer problemen dan ze oplost. 

Burgerlijk ongehoorzaam 

NATO GAME OVER is een actie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. We begaan een wetsovertreding om een groter 
misdrijf te stoppen. We worden daarin gesteund door het 
internationaal recht. Delegaties uit tien Europese landen 
namen aan de actie aan. Allen hebben ze een duidelijke 
boodschap aan de staatshoofden en regeringsleiders die op 20 
en 21 mei samenkomen op een NAVO-top in Chicago: wij willen 
geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in LibiŽ of 
Afghanistan, geen nutteloze en gevaarlijke kernwapens in ons 
land. 

Stop militair interventiebeleid 

NAVO-baas Rasmussen wil in Chicago de prioriteiten 
vastleggen voor de verdere uitbouw van een militair 
interventie-apparaat. De oorlog in Afghanistan toont ons de 
grote mislukking van dit denken. In LibiŽ gebruikt de NAVO de 
'responsibility to protect' als excuus voor 
regimeverandering. Een jaar later laat de NAVO een 
gefragmenteerd land achter waar gewapende milities de plak 
zwaaien. 

Kernwapens weg 

Heikel punt op de agenda is het verdedigings- en 
afschrikkingsbeleid van de NAVO. Onder de titel NATO 
Deterrence and Defense Posture Review is de alliantie sinds 
de vorige grote top, in november 2010, op zoek naar 'de 
juiste mix van conventionele en nucleaire wapens'. De 
NAVO-lidstaten moeten het in Chicago eens worden over de 
toekomstige rol van de naar schatting 200 Amerikaanse 
tactische kernwapens die nog steeds in vijf Europese landen 
gestationeerd zijn. De NAVO-bureaucratie schijnt liefst alles 
bij het oude te laten. Nochtans hebben de tactische 
kernwapens geen enkel militair nut meer en bestaat voor de 
verwijdering ervan een groot maatschappelijk draagvlak. In 
Chicago moet blijken of de NAVO afstand kan doen van het 
Koude Oorlog-denken. Als de NAVO vasthoudt aan haar huidige 
kernwapenstrategie blokkeert ze volgende stappen in 
wereldwijde nucleaire ontwapening. 

Operatie NATO GAME OVER 

De geweldloze actie NATO GAME OVER is een onderdeel van de 
campagne OPERATIE NATO GAME OVER van Vredesactie en Action 
pour la paix. Met deze campagne probeert Vredesactie een 
democratisch debat af te dwingen rond de NAVO en de 
standpunten die onze regering vertolkt op de NAVO-top op 20 
en 21 mei in Chicago. Dat debat ontbreekt vandaag. Nochtans 
heeft ons NAVO-lidmaatschap grote gevolgen. Onze regering 
beslist mee ten oorlog te trekken in Afghanistan en LibiŽ. 
Het parlement geeft zonder fundamentele vragen groen licht. 
De Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel zijn nutteloos en 
gevaarlijk. Onze overheid reageert niet, ook al willen de 
meeste Belgen de kernwapens weg. Onze vertegenwoordigers bij 
de NAVO keuren het raketschild goed en gaan akkoord dat de 
Europese lidstaten daar mee voor betalen, zonder enig publiek 
debat.

-------

Noten voor de pers

Nadrere informatie: 

Frank Feiner 06 22923111 

Roel Stynen, 0032499 213 212 

Achtergrondinfo op 
http://www.vredesactie.be/campaign.php?id=25

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Vredesactie
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst