[Vredeslijst] NATO GAME OVER: geweldloze interventieteams uit tien Europese landen sluiten de NAVO op 1 april

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Za Mrt 31 02:05:04 CEST 2012


(31 maart 2012 - Bericht van Vredesactie en Action pour la Paix)

P E R S B E R I C H T

NATO GAME OVER: geweldloze interventieteams uit tien Europese landen sluiten de NAVO op 1 april

Brussel, 31 maart 2012 - 
Aanstaande zondag 1 april gaan vredesactivisten uit meer dan 
tien Europese landen actie voeren bij het NAVO-hoofdkwartier 
in Brussel. Ze gaan geweldloos het NAVO terrein op om het 
NAVO-hoofdkwartier te sluiten.

‘Waar vrede op het spel staat, is geweldloze interventie 
noodzakelijk’ vindt Frank Feiner, een van de aanwezige 
Nederlandse vredesactivisten. ‘Een militaire alliantie zoals 
de NAVO, een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, 
die kernwapens bezit en bereid is deze als eerste te 
gebruiken, is volgens de interventieteams een gevaar voor de 
wereldvrede’. Op 20 en 21 mei komen in Chicago de 
staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bijeen. Met 
deze geweldloze interventie geven de vredesactivisten een 
duidelijke boodschap: de NAVO creëert meer problemen dan ze 
oplost. 

Burgerlijk ongehoorzaam 

NATO GAME OVER is een actie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. “We overtreden de wet om een groter 
misdrijf te stoppen. We worden daarin gesteund door het 
internationaal recht. Geweldloze interventieteams gaan het 
NAVO-terrein op en sluiten de ramen en deuren” aldus Frank 
Feiner. De zone rond de NAVO wordt met rood-wit lint 
afgebakend. Tegenover de hoofdingang van de NAVO zullen 
supporters de interventieteams aanmoedigen. Delegaties uit 
tien Europese landen nemen deel aan de actie. Feiner: ‘We 
hebben een duidelijke boodschap voor de staatshoofden en 
regeringsleiders die op 20 en 21 mei samenkomen op een 
NAVO-top in Chicago: wij willen geen rakettenschild, geen 
NAVO-soldaten in Libië of Afghanistan en geen nutteloze en 
gevaarlijke kernwapens in ons land’. 

Stop militair interventiebeleid 

NAVO-baas Rasmussen wil in Chicago de prioriteiten 
vastleggen voor de verdere uitbouw van een militair 
interventie-apparaat. De oorlog in Afghanistan laat de grote 
mislukking van dit soort interventies zien. In Libië gebruikt 
de NAVO de 'responsibility to protect' als excuus voor 
regimeverandering. Een jaar later laat de NAVO een 
gefragmenteerd land achter waar gewapende milities de macht 
hebben. 

Kernwapens weg 

Heikel punt op de agenda is het verdedigings- en 
afschrikkingsbeleid van de NAVO. Onder de titel NATO 
Deterrence and Defense Posture Review is de alliantie sinds 
de vorige grote top, in november 2010, op zoek naar ‘de 
juiste mix’ van conventionele en nucleaire wapens. De 
NAVO-lidstaten moeten het in Chicago eens worden over de 
toekomstige rol van de naar schatting 200 Amerikaanse 
tactische kernwapens die nog steeds in vijf Europese landen 
gestationeerd zijn. De NAVO-bureaucratie wil alles bij het 
oude te laten, terwijl de tactische kernwapens geen enkel 
militair nut meer hebben. Bovendien bestaat er voor nucleaire 
ontwapening en de verwijdering van kernwapens uit Europa een 
groot maatschappelijk draagvlak. In Chicago moet blijken of 
de NAVO afstand kan nemen van het Koude Oorlog-denken. Als de 
NAVO vasthoudt aan haar huidige kernwapenstrategie blokkeert 
ze volgende stappen in wereldwijde nucleaire ontwapening. 

Operatie NATO GAME OVER 

De geweldloze actie NATO GAME OVER is een onderdeel van de 
campagne OPERATIE NATO GAME OVER van Vredesactie en Action 
pour la paix. Met deze campagne probeert Vredesactie een 
maatschappelijk en politiek debat te beginnen over de NAVO en 
de standpunten de verschillende regeringen vertolken op de 
NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago. Debat over de NAVO 
wordt ook in Nederland nauwelijks gevoerd. Toch heeft ons 
NAVO-lidmaatschap grote gevolgen, zoals deelname aan een 
oorlog in Afghanistan en aanwezigheid in Libië. De 
Amerikaanse kernwapens in Volkel zijn nutteloos en 
gevaarlijk. Onze overheid reageert niet, ook al willen de 
meeste mensen de kernwapens weg hebben. Nederland steunt 
binnen de NAVO het raketschild en gaat er mee akkoord dat de 
Europese lidstaten daar flink voor moeten betalen, zonder 
enig publiek debat.

-------

Noten voor de pers

Contact: Frank Feiner 06 22923111 

Roel Stynen, 0032499 213 212 

Persbreefing 

zondag 1 april 12.45 tegenover de hoofdingang van de 
NAVO. Raketstraat / Rue de la Fusée. Deze is door 
wegwerkzaamheden op de A201 / Bourgetlaan moeilijk te 
bereiken. Het is daarom raadzaam om vanuit de richting 
Zavetem aan te rijden. 

PDF-versie van dit persbericht met kaartje: 
http://vredessite.nl/20120331nato-game-over.pdf 

NATO GAME OVER is een campagne van Vredesactie en Action 
pour la Paix 

http://www.vredesactie.behttp://www.actionpourlapaix.be

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Vredesactie en Action pour la Paix
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst