[Vredeslijst] Hoge Raad kiest voor bedrog

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Mrt 20 11:00:08 CET 2012


(19 maart 2012 - Bericht van Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling)

P E R S B E R I C H T

Hoge Raad kiest voor bedrog

Zeist, 19 maart 2012 - 
Op dinsdag 13 maart 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak 
gedaan in de zaak tegen anti-kernwapen activisten die op 6 
augustus 2005 de vliegbasis Volkel binnendrongen en daar 
protesteerden tegen kernwapens. Het was toen 60 jaar geleden 
dat Hiroshima door een atoombom werd vernietigd. De 
activisten werden aangehouden en strafrechtelijk vervolgd 
omdat zij gaten in het hekwerk van de vliegbasis hadden 
geknipt en zich op verboden terrein hadden bevonden.

De activisten werden verdedigd op grond van de misdadigheid 
van gebruik van atoombommen tegen doelen in of in de 
nabijheid van steden of dorpen. Dergelijk geweldsgebruik is 
strijdig met het internationaal humanitair recht. Er zal dan 
sprake zijn van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid, in voorkomend geval zelfs van regelrechte 
genocide. De voorbereidingen voor het plegen van dergelijke 
ernstige misdrijven vormen als zodanig reeds misdaden. 

De behandeling van de strafzaak tegen de activisten door het 
gerechtshof te Den Bosch was verre van vlekkeloos. De 
raadslieden kwamen niet verder dan het pleidooi om het 
openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof 
verbood de raadslieden om te spreken over 'collaboratie van 
leden van de rechterlijke macht met de systeemmisdadige 
voorbereidingen voor nucleaire massamoord van genocidale 
omvang'. Het bezwaar van de raadslieden tegen dat verbod werd 
afgewezen. Dit hoewel dat verbod een beperking was van de 
vrijheid van verdediging en de vrijheid van meningsuiting, 
waarvoor geen rechtsgrond bestond. Toen de raadslieden zeiden 
dat het hof die mensenrechten frontaal had aangevallen, 
ontnam het hof hen het woord. Het hof wilde de reden daarvoor 
niet aangeven. Daarop werd de voorzitter van het hof 
gewraakt, maar in strijd met de wet werd die wraking 
genegeerd. Het hof liet de raadslieden zelfs door de 
parketpolitie uit de rechtszaal zetten. Vervolgens werden de 
anti-kernwapen activisten nog dezelfde dag veroordeeld. 
Daarbij baseerde het hof zich op de leugen dat de raadslieden 
zouden hebben gesproken over misdadigheid van het enkele 
bezit van kernwapens. Die juridische onzin hadden de 
raadslieden dus niet gebezigd. 

De Hoge Raad heeft zich in zijn uitspraak van 13 maart 
onverkort achter dit bedrog van het gerechtshof gesteld. De 
Hoge Raad hield bovendien vast aan de zienswijze dat genocide 
onder omstandigheden gerechtvaardigd kon zijn. Ook handhaafde 
hij het standpunt dat de geweldsbeperkende bepalingen van het 
internationaal humanitair recht niet onder alle 
omstandigheden behoefden te worden gerespecteerd. Een 
zienswijze die bekend staat onder het motto Kriegsrason geht 
vor Kriegsmanier en die na de Tweede Wereldoorlog door de 
gehele internationale gemeenschap is afgewezen. 

De Hoge Raad is met geen woord ingegaan op de schendingen 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Zodoende werd stilzwijgend ingestemd met de 
mensenrechtenschendingen door het hof te Den Bosch. Het recht 
op een eerlijke behandeling van de zaak werd geschonden, door 
het recht op verdediging aan de activisten te ontnemen en de 
vrijheid van meningsuiting van hun raadslieden te beperken. 
Het recht op behandeling door een onpartijdige rechter werd 
geschonden, door het verzoek tot wraking volledig te negeren. 
Het recht van de activisten op rechtsbijstand door 
raadslieden naar eigen keuze werd geschonden, door de 
raadslieden uit de rechtszaal te zetten. Maar de Hoge Raad 
keurde dit allemaal goed. 

Uiteraard motiveerde de Hoge Raad in het geheel niet. De 
bedriegers die de verantwoordelijkheid voor deze aanval op de 
rechtsstaat op zich namen, waren de raadsheren De Savornin 
Lohman, Balkema en De Hullu.

-------

Noten voor de pers

Nadere informatie te verkrijgen bij de advocaat van de 
activisten, mr. Meindert Stelling. Telefoon 0172-473687 of 
06-38074678.

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst